پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

سلام ریداکس2RTL

مقالات تخصصی

مقالات علمی و تخصصی در زمینه پلی اتیلن و لوله پلی اتیلن

مقالات, مطالب فنی و تخصصی صنعت پلی اتیلن

 

دستورالعمل تست OIT

دستورالعمل تست OIT
مقدار 15±2 میلی گرم مواد پلی اتیلن که می‌تواند از قسمت های مختلف لوله پلی اتیلن تولید شده انتخاب شود در محل آزمونه دستگاه DSC قرار می‌گیرد. دمای دستگاه از 20 درجه به 200 درجه با یک Rate ثابت بالا میرود و نیتروژن در حین بالا رفتن دما جهت خنثی کردن محیط وارد سیستم شده . بعد از اینکه دما در 200 درجه ثابت شد جریان نیتروژن قطع و اکسیژن وارد سیستم می‌شود. از زمانیکه اکسیژن وارد سیستم می‌شود آزمونه حداقل باید بتواند 20 دقیقه در این شرایط ( دمای 200 درجه در معرض اکسیژن) مقاومت کند و اکسید نشود.
ادامه مطلب
 

مشخصات فنی لوله‌های پلی اتیلن گاز

مشخصات فنی لوله‌های پلی اتیلن گاز
به دلیل حساسیت بالایی که بر روی شبکه‌های انتقال گاز وجود دارد همیشه این سامانه‌ها را مورد تحقیق و بررسی انجام میدهند و آزمایشهای مختلف بر روی آنها انجام میشود تا اگر عیب و ایرادای وجود دارد نمایان شود و بتوانند این ایرادات را در زمان مناسب و قبل از بوجود آمدن فاجعه‌ای , رفع نمایند و لوله‌های پلی اتیلن گاز از این آزمایشها مستثنی نبوده و آزمایشهای فراوانی بروی آنها انجام شده است که برخی از مقالات دانشگاهی و علمی در زیر این مطلب لیست شده است.
ادامه مطلب
 

مشخصات فنی لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن
مشخصات فنی لوله پلی اتیلن که با مواد PE100 تولید شده است را می‌توانید در قالب یک جدول تحت عنوان مشخصات وزنی و ابعادی که در تمامی استانداردها وجود دارد رجوع نمائید . این جدول در زیر مطلب نیز قرار دارد. لوله ‌های پلی اتیلن PE100 دارای ضخامت کمتری نسبت به دیگر انواع لوله‌ها دارند و چگالی بالاتری نیز دارند و در نتیجه مقاومت بیشتری دارند و همچنین دارای طول عمری بسیار بالاتر هستند. این نوع از لوله‌های پلی اتیلن وزن کمتری نیز دارند.
ادامه مطلب
 

آموزش اجرای آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

آموزش اجرای آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
بررسی های ﻻزم در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮافی اراﺿﻲ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎک، ﺷﺮاﻳﻂ اقلیمی، ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل، ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب آﺑﻴﺎری، ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﻣﻬﺎرت زارﻋﻴﻦ و زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺬﻳﺮش روﺷﻬﺎی ﻧﻮﻳﻦ آﺑﻴﺎری و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﺮ ﭘﺮوژه، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر در ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزده در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺼﺮف آب و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی می‌ﺑﺎﺷﺪ.
ادامه مطلب
 

همه چیز درمورد لوله پلی اتیلن

همه چیز درمورد لوله پلی اتیلن
لوله پلی اتیلن همانطور که از نامش پیداست لوله ای از جنس پلی اتیلن می باشد و به دلیل کیفیت بالا و مزایای زیاد آن که انعطاف پذیر بودن یکی از آنهاست این جنس از لوله موارد استفاده گسترده ای دارد و مزایای قایل توجه لوله پلی اتیلن باعث گردید جایگزین لوله با جنس های فلزی، PVC، GRP و ... شود.
ادامه مطلب
 

مزایای آبیاری تحت فشار

متخصصین تولید تجهیزات خط تولید
آبیاری تحت فشار روشی از آبیاری است که در آن آب در مجاری بسته که شامل لوله های اصلی و فرعی می باشد با فشار جریان می یابد و از سوراخهایی که به آنها قطره چکان ، آبپاش ، آبفشان و یا نازل گفته می شود به صورت قطره یا ذرات ریز خارج می گردد و بدین طریق از تلفات آب در مسیر انتقال و در داخل مزرعه جلوگیری شده و آب به اندازه ای که لازم است به مزرعه و محصول داده می شود. بطور کلی به هر روش آبیاری که در آن آب با فشاری بیش از یک اتمسفر ( فشار نسبی ) در سطح اراضی بوسیله لوله توزیع شود آبیاری تحت فشار گفته می شود.
ادامه مطلب
 

جدول وزن لوله کاروگیت

جدول وزن لوله کاروگیت
در لوله کاروگیت وزن لوله اهمیت ندارد , ابعاد و اندازه بسیار مهم است و همچنین لوله دوجداره کاروگیت باید در آزمایشات بتواند حداقل فشار 31.5 کیلیو نیوتون را تحمل نماید . برای لوله دوجداره کاروگیت در استانداردها که در زیر آمده است جدول وزنی وجود دارد که این جدول به عنوان مرجع برای مواد ایرانی و خط تولید لوله دوجداره کاروگیت که بسیار قدیمی هستند صادق است . در خرید لوله دوجداره کاروگیت به نتایج آزمایش دقت نمائید
ادامه مطلب
 

اتصالات آبیاری قطره ای

اتصالات آبیاری قطره ای
اتصالات آبیاری قطره ای پلی اتیلن از انواع اتصالات بسیار پر کاربرد در آبیاری تحت فشار در صنعت کشاورزی می باشد و جهت آب بندی و ایمنی لوله ها ، تنظیم جریان آب ، تغییر سایز لوله و تغییر مسیر جریان قایل استفاده است. اتصالات آبیاری قطره ای شامل انواع بست ها، زانوها، تبدیل ها، سه راهی ها و سر شلنگ ها می باشد و در انواع سایزهای مختلف و با ضخامت های متفاوت برای انواع سایز لوله ها تولید و استفاده می شود.
ادامه مطلب
 

متخصصین صنعت لوله پلی اتیلن

متخصصین تولید تجهیزات خط تولید
صنعت لوله پلی اتیلن یک مربع چهار وجهی است شامل تولید کنندگان مواد اولیه , تولید کنندگان ماشین آلات خط تولید , تولید کنندگان لوله پلی اتیلن , بازرسان و استقاده کنندگان از لوله پلی اتیلن که هر کدام از اعضا به ضلع دیگر وابسته است و البته اگر هر کدام از این اضلاع که نام برده شد در کار و کیفیت خروجی خود غصوری انجام دهند , لوله پلی اتیلن استفاده شده در پروژه ممکن است به خوبی کار نکند و دچار مشکل شود.
ادامه مطلب
 

طراحی خط لوله پلی اتیلن

طراحی خط لوله پلی اتیلن
طراحی خط لوله پلی اتیلن مهمترین بخش ساخت یک خط لوله جدید به حساب می‌آید. گروه طراحی پروژه خط لوله پلی اتیلن باید با در نظر گرفتن شرایط عمومی و اختصاصی هر پروژه و در نظر داشتن امکانات , اقدام به طراحی نماید و روش اجرا خط لوله پلی اتیلن را نیز ارائه دهد. هندبوک لوله پلی اتیلن و در ادامه شما را به بخش ششم هندبوک لوله پلی اتیلن (هندبوک لوله تک جداره ) ارجاع میدهیم که بهترین و کاملترین مرجع برای طراحی خط لوله پلی اتیلن است , راهنمایی می‌کنیم . این راهنمای طراحی خط لوله توسط PPI انستیتو لوله , پلاستیک و پلی اتیلن امریکا تهیه و منتشر شده است که این هندبوک راهنمای تمامی نوشته‌ها و پروژه‌های اجرایی است.
ادامه مطلب
 

لوله پلی اتیلن درجه دو

لوله پلی اتیلن درجه دو
لوله پلی اتیلن درجه دو در بازار ایران بوجود آمده است , لوله پلی اتیلن درجه دو دیگر چیست ؟ محصول تولید شده یا استاندارد است و تمامی آزمایشهای لازم جهت تائید کیفیت بر روی آن انجام شده است و از مواد اولیه مناسب برای پروژه تولید شده است و یا اینکه لوله هیچکدام و یا یکی از الزامات تولید لوله‌های پلی اتیلن را رعایت نکرده است . لوله پلی اتیلنی که اگر با یکی از الزامات استاندارد مطابقت نداشته باشد دیگر لوله پلی اتیلن نیست و کاربردی ندارد و باید به ضایعات ارسال شود.
ادامه مطلب
 

ضریب ایمنی در لوله پلی اتیلن

ضریب ایمنی در لوله پلی اتیلن
جدول مشخصات لوله پلی اتیلن را به دقت بررسی نمائید تا متوجه ضریب ایمنی هر لوله بشوید و حالا یک راه حل ساده برای تعین و تشخیص SF لوله پلی اتیلن , به عنوان مثال برای لوله 200 با PN16 را میخواهیم با ضریب ایمنی بالاتر و SF 1.6 تولید کنیم , در جدول مشخصات باید چه مشخصاتی را برای بررسی در نظر بگیریم ؟ بسیار ساده است , مشخصات PN20را به عنوان مرجع قرار میدهیم و لوله پلی اتیلن طبق این نشخصات تولید میشود. ضریب ایمنی همان SF  که اختصار SAFTY FACTOR که می‌تواند 1( 1.25) ، 1.6 و یا 2 باشد. درجه ایمنی و اطمینان از طول عمر لوله پلی اتیلن را بیان می‌نماید
ادامه مطلب
 

منهول کامپوزیت یا منهول پلی اتیلن

منهول پلی اتیلن
منهول‌های پیش ساخته امروزه به عنوان جایگزین برای منهول‌های سنتی , شده‌ است. منهول‌های پیش ساخته از مواد پلیمری و انواع رزین تولید و ساخته میشوند ولی تفاوتهایی بزرگ با یکدیگر دارند و در این مطلب قصد به بیان مشخصات هر کدام از آنها بپردازیم و نتیجه گیری نهایی را بر عهده خواننده بگذرایمدر منهول‌های پلی اتیلن ماژولار بودن قطعات مزیت محسوب میشود و میتوان ارتفاع منهول را در محل پروژه نیز تغییر داد ولی در منهول‌های کامپوزیت منهول یک پارچه و یک تکه است و باید ابعاد دقیق را داشت اما همین یک تکه بودن نیز در برخی مناطق مزیت است و از این رو منهول‌های پلی اتیلن نیز به صورت یکپارچه تولید میگردند.
ادامه مطلب
 

بهترین مارک لوله پلی اتیلن

بهترین مارک لوله پلی اتیلن
هترین مارک لوله پلی اتیلن , لوله پلی اتیلنی است که از تمام فرایند تولید لوله اطلاعات کامل در اختیار داشته باشید و همچنین از مواد اولیه استفاده شده در آن نیز اطمینان کامل داشته باشید . بهترین مارک لوله پلی اتیلن باید یکسری مشخصات داشته باشد. لوله حتما باید دارای نشان استاندارد باشد و تولید کننده لوله پلی اتیلن لوله را بر اساس استاندارد INSO 14427-2 تولید کرده باشد
ادامه مطلب
 

کاربرد اتصالات پلی اتیلن

اتصالات پلی اتیلن در خط لوله
کاربرد اتصالات پلی اتیلن به گستردگی کابرد لوله‌های پلی اتیلن می‌باشد. اتصالات پلی اتیلن در تمامی کاربردهای لوله پلی اتیلن و کلیه خطوط لوله پلی اتیلن کاربرد دارد.کاربرد اتصالات پلی اتیلن بیشتر به نوع خط و نوع پروژه بستگی دارد , به عنوان مثال در خطو لوله گاز نمیتوان از اتصالات فلنجی استفاده کرد و از اتصالات الکتروفیوژن در خطوط انتقال آب کاربرد ندارد و استفاده از آن به هدر دادن منابع مالی است.
ادامه مطلب
 

تاریخچه لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن
لوله پلی اتیلن , یکی از اولین کاربردهای پلی اتیلن بوده است, زیرا مهندسان مدت‌ها به دنبال جایگزین مناسبی برای لوله‌های آهنی , چدنی , سفالی و بتنی بودند. اولین آزمایش هیدرواستاتیک بر روی لوله پلی اتیلن در اکتبر سال 1956 و در آزمایشگاه شرکت هوخست انجام گردید و هنوز دو نمونه از لوله‌های آن زمان در حال آزمون در دمای 20 درجه سانتیگراد و تحت تنش مماسی 5 و 5.7 نیوتن بر میلیمتر مربع هستند و عملا در اکتبر 2006 پنجاه سال عمر پیش‌بینی شده را گذرانده‌اند
ادامه مطلب
 

لوله پلی اتیلن دست دوم ؟؟؟

لوله پلی اتیلن
لوله پلی اتیلن دست دوم غالبا همان لوله‌هایی است که در محل پروژه‌ها باقی‌مانده است .لوله پلی اتیلن دست دوم همانطور که از نامش پیداست لوله‌ای است که مازاد آمده است و دلیل اینکه  چرا لوله به عنوان لوله دست دوم برای فروش عرضه شده است بسیار مهم است. برخی از دلایل اینکه لوله دست دوم برای عرضه وارد بازار میشود را ذکر میکنیم لوله پلی اتیلن دست دوم در کل ضایعات است و مناسب هیچ گونه کاربردی نیست به دلیل اینکه از مواد اولیه , کارخانه تولید کننده و شیوه نگهداری آنها هیچ گونه سابقه قابل اعتماد و مستنداتی در اختیار نیست
ادامه مطلب
 

انواع منهول فاضلاب

انواع منهول فاضلاب
هر زمانی که نام فاضلاب می آید و سیستمهای مرتبط با آن و تجهیزات شبکه انقال فاضلاب باید سریعا به دوام و طول عمر آن تجهیز بیاندیشیم که در مقابل فاضلاب به چه میزان مقاومت دارد و نکته بعدی آن است که نوع فاضلاب ما چه فاضلابی است و چه املاحی در فاضلاب معلق است . فاضلاب شهری و فاضلاب خانگی فقط خورندگی و گاز دارند اما فاضلاب صنعتی و  فاضلاب کشاورزی مشخصات و شرایطی متفاوت دارند و بعضا سمی و بسیار خطرناک هستند که اصلا و به هیچ وجه نباید از شبکه انتقال و دفع فاضلاب خارج شوند
ادامه مطلب
 

معایب لوله پلی اتیلن

لوله دوجداره کاروگیت‏
معایب لوله پلی اتیلن را بسیار باید موشکافانه و با احتیاط بررسی نمود , لوله پلی اتیلن آنقدر مزایا دارد که وارد نمودن ایرادی به آن بسیار سخت و با اما و اگر روبرو خواهیم بود. معایب لوله پلی اتیلن را میتوان نقاط ضعف نامید چون با بررسی این موارد , برای هر کدام از آنها راه حلی پایدار و منطقی وجود دارد. خواص عمومی و مهندسی لوله های پلی اتیلن به دلیل وجود استانداردها قابل کنترل است و از طرفی در بسیاری از کاربری ها به دلیل وجود همپوشانی خواص در بین پلیمرهای مختلف، چند انتخاب می تواند وجود داشته باشد
ادامه مطلب
 

راهنما و دستورالعمل نصب و استفاده مخازن پلی اتیلن

راهنما و دستورالعمل نصب و استفاده مخازن پلی اتیلننصب مخازن پلی اتیلن به صورت دفنی , عمودی و افقی امکان‌پذیر است که در دستورالعمل زیر به روش نصب مخازن افقی و عمودی می‌پردازیم و جهت روشهای نصب دیگر با واحد فنی دفتر مرکزی در ارتباط باشید. از آنجایی که مخازن پلاستیکی به عنوان مخازن تحت فشار طراحی نشده اند، هنگامی که از طریق آب چاه یا تانکرهای سیار با فشار پمپ پر می شوند و امکان نصب فلوتر ندارند، دقت گردد تا قبل از سرریز شدن مخزن، جریان آب ورودی قطع گردد
 
ادامه مطلب
 

کار منهول چیست ؟

کار منهول چیست ؟
نهول ها در واقع همان جعبه تقسیم هستند , مثلا در شبکه فاضلاب شهری منهول‌هایی که در سر کوچه‌ها هستند فاضلاب خانه‌های داخل کوچه را به شبکه اصلی منتقل میکنند و همین روند ادامه دارد تا فاضلاب به تصفیه خانه و یا محل دفع فاضلاب رسانده شود. و یا در منهول‌ مخابراتی خطوط اصلی به منهول‌ها وارد میشود و چندین خط فرعی از آنها انشعاب گرفته میشود و پخش میشود. و همین کارکرد در سیستم‌های دیگر مانند برق وجود دارد. کار منهول در سیستم انتقال فاضلاب این است که چندین خط لوله فاضلاب را به یکدیگر متصل کنند
ادامه مطلب
 

مواد اولیه لوله کاروگیت

مواد اولیه تولید لوله پلی اتیلن
مواد اولیه لوله‌های پلی اتیلن دوجداره کاروگیت پارس اتیلن کیش از مواد پلی اتیلن نچرال یا مواد پلی اتیلن سفید میباشد. همانطور که از نام لوله دوجداره کاروگیت مشخص است این لوله‌ها دولایه است و هر دو لایه از مواد پلی اتیلن هستند و باید پایه مواد پلی اتیلن آنها از مواد پلی اتیلن و با فرمولاسیون کاملا همگن باشد.
ادامه مطلب
 

ضایعات پلی اتیلن

ضایعات پلی اتیلن
تولید لوله پلی اتیلن به دلیل فرآیندش حتما دارای ضایعات است و هنگام تعویض قالب و راه‌اندازی خط تولید مقداری از مواد مذاب و همچنین چند متر از ابتدای لوله تولید شده ضایعات میشود .همچنین ممکن است در فرایند تولید مشکلی برای یکی از ماشین آلات بوجود آید و مقداری از لوله در این بین نامناسب و خارج از استاندارد باشد و به ضایعات تولید اضافه گردد و یکی دیگر از دلایل عمده بوجود آمدن ضایعات قطعی برق است که باعث توقف تولید می‌شود و بخشی از لوله ضایعات میشود.
ادامه مطلب
 

استاندارد خطوط لوله پلیمری جهت کاربرد‌های صنعتی و آتشنشانی

استاندارد لوله پلی اتیلن آتشنشانی
استاندارد 21266 در مورد شیوه لوله گذاری و نصب لوله‌های پلیمری و لوله‌های پلی اتیلن در پروژه‌های آتشنشانی و صنعتی میباشد و یک استاندارد اجرایی میباشد برای پروژه‌های خاص. نام‌گذاری این استاندارد در سازمان استاندارد ایران بسیار کلی میباشد اما در فصلهای داخلی آن مشخصا درباره لوله پلی اتیلن و سیستم‌های آتشنشانی صحبت شده است
ادامه مطلب
 

آموزش جوش الکتروفیوژن

آموزش جوش الکتروفیوژن
قبل از شروع فرایند نصب و جوشکاری الکتروفیوژن ،‌ همیشه کنترل کنید که اتصال از لحاظ فیزیکی در حین نگهداری آسیب ندیده باشد. استفاده از ابزار مناسب و اختصاصی برای موفقیت جوش الکتروفیوزن ضروری است. همیشه توصیه می‌شود که قبل از شروع جوشکاری کنترل کنید تمام تجهیزات مورد نیاز موجود هستند. مطمئن شوید که تمام تجهیزاتی که نیاز به کالیبراسیون دارند کالیبره شده باشند. تجهیزات ممکن است بسته به محصول تحت جوش یا قطری که باید جوش داده شود تا حدودی متغیر باشند، اما باید شامل موارد ....
ادامه مطلب
 

اتصالات تزریقی پلی اتیلن

اتصالات تزریقی پلی اتیلن
اتصالات تزریقی یکی از فراگیرترین نوع اتصالات لوله‌های پلی اتیلن است. در مورد بهترین نوع اتصالات زیاد میتوان صحبت کرد و در رد و تائید کردن آنها می‌شود بسیار مطلب نوشت. اما پیشنهاد میشود برای خطوط حساس و پرفشار با سایزهای بالا از اتصالاات تزریقی استفاده ننمائید و برای پروژه‌های آبیاری و آنها در اندازه‌های زیر 90 میلیمتر از این نوع اتصالات استفاده شود.
ادامه مطلب
 

طراحی, آنالیز و محاسبه منهول

طراحی و محاسبه منهول
پارس اتیلن کیش تمامی طرح‌ها و نقشه‌های قالب‌ها و منهول‌ها را قبل از ساخت و تولید مورد بررسی و آنالیز دقیق قرار داده و با شبیه‌سازی شرایط واقعی و وارد آوردن انواع فشارهای ترافیکی و بارهای مرده و زنده به صورت شبیه‌سازی شده در نرم‌افزارهای مخصوص , میزان استحکام و دوام و دقت محصولات را مورد بررسی قرار می‌دهد تا منهول‌‌های تولیدی پارس اتیلن کیش از هر جهت مقاوم و بدون نقص باشند.این گزارش به منظور بررسی مقاومت سازه‌ای مجموعه منهول بقطر بدنه 1 متر ، قطر پایه 1.2 متر و طول 4.5 متر با حداقل ضخامت بدنه 10 میلیمتر از جنس پلی اتیلن تهیه گردیده است.
ادامه مطلب
 

انواع منهول

منهول پلی اتیلن
منهول‌ها بعنوان بخشی فنی برای بازرسی و نظافت شبکه‌های فاضلاب و کانالهای زیر زمینی بکار می‌روند و از سه قسمت درچه ورودی ،‌میله ورودی و اتاقک بازدید تشکیل شده‌اند ( قطعات منهول پلی اتیلن ). منهول‌ها در فواصل ۵٠ تا ١۵٠ متری و در نقاطی که تغییراتی در جهت یا اندازه لوله یا تغییرات قابل ملاحظه‌ای در شبکه‌های زیر زمینی و لوله‌ها وجود دارد ، کــار گذاشــته مـی‌شـوند. طـرح تولید و استفاده از منهـول‌هـا استاندارد شده است و بیشتر شهرهای بزرگ از این طرح های تصویب شده استفاده می‌نمایند. پیشنهاد می‌شود نشریه شماره 303 سازمان و برنامه بودجه را با عنوان مشخصات فنی عمومی خطوط لوله آب و فاضلاب شهری مطالعه نمائید.
ادامه مطلب
 

لوله پلی اتیلن کلاف

لوله پلی اتیلن کلافی
لوله پلی اتیلن کلاف تنها لوله‌ای است که امکان تولید به صورت کلاف در سایز و فشار‌های متوسط را دارد . تولید لوله پلی اتیلن کلاف و کاربرد آنها در پروژه‌های گازرسانی, انتقال آب و آبیاری باغات و زمین‌های کشاورزی باعث صرفه جویی بالایی در هزینه‌های جوشکاری می‌شود و تعداد نقاط جوش در خط لوله پلی اتیلن را به حداقل کاهش می‌دهد که این امر علاوه بر صرفه جویی در هزینه , در زمان اجرای پروژه و نصب لوله پلی اتیلن نیز بسیار موثر است و زمان را کاهش می‌دهد و همچنین نصب را آسانتر می‌نماید.
ادامه مطلب
 

قطعات منهول پلی اتیلن

قطعات منهول پلی اتیلن
منهول‌های پلی اتیلن پارس اتلین کیش از مزیتی منحصر بفرد برخوردار است و این مزیت ماژولار بودن منهول‌های پلی اتیلن تولیدی این شرکت می‌باشد. این تعریف بدین معنا است که منهول‌های پارس اتیلن کیش یک تکه نبوده و از قطعات مختلف با کاربری‌های متفاوت تشکیل شده است که این قابلیت این امکان را به طراحان و مجریان می‌دهد که ارتفاع و قطر منهول خود را آزادانه و بدون محدودیت انتخاب کنند
ادامه مطلب
 

بهترین نوع منهول

منهول
بهترین نوع منهول الزاما منهول پلی اتیلن و یا منهول بتن و یا منهول GRP و یا منهول آجری نمی‌باشد البته که باید مشخصات فنی و مکانیکی منهول را در نظر داشته باشید و همچنین بودجه , سرعت و رویه نصب منهول از مهمترین فاکتورها جهت مقایسه انواع منهول می‌باشد. هر کدام از انواع منهول مزایا و معایبی دارد که در یک مقایسه برابر می‌توان به نتیجه‌ای رسید که بهترین منهول را برای ما و پروژه مشخص می‌کند.
ادامه مطلب
 

چرا منهول پلی اتیلن ؟

منهول پلی اتیلن
منهول پلی اتیلن دارای خواص منحصر به فردی می‌باشد و خواصی مانند چگالی، شاخص جریان مذاب، بلورینگی، درجه شاخه‌ای و شبکه‌ای شدن، وزن مولکولی و توزیع وزن مولکولی را در آن‌ها می‌توان به شیوه‌ی کاتالیست و روش پلیمریزاسیون کنترل کرد. منهول پلی اتیلن ساخته شده از پلی اتیلن می‌باشد که ساده ترین پلیمر تجاریست که مولکول آن شامل زنجیر بلندی از اتم‌های کربن است که به هر اتم کربن دو اتم هیدروژن چسبیده است. پلی اتیلن پرمصرف‌ترین ماده پلاستیکی در جهان است که از ساده‌ترین و ارزان ترین پلیمرها محسوب می‌شود و از پلیمریزاسیون اتیلن , پلی اتیلن بدست می‌آید.
ادامه مطلب
 

لوله پلی اتیلن آبیاری

لوله پلی اتیلن آبیاری
لوله پلی اتیلن پر کاربردترین نوع لوله در سیستم‌های آبیاری تحت فشار و آبیاری قطره‌ای می‌باشدو سیستم‌های آبیاری تحت فشار یکی از سیستم‌های آبیاری مناسب برای بهره‌وری بیشتر از منابع آب می‌باشد. لوله پلی اتیلن آبیاری تقریبا در تمامی مزارع , و گلخانه‌های جهان به شکلی مورد استفاده قرار گرفته است.انواع لوله پلی اتیلن در کشاورزی ( لوله پلی اتیلن آبیاری ) و صنایع وابسته به آن کاربردهای فراوانی دارد , کنترل منابع آبی و جلوگیری از هدر رفت آب و مزایای بسیار و منحصر بفرد لوله‌های پلی اتیلن باعث استفاده بیش از پیش از این لوله‌ها شده است,
ادامه مطلب
 

کاربردهای لوله پلی اتیلن کاروگیت

کاربردهای محصولات پلی اتیلن کاروگیت
هندبوک لوله کاروگیت | فصل سوم پلی اتیلن سنگین (HDPE) محصولی چندکاره و متنوع بوده و ویژگیهای ایده‌آلی برای استفاده در سازه‌های زیرزمینی ( انواع سیستم لوله‌کشی زیرزمینی ) دارد. لوله پلی اتیلن کاروگیت گزینه‌ای عالی برای جریان گرانشی یا شرایط لوله کشی با دهانه کوتاه است. پایداری ساختاری لوله پلی اتیلن کاروگیت با سه طرح لوله به دست می‌آید. طبق AASHTO M294 این طرح‌ها به .........
ادامه مطلب
 

تولید و فرآیند تولید منهول پلی اتیلن

تولید منهول پلی اتیلن
فرآیند تولید منهول پلی اتیلن شامل پنج مرحله، ساخت الگو، ساخت قالب، ذوب مواد، ریختن مواد و در نهایت خنک کردن است. خط تولید منهول پلی اتیلن شرکت پارس اتیلن کیش از پیشرفته ترین و جدیدترین تجهیزات و دستگاه‌های تولید منهول در دنیا می‌باشد. منهول های پارس تیلن کیش با توجه به نیاز و کاربری مختلف طراحی شده و دارای استانداردهای ملی و بین اللمللی می‌باشد و با استفاده از تکنولوژی روتاری مولدینگ (قالب گیری چرخشی) تولید می‌شود.
ادامه مطلب
 

روتاری مولدینگ چیست ؟

روتاری مولدینگ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻗﺎﻟﺐﮔﯿﺮی دوراﻧﯽ ( روتاری مولدینگ ) ﯾﮑﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در دﻣﺎی ﺑـﺎﻻ، ﻓﺸﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎز، ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ و ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود. در روتاری مولدینگ ( ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻗﺎﻟﺐﮔﯿﺮی دوراﻧﯽ ) ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ، اﺷﮑﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎ ﺿﺎﯾﻌﺎت اﻧﺪک ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ در ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻣﻮاد ﭘﻠﯿﻤﺮی ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮﻣﺎدﻫﯽ ﺑـﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ و ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﯽﭼﺴﺒﻨﺪ و آن را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾـﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻮدر ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ادامه مطلب
 

کارخانه تولید کننده لوله دوجداره کاروگیت

تولید لوله دوجداره کاروگیت‏
پارس اتیلن کیش در تولید لوله دوجداره کاروگیت پس از انجام تحقیقات فراوان و تکیه بر دانش مدیران و واحد تحقیق و توسعه خود توانسته است که تغییراتی ( انحصاری و مبتکرانه ) در قالبهای کاروگیتور ایجاد کند که نتیجه آن لوله‌ای بسیار مقاوم تر , با کیفیت‌تر و با عمری طولانی‌تر نسبت دیگر لوله‌های دوجداره کاروگیت در کشور باشد.همچنین لوله‌های کاروگیت تولیدی شرکت پارس اتیلن کیش وجه تمایز دیگری دارد و آن وجود یک نوار محافظ بر روی کوپلینگ لوله‌ دوجداره کاروگیت است
ادامه مطلب
 

استانداردهای لوله کاروگیت پلی اتیلن

استانداردهای لوله کاروگیت پلی اتیلن
شخصات فنی و کیفیت لوله دوجداره کاروگیت می‌بایستی با استاندارد DIN16961-2 (مربوط به کنترل ابعاد و مقاومت حلقوی لوله) و EN13476 (سایر آزمون‌های مربوط به مشخصات کیفیت محصول) مطابقت داشته باشد. نسل جدید لوله‌های کاروگیت پارس اتیلن کیش مطابق با تمام استانداردهای سختگیرانه موسسه استاندارد ایران و آلمان است
ادامه مطلب
 

نصب لوله دوجداره کاروگیت‏

نصب لوله دوجداره کاروگیت‏
استانداردهایASTM D 2321، بخش 30 AASHTO و CAN/CSA B182.11 روشهای خوبی را جهت نصب لوله‌های کاروگیت پلی اتیلنی تعریف می‌کند. هر کدام شامل تکنیکهای مناسبی جهت حفاری گودال،جایگذاری،بسترسازی و پشت بند می‌باشد تا عملکرد صحیح و مناسب خط لوله فاضلاب را در طی مدت زمان سرویس دهی تضمین کند. بخش 30 AASHTO روی خطوط لوله زهکشی فرودگاهها و زیر پیاده‌روها که در معرض بارهای سنگین هستند تمرکز دارد.
ادامه مطلب
 

SDR در لوله‌های پلی اتیلن چیست ؟

SDR در لوله‌های پلی اتیلن چیست ؟
SDR مخفف عبارت Standard Dimension Ratio است .SDR به معنی نسبت ابعادی استاندارد و عبارت است از نسبت قطر خارجی به ضخامت جداره لوله پلی اتیلن که یکی از مشخصه‌های لوله پلی اتیلن است و می‌توان لوله‌ها را بر این اساس در جداول استاندارد دسته بندی نمود. مقدار SDR لوله پلی‌اتیلن، فاکتور اصلی در تعیین قابلیت مقاومت لوله در برابر نیروهای وارد بر آن در هنگام نصب و فشار کاری است.
ادامه مطلب
 

تست هیدرواستاتیک لوله پلی اتیلن و رویه آزمون خطوط پلی اتیلن

تست هیدرواستاتیک لوله پلی اتیلن
آزمون هیدرواستاتیک لوله پلی اتیلن به منظور بررسی استحکام محصول در برابر فشارهای هیدرواستاتیکی، انجام میپذیرد. تست هیدرو استاتیک بر روی خطوط لوله پلی اتیلن در محل سایت و همچنین بر روی نمونه‌های تولیدی لوله‌ها بصورت آزمایشگاهی انجام پذیر است. تست هیدرواستاتیک اغلب پس از خاموشی و تعمیرات به جهت حصول اطمینان ازکارکرد صحیح و مناسب تجهیزات پس از راه اندازی مجدد، لازم است.انجام تست هیدرواستاتیک این اطمینان را حاصل می‌سازد که سیستم در فشار مذکور به درستی کار کرده و از هزینه‌های گزاف مالی و انسانی جلوگیری میکند
ادامه مطلب
 

بهترین نوع لوله , کدام لوله است ؟

انتخاب بهترین نوع لوله
کاربرد لوله‌ها مشخص کننده‌ی این است که کدام لوله برای کار شما بهترین لوله است , اما همیشه در بهترین لوله‌ای که انتخاب می‌کنید همیشه با کیفیت‌ترین لوله را انتخاب کنید, اگر بهترین لوله ( با توجه به کاربردتان) را درست انتخاب کنید و آن لوله از کیفیت مناسبی برخوردار نباشد , انتخاب شما به عنوان بهترین نوع لوله زیر سوال می‌رود.
ادامه مطلب
 

سپتیک تانک چیست؟

سپتیک تانک چیست‏
سپتیک تانک بعنوان ساده ترین و پر کاربردترین واحد مورد استفاده در تصفیه فاضلاب اعم از تصفیه فاضلاب مقدماتی و تصفیه فاضلاب پیشرفته به ویژه فاضلاب های بهداشتی - انسانی است .سپتیک تانک جزو شبکه فاضلاب روستایی و شهری است. تعریف ساده سپتیک تانک : اولین واحد تصفیه فاضلاب میباشد و استفاده و کاربرد انواع سپتیک تانکها رو به افزایش میباشد.
ادامه مطلب

مشخصات سپتیک تانک

مشخصات سپتیک تانک
سپتیک تانک های فارغ از جنس متریال ساخت باید مجموعه مشخصات یا حداقل هایی را دارا باشند مشخصات سپتیک تانک از نظر ابعاد سپتیک تانک(طول،عرض،ارتفاع)،شکل مخزن سپتیک تانک، حجم یا ظرفیت و نوع سپتیک تانک (متریال ساخت) براساس شرایط محیطی منطقه محاسبه و تعیین میگردد..
ادامه مطلب

مشخصات لوله‌های کاروگیت پلی اتیلن

مزایای لوله دوجداره کاروگیت‏
لوله‌های کاروگیت تولیدی شرکت پارس اتیلن کیش وجه تمایز دیگری دارد و آن وجود یک نوار محافظ ( رپینگ ) بر روی کوپلینگ لوله‌ دوجداره کاروگیت است, این نوار در عین سادگی مانند کمربندی محافظ عمل نموده و مانع از دوپهن شدن کوپلر در محل اتصال لوله‌ها به یکدیگر شده و از نفوذ و خارج شدن سیال جلوگیری می‌کند.واشرهای آببندی که برای اتصال لوله‌های کاروگیت پارس اتیلن کیش استفاده می‌شود مشخصا برای این لوله‌ها طراحی و تولید شده است
ادامه مطلب
 

قیمت لوله پلی اتیلن فشار قوی

لوله پلی اتیلن فشار قوی
قیمت لوله پلی اتیلن فشار قوی، به نوع ماده اولیه، کیفیت تولید، اندازه لوله، قطر و ضخامت آن بستگی دارد. لوله‌های پلی اتیلن انواع و اقسام متفاوتی دارند که جهت پروژه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. لوله‌های پلی اتیلن را می‌توان در فشارهای کاری ۶ الی ۳۲ اتمسفر یه عنوان لوله پلی اتیلن فشار قوی در نظر گرفت.قیمت لوله پلی اتیلن حاصل ضرب وزن یک متر از آن سایز در قیمت هر کیلو مواد اولیه می‌باشد.
ادامه مطلب
 

قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی

Price-Sewage-HDPE-Pipe-00
قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی همانند قیمت دیگر انواع لوله پلی اتیلن به فاکتورهای اصلی مانند قیمت روز مواد اولیه پلی اتیلن , دستمزد کارگر و هزینه‌های جاری و میزان کارکرد کارخانه بستگی دارد. اغلب تولید کنندگان از ارائه لیست قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی خودداری می‌کنند و در واقع ارائه این لیست قیمت به دلیل ازدیاد سایزها , متغیر بودن قیمت مواد اولیه به صورت روزانه امکان پذیر نمی‌باشد و قیمت طبق لیست درخواست مشتری و همان سایزهایی که مورد نیاز است را ارائه می‌کنند.
ادامه مطلب
 

مزایای اجرایی لوله و اتصالات پلی اتیلن در پدافند غیر عامل

مزایای اجرایی لوله و اتصالات پلی اتیلن در پدافند غیر عامل
پدافند غیر عامل به عنوان راهکاری سخت افزاری و نرم افزاری در مقابله با حوادث انسان ساز در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است زیرا این موضوع با توجه به هدف نهایی دفاع  غیرعامل که پایداری ملی با دمیدن روح آرامش، اداره مردم و مدیریت صحنه می‌باشد نیاز به گسترش در کلیه سطوح جامعه احساس می‌شود که این نیاز می‌بایست به صورت سریع، کم هزینه و قابل استفاده برای عموم مردم مرتفع گردد. یکی از بخش‌های سخت افزاری پدافند غیرعامل در سطح جامعه شبکه و تصفیه خانه فاضلاب می‌باشد.
ادامه مطلب
 

فرایند تولید لوله دوجداره کاروگیت‏

فرایند تولید لوله دوجداره کاروگیت‏
پارس اتیلن کیش در تولید لوله گاروگیت ( لوله دوجداره کاروگیت ) به نوآوری و ابتکاری بی مثال دست زده است و توانسته است مدرنترین فنآوری روز دنیا را در تولید لوله دوجداره کاروگیت بکار گیرد, ماشین آلات تولید لوله کاروگیت پارس اتیلن کیش همگی ساخت دروسباخ آلمان میباشد و خط تولید تماما ( اعم از مکنده و سیلو مواد, گراویمتریک, اکسترودر , کاروگیتور, مخزن خنک کننده , کشنده , اره و دیگر تجهیزات جانبی خط تولید ) از ماشین آلات آلمانی میباشد.
ادامه مطلب
 

آبیاری قطره‌ای و محاسن و معایب آن‏

آبیاری قطره‌ای و محاسن و معایب آن‏
آبیاری قطره‌ای آسان‌ترین راه آب دادن به هر گیاه مانند درختان و تاکها‌ست و کمبود رطوبت خاک را قبل از پیداش مکش بالاتر اثر مصرف آب ‏به وسیله گیاه از طریق تبخیر و تعرق ، بر طرف می‌سازد . یک سیستم آبیاری قطره‌ای به علت کاربرد موثر آب و نیروی کارگر دارای مزایای ‏آگرونومیکی ، آگروتکنیکی و اقتصادی منحصر به فرد است.
ادامه مطلب
 

نکاتی در مورد آبیاری قطره‌ای نوار تیپ

نکاتی در مورد آبیاری قطره‌ای نوار تیپ
نوارهای آبیاری تیپ یکی از حساسترین و مهمترین بخش‌های آبیاری قطره ای می‌باشند. زیرا عدم کارکرد درست این محصولات باعث وارد آمدن خسارات فراوانی به گیاهان و کشاورزان می‌شود. نگهداری، حمل و نقل، انبارداری و نصب و محافظت از این نوارها بسیار مهم می‌باشد. این نوارها به خاطر ضخامت و قطر کم منافظ خروجی آبشان نسبت به فشارها و تنشهای محیطی همچون کشیدگی در موقع حمل و یا نصب، اشیا برنده و نور آفتاب بسیار حساس می‌باشند.
ادامه مطلب
 

لوله پلیکا چیست ؟

لوله پلیکا چیست ؟
لوله پلیکا ( پولیکا ) در واقع همان لوله U-PVC است که اولین تولید کننده این نوع لوله پلیکا نام داشت و به به همین نام در ایران شناخته شد و عامه مردم نام پلیکا را برای لوله‌های UPVC خاکستری رنگ انتخاب کردند و نام پلیکا بر روی این جنس لوله ماند. لوله پلیکا تمامی خواص مواد U-PVC را دارد و به سختی صدمه می بیند و عمر طولانی دارد. این لوله زنگ نمی‌زند و پوسیده نمی‌شود. به همین جهت لوله pvc در سیستم‌های آبی، سیم‌کشی زیرزمینی و خطوط فاضلاب کاربرد فراوانی دارد. U-PVC ( پی وی سی ) پس از پلی اتیلن یکی از پر‌مصرف‌ترین مواد پلیمری است.
ادامه مطلب
 

لوله دوجداره کاروگیت چیست ؟

لوله دوجداره کاروگیت چیست ؟
لوله دوجداره کاروگیت , لوله پلی اتیلن کاروگیت , لوله کروگیت , لوله دوجداره , لوله کنگره‌ای و ..... همگی نام لوله‌ای است که از دو لایه پلی اتیلن تشکیل شده است , لایه داخلی کاملا صیقلی و لایه بیرونی کنگره‌ای و موج دار است که این فرم و حالت هندسی باعث ایجاد مقاومت بسیار بالایی در جهت تحمل کلیه فشارهای سطحی و زیر سطحی, اعم از بار زنده و مرده را در زیر سطح زمین متحمل میشود .لوله‌های پلی اتیلنی دوجداره کاروگیت تحمل بالایی را به جهت حجم خاک و مقاومت حلقوی دارند و فشار داخلی این لوله‌ها معمولا 2 یا 4 بار می‌باشد و این لوله‌ها را نمی‌توان در شبکه‌های تحت فشار استفاده نمود
ادامه مطلب
 

لوله پلی اتیلن چیست ؟

لوله پلی اتیلن چیست ؟
لوله پلی اتیلن به زبان ساده لوله‌ای است که از جنس پلی اتیلن ساخته شده است و همین مواد پلی اتیلن است که به لوله خواصی می‌بخشد که باعث مزیتها و این مزایا باعث محبوبیت لوله‌های پلی اتیلن شده است. مواد پلی اتیلنی که جهت تولید لوله‌های پلی اتیلن مورد استفاده قرار می‌گیرد با نوع مواد پلی اتیلنی که برای تولید سایر محصولات پلی اتیلنی مورد استفاده قرار می‌گیرد متفاوت می‌باشد. پلی اتیلن در گرید‌های مختلفی موجود می‌باشد و هر کدام از این انواع مواد پلی اتیلن جهت کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
ادامه مطلب
 

دستورالعمل نگهداری لوله پلی اتیلن تکجداره در برابر اشعه UV

دستورالعمل نگهداری لوله پلی اتیلن تکجداره در برابر اشعه UV
چنانچه محل انبار، مسطح و تراز باشد، می‌توان لوله‌های پلی اتیلن کلافی را تا ارتفاع کلی حدود 1/5 متر روی یکدیگر قرار داد. ارتفاع روی هم گذاری را برای سطوحی که کاملا تراز نیستند، به حدود یک متر محدود کنید.بسته به شرایط محیطی و مدت زمان انبارش لوله‌ها، نحوه چیدمان متفاوت خواهد بود بهترین مکان برای نگهداری لوله پلی اتیلن، انبارش در محیط‌های سرپوشیده است تا از اثرات زیان آور اشعه UV نور خورشید بر لوله‌های پلی اتیلن کاسته شود.در صورتی که لوله‌ها قرار است تا نهایتا یک ماه یا کمتر در فضای باز انبارش شوند لازم است تا روی لوله‌ها یک پوشش مناسب (مانند برزنت) قرار داده شود. در غیر اینصورت باید زیر فضای مسقف نگهداری شود.
ادامه مطلب
 

لیست قیمت روز لوله پلی اتیلن

لیست قیمت روز لوله پلی اتیلن
لیست قیمت روز لوله پلی اتیلن جدولی از تمامی سایزها با تمامی فشارهای کاری لوله پلی اتیلن نمیباشد, غالب افراد هنگام خرید لوله پلی اتیلن و جهت برآورد پروژه‌ها درخواست لیست قیمت لوله پلی اتیلن دارند و چنین تصوری دارند و اگر چنین باشد جدولی بسیار طولانی و شلوغ خواهیم داشت. قیمت لوله پلی اتیلن حاصل ضرب وزن یک متر از آن سایز در قیمت هر کیلو مواد اولیه می‌باشد. البته قیمت بدست آمده قیمت خام می‌باشد و ضرایب تولید و هزینه‌های دیگر را نیز باید به آن اضافه نمود.
ادامه مطلب
 

بوش‌های پلی اتیلنی HDPE

بوش‌های پلی اتیلنی HDPE
استفاده از بوش ( HDPE ) در لوله‌های پلی اتیلنی با چگالی بالا بیش از ٢۵ سال است که به عنوان فرایندی کاملا موفق از لوله‌های پلی اتیلنی در مقابل خوردگی‌های داخلی حفاظت می‌کند گرچه در مواردی به دلیل استفاده در درجه حرارت بالاتر و یا حضور بخار در خط لوله، محدودیت‌هایی را در استفاده از این تکنولوژی‌ها قائل شده‌اند. همه‌ی آسترهای لوله پلی اتیلن پلاستیکی که در موارد کاربرد گازی استفاده می‌شوند برای نشت گازی که بین فضای بوش و لوله‌ی فولاد کربنی ایجاد می‌شود ، آمادگی لازم را دارند. در این میان مولکول‌های کوچک‌تری مانند مولکول هیدروژن ، نسبت به مولکول‌های دیگر برای نفوذ یا نشت گاز از آمادگی بیشتری برخوردارند.
ادامه مطلب
 

تاثیر تنش بر شکل ترک لوله‌های پلی اتیلن

تاثیر تنش بر شکل ترک لوله‌های پلی اتیلن
معمولا لوله ‏های پلاستیکی که از طریق فرایند اکستروژن شکل می‏گیرند و توسط خنک‏ کنندگی قوی با آب تنها از دیواره خارجی لوله مشخص می‌شوند. دیواره داخلی در مجاورت هوای ساکن قرار می‏گیرد. فرایند خنک کننده ‏ای لوله، تحت تأثیر این شرایط، منجربه انجماد مواد غیر همگن در سراسر دیوار لوله و معرفی یک توزیع تنش پسماند نزدیک به آنچه در تصویر 2b نشان داده شده می انجامد
ادامه مطلب
 

عمر لوله‌های پلی اتیلن پروژه های برنامه‌های مربوط به ایمنی هسته‌ای

عمر لوله‌های پلی اتیلن پروژه های برنامه‌های مربوط به ایمنی هسته‌ای
انجمن آمریکایی مهندسان مکانیک (ASME) و کمیته کدهای مخفی مخازن دیگ بخار و دیگ فشار (BPVC) کد کیس به نام N-755 را منتشر کرد تا با آن بتوانند نیازهای استفاده از لوله های پلی اتیلن (PE) را در ساخت قسمت سوم ، بخش 1 درجه 3 سیستم لوله کشی مدفون در خاک را جهت استفاده برنامه های کاربردی نیروگاه های هسته ای توضیح دهد .
ادامه مطلب
 

پلی اتیلن چیست ؟

پلی اتیلن چیست ؟
پلی اتیلن از انواع پلیمرهای گرمانرم می‌باشد بدین معنا که این ماده با رسیدن به نقطه ذوب خود به حالت مایع و با رسیدن به نقطه انجماد به حالت جامد تبدیل می‌شود. پلی اتیلن سنتز شیمیایی اتیلن است که معمولا از ترکیب نفت خام و گازهای طبیعی به وجود می‌آید. برخی از نام های غیر رسمی آن polythene یا polyethylyne می‌باشد
ادامه مطلب
 

مقایسه سیستم تصفیه فاضلاب غیرمرکزی با سیستم مرکزی

مقایسه سیستم تصفیه فاضلاب غیرمرکزی با سیستم مرکزی متعارف
امروزه وقتی صحبت از انتخاب سیستم‌های تأسیساتی در یک پروژه تصفیه فاضلاب می‌شود، بلافاصله مباحث مربوط به مرکزی یا غیرمرکزی بودن آنها مطرح می‌گردد که با توجه به کاربری و شرایط خاص هر پروژه می‌بایست بصورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرند تا با مقایسه معایب و مزایای هر کدام، بتوان بهترین گزینه را برای اجرا انتخاب نمود.
ادامه مطلب
 

چرا لوله پلی اتیلن ؟

چرا لوله پلی اتیلن ؟
امروزه لوله های پلی اتیلنی جایگاه خود را در کاربردهای تحت فشار به خوبی یافته‌اند. این مسأله خصوصاً در مواردی که قطر لوله مورد نظر کمتر از 8۰۰ میلیمتر است به خوبی قابل مشاهده است. زیرا کارفرمایان و مشاورین پروژه‌ها اغلب با در نظر گرفتن هزینه مواد اولیه و خصوصیات مورد نظرشان از لوله به این جمع بندی می‌رسند که لوله‌های پلی اتیلنی بهترین انتخاب ممکن در مقایسه با سایر انواع لوله هستند.
ادامه مطلب
 

موارد استفاده لوله پلی اتیلن

موارد استفاده لوله پلی اتیلن
موارد استفاده لوله‌های پلی اتیلن با گذشت زمان رشد چشمگیری داشته و این رشد فزاینده به دلیل استفاده از تکنولوژی‌های جدید در ساخت مواد اولیه پلی اتیلن با کیفیت بهتر، باعث شده است تا نسل جدیدی از لوله‌های پلی اتیلن های گرید (high grade) به وجود بیاید.لوله‌های پلی اتیلن که با نام اختصاری (HDPE) یا پلی اتیلن سخت شناخته می‌شوند، دارای کاربرد بسیار زیادی در کشاورزی، آبیاری، آبرسانی، کاورینگ و پوشش دهی و انتقال گاز می‌باشند
ادامه مطلب
 

مشخصات عمومی قفس پرورش ماهی

مشخصات عمومی قفس پرورش ماهی
استفاده گسترده از لوله و اتصالات پلی اتیلن در قفس‌های پرورش ماهی باعث شده است خوردگی قفس‌ها حذف شود و هزینه تعمیر و نگهداری بسیار گران و دشوار را کاهش دهد .عمر قفس‌های پلی اتیلنی پرورش ماهی به صورت قابل ملاحظه‌ای بیشتر از دیگر انواع آن می‌باشد و این امر به ویژه در مناطقی که آب شور ، دمای بالاتر و بستری متلاطم دارند مخصوص می‌باشد.
ادامه مطلب
 

خرید لوله پلی اتیلن

خرید لوله پلی اتیلن | راهنمای خرید لوله پلی اتیلن
خرید لوله پلی اتیلن به دلیل استفاده و کاربردهای قابل توجه آن در بخش صنعت راهکارها و نکانی دارد که اگر به آنها توجه نمائید میتوانید خریدی عالی داشته باشد و لوله پلی اتیلن شما بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت را خواهد داشت و شما در انجام پروژه صرفه جویی قابل توجهی خواهید نمود.خرید لوله پلی اتیلن میتواند کاری سخت و دشوار باشد و شما هنگام خرید با اطلاعاتی نامفهوم مواجه شوید که به کار شما نمی‌آید.
ادامه مطلب
 

مزایای پکیج‌های نسل جدید تصفیه فاضلاب

مزایای پکیج‌های نسل جدید تصفیه فاضلاب
در حال حاضر در کشور عزیزمان ایران مسائل و مصائب مرتبط با موضوع آب بیش از هر زمان دیگری مطرح بوده و وضعیت به گونه ایست که اگر برای حل این بحران به سرعت چاره اندیشی نگردد می‌بایست منتظر بروز فاجعه ملی در این زمینه باشیم. از یک سو کم آبی تبدیل به بحران ملی گردیده و از سوی دیگر تخلیه فاضلاب به محیط زیست باعث از بین رفتن آب و خاک گردیده است.
ادامه مطلب
 

قفس پلی اتیلن پرورش ماهی

قفس پلی اتیلن پرورش ماهی پارس اتیلن کیش
قفس پلی اتیلن مزرعه ماهی در دریا,سواحل,دریاچه ها , آبهای پشت سدها کار گذاشته میشود که در کشور ما با توجه ظرفیت های موجود در کشور و وجود پنج هزار و 700 کیلومتر ساحل در شمال و جنوب، اجرای طرح پرورش ماهی در قفس از سیاست های مهم و جدی شیلات در سواحل میباشد.
ادامه مطلب
 

راهنمای انبارش, نگهداری و جابجائی لوله‌های پلی اتیلن تک جداره

راهنمای انبارش, نگهداری و جابجائی لوله‌های پلی اتیلن تک جداره
لوله و اتصالات پلی اتیلن در سالهای اخیر مقبولیت فراوانی بدست آورده‌است و با پیشرفت تکنولوژی در تولید لوله‌های پلی اتیلن و دستاوردهایی که در علم شیمی و پلیمر باعث بهبود مواد اولیه تولید لوله‌های پلی اتیلن شده است , این لوله‌ها توانسته‌اند نظر تمامی پیمانکاران و مشاوران را به خود جلب نماید و در اکثر پروژه‌های عمرانی به صورت گسترده مورد استفاده قرا گیرد.
ادامه مطلب
 

حوضچه‌های پرورش ماهی زمینی

حوضچه‌های پرورش ماهی زمینی
یکی از مهمترین مزایای استفاده از حوضچه‌های پرورش آبزیان برقرار کردن یک محیط مناسب به وسیله‌ آب با کیفیت بالا با حداقل هزینه است.تمامی پارامترهای قابل توجه و مهم آب به صورت آنلاین و تنظیم و نظارت می‌شوند و از سلامت ماهی‌ها و رشد مطلوب آنها اطمینان حاصل می‌شود. این پایه و اساس تولید آبزیان و برداشت با کیفیت همه نوع از ماهی‌ها است.
ادامه مطلب
 

صنعت پلیمر و کاربردهای پلیمر

صنعت پلیمر و کاربردهای پلیمر
صنعت پتروشیمی به عنوان فراهم آورنده فرصت برای آفریدن ارزش افزوده و تبدیل مواد خام (نفت وگاز) به محصولات با ارزش در کشورهای خاورمیانه جایگاهی ویژه یافته است.
ادامه مطلب
 

راهنمای انبارش,نگهداری و حمل لوله‌های پلی‌اتیلن دوجداره کاروگیت

راهنمای انبارش,نگهداری و حمل لوله‌های پلی‌اتیلن دوجداره کاروگیت
این راهنما شامل نکات مهم در مورد حمل و نقل، انبارداری و نصب سیستم لوله دوجداره می باشد. با وجود اینکه این راهنما از استانداردهای موجود برگرفته شده است اما فقط جهت راهنمایی بیشتر بوده و جایگزین معیارها و استانداردهای نصب لوله نمی‌باشد.
ادامه مطلب
 

کاربرد لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت

کاربرد لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت
لوله پلی اتیلن دوجداره به دلیل مقاومت در برابرخوردگی در محیط های مختلف، وزن کم، حمل و نقل آسان، فرایند تولید ساده، امکان تولید ساده، امکان تولید سریع آن در اقطار بالا و سایر مزایا، به عنوان جایگزین سایر لوله ها مطرح شده و روز به روز کاربرد آنها در حال افزایش است.
ادامه مطلب
 

مزایای لوله کاروگیت پلی اتیلن نسبت به لوله های بتنی

لوله کاروگیت پلی اتیلن
صنعت پتروشیمی به عنوان فراهم آورنده فرصت برای آفریدن ارزش افزوده و تبدیل مواد خام (نفت وگاز) به محصولات با ارزش در کشورهای خاورمیانه جایگاهی ویژه یافته است.
ادامه مطلب
 

معرفی مستربچ‌ها و افزودنی‌های پلی اتیلن

معرفی مستربچ‌ها و افزودنی‌های پلی اتیلن
مستربچ‌ها جهت بهبود خواص اولیه و یا تغییر خواص اولیه و اصلاح آنها استفاده میگردد.در این مطلب به معرفی و خواص خانواده‌ی مستربچ‌های زیر میپردازیم و توضیحاتی مختصر در مورد هرکدام خواهیم داد.
ادامه مطلب
 

مواد افزودنی در فرمولاسیون پلی اتیلن PE

مواد افزودنی در فرمولاسیون پلی اتیلن PE
یک قطعه‌ی پلی‌اتیلنی هنگامی که در طول عملکرد خود تحت تنش قرار می‌گیرد، و یا هنگام قالب گیری و شکل دهی همزمان در معرض افزودنی های پلیمریسطوح داغ و اکسیژن هوا قرار می‌گیرد برای جلوگیری از تخریب اکسیداسیونی به وسیله افزودنی آنتی‌اکسیدانت باید محافظت شود.
ادامه مطلب
 

آدم رو چیست ؟

آدم رو
آدم رو (منهول ) نوعی از اتصالات است که برای متصل کردن شبکه و راههای سیستم انتقال فاضلاب, سیستم‌های مخابراتی و کابل‌کشی‌های آدم روزیر سطحی و غیره (آب و فاضلاب، تلفن، برق و...) مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ادامه مطلب
 

منهول پلاستیکی

منهول پلاستیکی
منهول پلاستیکی یا منهول پیش ساخته از پیشرفت‌های چشمگیر صنعت پلاستیک و پلیمر میباشد که باعث تغییراتی اساسی در طراحی,منهول پلی اتیلن نحوه بازدید و ایجاد دسترسی به شبکه های فاصلاب شهری,صنعتی و شبکه های کابلی زیر زمینی ایجاد نموده است.
ادامه مطلب
 

جمع آوری فاضلاب سطحی شهر توسط لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلنHDPE
درست در زمانیکه بسیاری از شهرها و شهرستان ها به این موضوع پی بردند که لوله های ساخته شده از پلی اتیلن چگالی بالا (HDPE) بسیار مقرون به صرفه می باشد، منطقه ای در نیوآرک، نیوجرسی نیازمند لوله هایی مناسب بودکه در برابر تنش های شدید محیطی پایدار باشد.درست در زمانیکه بسیاری از شهرها و شهرستان ها به این موضوع پی بردند که لوله های ساخته شده از پلی اتیلن چگالی بالا (HDPE) بسیار مقرون به صرفه می باشد، منطقه ای در نیوآرک، نیوجرسی نیازمند لوله هایی مناسب بودکه در برابر تنش های شدید محیطی پایدار باشد.
ادامه مطلب

محافظ کابل لوله پلی اتیلنی و دلایل استفاده از آن

مواد افزودنی در فرمولاسیون پلی اتیلن PE
مساله حائز اهمیت در هنگام خرید کابل چگونگی تعویض و تعمیر آن در هنگام بروز مشکل است . به طوریکه باید به این مساله توجه شود که در صورت نیاز به تعمیر چگونه میتوان آنرا از زمین خارج و در نهایت تعمیر کرد. در واقع استفاده از یک محافظ لوله مناسب برای کابلها آغاز یک سرمایه گذاری ایمن است.
ادامه مطلب
 

طراحی سیستم لوله رانی لوله پلی اتیلن به روش نقبی

لوله رانی به روش نقبی
با توجه به گسترش روش لوله رانی در چند سال اخیر و تبادل دانش در زمینه طراحی این روش برای اجرای خطوط مختلف آب و فاضلاب لازم می‌نماید طراحان و مجریان این روش با اصول طراحی اولیه روش نقبی آشنائی داشته باشند.
ادامه مطلب

خواص لوله‏ های پلاستیکی و پلیمری

لوله‏ های پلاستیکی و پلیمری
انتخاب جنس مناسب لوله برای کاربردهای متفاوت مستلزم داشتن دانش کافی درباره‏‌ی خواص، مزایا و معایب انواع لوله‏‌های پلاستیکی است. به بررسی مهمترین خصوصیات و ویژگی‏های لوله‏‌های پلاستیکی می‏ پردازیم.
ادامه مطلب
 

لوله پلی اتیلن و تاثیر مواد اولیه پلی اتیلن بر طول عمر لوله پلی اتیلن

گرانول پلی اتیلن
سه عامل مهم مواد اولیه پلی اتیلن، شرایط محیطی و تنش بر عمر سامانه‌ها تاثیر می گذارد. عامل اول مربوط به پتروشیمی و دو عامل دیگر به محیط اجرا مربوط می شود. اگر پتروشیمی در تولید گرانول پلی اتیلن تعهد کافی نداشته باشد مواد با کیفیت خوب تولید نخواهند کرد.
ادامه مطلب
 

از چه شیرهایی در سیستم اطفاء حریق اسپرینکلر استفاده می شود؟

سیستم های اطفاء حریق اسپرینکلر
امروزه اهمیت سیستم های اطفاء حریق اتوماتیک ، در حفاظت از جان انسان ها و اموال آن ها بر کسی پوشیده نیست. آب یکی از بهترین عوامل اطفاء حریق می باشد که به منظور کنترل و جلوگیری از گسترش آتش سوزی از طریق سرد نگه داشتن اطراف، دیواره ها و ستون ها استفاده می شود.
ادامه مطلب
 

مقاوم سازی لوله های پلی اتیلن در برابر تخریب توسط جوندگان (موش)

معرفی مستربچ‌مقاوم سازی لوله های پلی اتیلن در برابر تخریب توسط جوندگان (موش)
کاربرد لوله پلی اتیلن در شبکه های توزیع آب و گاز در سراسر جهان از دهه های گذشته رایج شده است. عواملی نظیر کویری بودن مساحت زیادی از ایران و اینکه ایران دومین تولید کننده گاز در دنیاست سبب شدند تا در کشورمان از حدود دو دهه قبل، اقدامات عملی و اجرایی استفاده از لوله های پلی اتیلن در شبکه های توزیع آب و گاز آغاز گردد.
ادامه مطلب
 

هندبوک لوله پلی اتیلن

هندبوک لوله پلی اتیلن
هند بوک های لوله پلی اتیلن ، به عنوان راهنمایی برای کسانی که به دنبال استفاده از این لوله ها در صنعت هستند، توسط Plastic Pipe Institute منتشر شد.
ادامه مطلب
 

انواع لوله ها در آبرسانی و جمع آوری فاضلاب

انواع لوله ها در آبرسانی و جمع آوری فاضلاب
لوله ها را می توان به انواع مختلف از نظر جنس کاربرد و نحوه اتصالات دسته بندی نمود. در آبرسانی و جمع آوری فاضلاب عمدتا از لوله های آهنی و پلاستیکی استفاده می شود.لوله های آزبست سیمان و لوله های بتونی نیز در .
ادامه مطلب
 

مشخصات فنی خطوط لوله پلی اتیلن

مشخصات فنی خطوط لوله پلی اتیلن
هدف از ارائه این خصوصیات فراهم نمودن استاندارد برای خطوط لوله های پلی اتیلن برای مصارف انتقال نفت، گاز و آب غیر شرب به صورت زیر زمینی، روی زمین و برنامه های تعویض خطوط برای صنایع تولید کننده نفت و گاز است.
ادامه مطلب
 

استاندارد لوله آتشنشانی FM Approvals جهت لوله پلی اتیلن

استاندارد لوله آتشنشانی FM Approvals جهت لوله پلی اتیلن
گواهی استاندارد FM ، پس از بررسی های گوناگون عملکرد، ایمنی و کیفیت لوله های پلی اتیلنی در زمینه مهار آتش برای این محصولات تائید و تصویب گردید.
ادامه مطلب
 

راهنمای نصب لوله تکجداره پلی اتیلن

لوله تکجداره پلی اتیلن
لوله پلی اتیلن قابلیت انتقال آب آشامیدنی، فاضلاب، موادشیمیایی،دوغاب و پسماندهای خطرناک و گازهای فشرده را دارند.امروزه استفاده از لوله های پلی اتیلن در شبکه های آبرسانی رو به رشد بوده و مدیران پروژه های اجرائی در اکثر مواقع لوله‌های پلی اتیلن را جایگزین انواع دیگر لوله‌ها نموده‌اند.
ادامه مطلب
 

فروش لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن
فروش لوله پلی اتیلن در سایزهای 16 الی 2000 میلیمتر, لوله‌های پلی اتیلن و اتصالات پلی اتیلن در فشارهای کاری 4 الی 25 اتمسفر با مواد اولیه PE 100 و جهت استفاده در پروژه‌های شرکت نفت, پروژه های شرکت صنایع پتروشیمی , پروژه های نیروگاهی, پروژه ها‌ی آب و فاضلاب و بسیاری دیگر از پروژه‌های صنعتی و تاسیساتی کشور
ادامه مطلب
 

قیمت لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن
قیمت لوله پلی اتیلن به قطر و فشار لوله و همچنین مواد اولیه آن بستگی دارد. لوله های پلی اتیلن اقطار مختلفی دارند که معمولا از 20 میلیمتر شروع شده و نهایتا به 2400 میلیمتر در طرح های عظیم منتهی می شوند.
ادامه مطلب
 

زهکشی زیستی

زهکشی زیستی
زهکشی زیستی عبارتست از زهکشی اراضی به کمک گیاهان مقاوم به شوری.در این روش، گیاهانی که به شدت به شوری مقاومند در مجاورت نوارهای زراعی کشت می‌شوند.
ادامه مطلب
 

لوله کشی شبکه آب باران

لوله تکجداره پلی اتیلن
آب حاصل از بارش باران در بام ها , حیاط ها , حیاط خلوت ها و نورگیر های فاقد سقف را باید به درون سیستم جمع آوری و دفع آب باران یا سیستم مشترک فاضلاب و آب باران هدایت نمود
ادامه مطلب
 

تاریخچه آبرسانی

لوله پلی اتیلن
اولین ملتها به تقلید از طبیعت با استفاده از کندن زمین به صورت کانال شروع به آبرسانی نمودند. قنات یا کاریز از شیوه های بسیار قدیمی در آبرسانی است که هنوز در ایران مورد استفاده است.
ادامه مطلب
 

اطلاعاتی در مورد سیستم های انتقال آب

انتقال آب
این مطلب در خصوص اطلاعاتی در مورد سیستم های انتقال آب است. نکاتی در خصوص حداکثر فشار مجاز،سرعت آب شبکه و انتخاب قطر لوله
ادامه مطلب
 

لوله پلی اتیلن در شبکه گازرسانی

لوله پلی اتیلن گازرسانی
پلی‌‌اتیلن‌ که نوعی پلیمر است و با فرمول ساختمانی‌ C2H4- C2H4-C2H4 می‌باشد که استفاده از این لوله‌ها در اکثر‌ کشورها معمول شده است.
ادامه مطلب
 

مشکلات شبکه های فاضلاب سنتی در حال بهره برداری

شبکه های فاضلاب سنتی
شبکه های فاضلاب سنتی با مشکلات زیادی مواجه می شوند که عبارتند از خوردگی و تخریب شبکه
ادامه مطلب
 

شناخت و مقایسه انواع لوله‏ های پلاستیکی

انواع لوله
با توجه به استفاده روز افزون از لوله‏ های پلاستیکی در تأسیسات صنعتی و ساختمان‏ های کشور و تولید و توزیع انواع مختلف لوله‏ های پلاستیکی با نام‏ها و جنس‏های مختلف به موازات توسعه صنعت پتروشیمی، انتخاب و خرید بهترین و مناسب ترین نوع لوله ‏ی پلاستیکی برای یک کاربرد خاص آسان نمی‏باشد و نیازمند مطالعه و شناخت انواع معمول این لوله‏ هاست.
ادامه مطلب
 

برتری سیستم فاضلاب پلی اتیلن نسبت به سیستم پوش فیت

سیستم فاضلاب پلی اتیلن
این مقاله جهت مقایسه اجمالی بین سیستم فاضلابی پلی اتیلن و سیستم پلی پروپیلن ( پوش فیت ) ارائه می گردد باشد تا این مقایسه بتواند در انتخاب صحیح و شایسته سیستم فاضلابی که هم از نظر قیمت و هم از نظر کیفیت و طول عمر بر دیگر سیستم های فاضلابی برتری فاحشی دارد مثمر ثمر واقع گردد.این مقاله جهت مقایسه اجمالی بین سیستم فاضلابی پلی اتیلن و سیستم پلی پروپیلن ( پوش فیت ) ارائه می گردد.
ادامه مطلب
 

تولید یک مرحله ای لوله اسپیرال کاروگیت

لوله اسپیرال کاروگیت
کاهش هزینه ماشین الات و کارگاه ، کاهش میزان مصرف برق ، سادگی و سرعت استارت خط، ضایعات کمتر و یکنواختی کیفیت از مزایای سیستم طرح تولید یک مرحله ای لوله اسپیرال کاروگیت می باشد.
ادامه مطلب
 

پلی پروپیلن PP

پلی پروپیلن PP
پلی پروپیلنPP اولین بار در اوایل دهه 1950 در مقیاس آزمایشگاهی تولید شد و سپس در اواخر این دهه به تولید تجاری رسید. از ابتدا برآورد می شد هزینه تولید پلی پروپیلنPP از پلی اتیلن PE کمتر است.
ادامه مطلب
 

زهکش لوله ای

زهکش لوله ای
عواملی چند به شرح زیر برای انتخاب یکی از انواع زهکش های لوله ای، ترانشه ها یا انهار به عنوان مناسب ترین سیستم برای زهکشی مورد توجه قرار می گیرد.
ادامه مطلب
 

نصب پمپ ها در آبرسانی

پمپ آبیاری
پمپ ها در نصبشان باید همواره سعی نمود پمپ را پائین تر از سطح منبع مکش قرار داده تا فشار مکش مثبت ایجاد گردد، و در صورتیکه این امر در بعضی از شبکه های آبرسانی مقدور نباشد، تا آنجائیکه وضع ایستگاههای پمپاژ اجازه می دهد باید سعی نمود پمپ نزدیک سطح مایع منبع مکش قرار گیرد تا اختلالات کمتری در کار پمپ ایجادگردد.
ادامه مطلب
 

زهکشی کنترل شده

زهکشی
زهکشی کنترل‌شده, تلفیق آبیاری و زهکشی است. با باز و بسته کردن خروجی زهکش، می‌توان سطح آب را در داخل خاک در حدی مطلوب حفظ کرد به طوری که گیاه بتواند به کمک نیروی موئینه ‌ای از آب استفاده کند و در عین حال، به گیاه آسیبی از نظر ماندابی شدن وارد نگردد.
ادامه مطلب
 

انواع روش های زهکشی

زهکشی