پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

سلام ریداکس2RTL

فروش و استراتژی پارس اتیلن کیش

فروش و استراتژی پارس اتیلن کیش

فروش و بازاریابی

شکل گرفتن فروش لوله پلی اتیلن, حرفه‌ای است پیچیده و قابل تامل .موفقیت در این حرفه در گرو برخورداری از مهارت فنی و تخصصی و مهارت برقراری ارتباط و تعامل با دیگران می‌باشد. برخلاف تفکرات رایج، فروشندگی مجبور ساختن مشتری به خرید نیست بلکه فروشنده حلقه ارتباطی زنجیره سازمان با مشتری است که شرکت پارس اتیلن کیش سعی دارد که نیاز مشتری را درک نموده و به منظور انتخاب صحیح، مشتری را صادقانه راهنمایی نماید و سرانجام قادر باشد توافق و اعتماد مشتری را برای خرید جلب نماید که این نمونه فعالیت‌ها توسط مدیریت بازاریابی و فروش و همچنین کارشناسان زبده شرکت پارس اتیلن کیش صورت می‌گیرد تا در نهایت با توجه به اندیشه‌های نو منجر به وفاداری مشتریان گردد .

..:: پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت ::..

در واقع یکی از اهداف مهم و کلیدیلوله پلی اتیلن شرکت پارس اتیلن کیش در زمینه فروش و بازاریابی، مشتری‌مداری و توجه به رضایت مشتری است. البته شایان ذکر است که تنها رضایتمندی مشتریان کافی نبوده و برای ما مهم تلقی می‌شود که مشتریان رضایتمند ما، وفادار هم باشند.

در نهایت پیام پارس اتیلن کیش حفظ و وفاداری مشتری است و به نوعی بحث فروش یک نوع ارتباط است و در واقع هدف، تنها فروش محصولات نیست، بلکه تمرکز بر ارتباط و مشاوره با مشتری برای شرکت مهم می‌باشد. شرکت پارس اتیلن کیش در این مسیر نیز سعی دارد به مشتری در خرید اطمینان بدهد و این موضوع متصل به مدیریت فروش – بازاریابی و کارشناسان تخصصی این مجموعه می‌باشد .

بازاریابی و پیشبرد فروش

 امروزه نباید بازاریابی را به مفهوم قدیمی یعنی فروش محصول در نظر آورد. بلکه باید به مفهوم نوین آن یعنی برآوردن نیازهای مشتری توجه کرد. اگر بازاریاب بتواند نیازهای مشتری را درک کندمحصولاتی را تولید می‌کند که دارای بالاترین ارزش باشند؛ ارائه لیست قیمت و قیمت گذاری، ترویج و تبلیغ را به روشی کارساز انجام می‌دهد تا این محصولات به راحتی به فروش برسند. بنابراین فروش و تبلیغ تنها بخشی از آمیزه بازاریابی هستند. بازاریابی نوعی فرایند اجتماعی و مدیریتی است که بدان وسیله افراد و گروه‌ها می‌توانند از طریق تولید، ایجاد، مبادله محصولات و احترام به دیگران نیازها و خواسته‌های خود را بر آورده سازند. از طرفی بیشتر شرکت پارس اتیلن کیش معتقد است که برنامه‌ریزی خوب، برای موفقیت ضروریست. برنامه‌ی بازاریابی، نقشه راهی است که همه استراتژی‌ها، تاکتیک‌ها، فعالیت‌ها، هزینه‌ها و نتایج برنامه‌ریزی شده را در یک دوره‌ی زمانی تشریح می‌کند. برنامه‌ی یاد شده، شما و کل تیم همراهتان را بر اهداف مشخص متمرکز می‌کند و منبعی ضروری برای کل شرکت و همچنین مشتریان شرکت پارس اتیلن کیش به حساب می‌آید.

پیشبرد فروش

از دیدگاه شرکت پارس اتیلن کیش، پیشبرد فروش فراهم کننده پاسخگویی بهتر به مشتری است. به عبارت دیگر هر فعالیت کوتاه مدت یا میان مدتی که برای مشتری نهایی جهت ایجاد ارزش اضافه محسوس به حساب می‌آید، پیشبرد فروش لوله پلی اتیلن برای شرکت پارس اتیلن کیش تلقی می‌شود که باعث افزایش شور اشتیاق مشتری برای استفاده از محصول و خدمت ما می‌شود. یکی دیگر از ابزارهای بازاریابی و سیاست‌های ترفیعی و تشویقی، فروش شخصی است. فروش یک ارتباط دوطرفه است. یک راه، ارتباط شخصی بین نماینده شرکت و مشتری بالقوه و ارتباط دوم، برگشت مشتری به شرکت است. وظیفه شرکت پارس اتیلن کیش این است که باید با فهم و شناخت نیاز مشتری، آن نیاز را با محصول شرکت تطبیق دهد و سپس مشتری را برای خرید ترغیب کند. فروش شخصی موثر در کشور فروشنده (مادر)، مستلزم ایجاد ارتباط مطلوب با مشتری است. بازار جهانی به علت این که خریدار و فروشنده ممکن است از فرهنگ‌های متفاوت برخوردار باشند، دچار چالش می‌شود. روش‌ها و تلاش‌های رو در رو در فروش شخصی برای محصولات صنعتی اهمیت زیادی دارد و شرکت پارس اتیلن کیش این مهم را جزئی از اهداف خود می‌داند و مد نظر قرار می‌دهد. فرایند فروش معمولا به مراحل مختلفی تقسیم می‌شود که اهمیت هر مرحله در هر کشور متفاوت است.

1- جستجوگری یا مشتری‌یابی

2- مرحله قبل از نزدیکی یا تماس با مشتری

3- مرحله تماس با مشتری

4- نمایش

5- حل مشکل

6- برطرف کردن اعتراضات

7- بستن قرارداد و پیگیری‌های پس از فروش

 

شرکت پارس اتیلن کیش و کارکنان با تجربه فروش، می‌دانند که حضور در بازار، یکی از تاکتیک‌های لازم برای بهره‌برداری از سفارشات است. از این رو مشتری‌یابی موثر را مستلزم تکنیک‌های حل مساله می‌داند که شامل شناخت و تطبیق نیاز مشتری با محصولات شرکت، هنگام ارایه نمایش فروش است. دو قدم بعدی، تماس با مشتری و نمایش است که شامل جلسات بین فروشنده و خریدار هستند. در فروش نهایی و ارائه لیست قیمت ، شناخت فرهنگ و هنجارها کاملا لازم است. در بعضی از کشورها، خریدار منتظر معیارهایی است که فروشنده به وی ارایه می‌دهد. در طول فروش، فروشنده باید به اعتراضات و سوال‌های خریدار پاسخ دهد.

پیامد‌های مدیریتی

در محیط دینامیک و پویایی امروزی،  نیروی فروشلوله پلی اتیلن با چالش‌های زیاد افزایش رقابت و کاهش رشد بازاری روبرو است. با توجه به این شرایط، نیرو‌های فروش پارس اتیلن کیش ارزش زیادی را برای مشتریان خود ارایه می‌دهند. بر اساس یافته‌های ما، چندین پیشنهاد را می‌توان برای این زمینه ارایه کرد. اول، مدیران فروش و بازاریابی در نظر می‌گیرند که فروشنده نه تنها  منعکس کننده ارزش شرکت به مشتریان است، بلکه می‌تواند ارزش تجربی را به مشتریان بیفزاید. از این روی مدیران فروش شرکت پارس اتیلن کیش، نیروی فروش را یک منبعی در نظر می‌گیرند که بتواند اساس تمایز و مزیت رقابتی باشد. برای تحریک نیروی فروش در راستای افزایش  ارزش افزوده درونی و بیرونی، مدیر فروش شرکت پارس اتیلن کیش به کارکنان این بخش از مجموعه پیشنهاد می‌کند که باید سعی در بهبود اعتبار و شهرت ادراکی خود کنند. برای ارزیابی این شهرت، مدیریت یک نظر سنجی سالانه با  انتخاب تصادفی مشتریان برای هر کارشناس از این بخش انجام می‌دهد که درواقع ، بازخورد‌های حاصل از این نظر سنجی را می‌توان برای   مدیریت و ارزیابی نیروی فروش استفاده کرد. پارس اتیلن کیش معتقد است که این اقدامات لوله پلی اتیلنبه مدیران فروش در توسعه فرهنگ سازمانی مناسب برای فروش و کمک به نیروی فروش در بهبود  شهرت خارجی خود یاری می‌رسانند. یکی از مهم‌ترین عناصر این فرهنگ، این است که هر فروشنده باید انصاف، صداقت و توجه خود را در همه معاملات نشان دهد. به علاوه، مدیران فروش می‌توانند فروشنده‌ها را تشویق به معرفی این عناصر در ارتباط خود با مشتریان برای تقویت شهرت خود کنند. با آگاهی از کارایی ارزش تجربی در  زمینه فروش، مدیران شرکت پارس اتیلن به کارکنان فروش و بازاریابی توصیه می‌کنند که نه تنها ارزش شرکت را  تبلیغ کنند بلکه ارزش تجربی به مشتریان ارایه دهند. بر این اساس، شرکت پارس اتیلن کیش مجموعه‌ی خود را تشویق به ارایه مزایای اقتصادی و ارزش بازدهی خدماتی به منظور بهبود سهم کیف پول مشتری (Customer share of wallet) و وفاداری مشتری می‌کنند. شرکت پارس اتیلن کیش بر این باور است تا در تراکنش‌های مبتنی بر لذت متوسط مشارکت کنند که این به بهبود وفاداری مشتری کمک می‌کند. برای مشتریانی که حس می‌کنند با پارس اتیلن راحت هستند توصیه می‌شود تا از تعامل مبتنی بر لذت موثر برای بهبود سهم کیف پول مشتری (Customer share of wallet) استفاده کنند.

..::پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است::..

..::اروپائی ها هم پارس اتیلن کیش میخرند::..

کارخانه پارس اتیلن کیش   امضای تفاهم نامه بین شرکت پارس اتیلن کیش و شرکت های نروژی   لوله پلی اتیلن پارس اتیلن کیش   لوله پلی اتیلن   لوله پلی اتیلن   لوله پلی اتیلن   لوله پلی اتیلن   لوله پلی اتیلن   دفتر مرکزی پارس اتیلن کیش  

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 اتصالات پلی اتیلن
 لوله لایروبی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 قیمت اتصالات پلی اتیلن
 لیست قیمت محصولات پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در لایروبی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

 • pepipe21
 • pepipe23
 • pepipe28
 • pipeproduction31
 • Plastic manhole integration
 • 24
 • cagefishfarming9
 • cagefishfarming10
 • cagefishfarming11
 • cagefishfarming12
 • cagefishfarming13
 • Corrugated double pipe
 • corrugatedpipe17
 • corrugatedpipe18
 • corrugatedpipe19
 • corrugatedpipe25
 • hdpewinder27
 • Manhole
 • manhole2
 • javascript image slider
 • PE pipe production

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

ContactUs
Scroll Up