پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

سلام ریداکس2RTL

استانداردهای لوله کاروگیت پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت

استانداردهای تولید و کنترل کیفیت لوله دوجداره کاروگیت

مشخصات فنی و کیفیت لوله دوجداره کاروگیت می‌باید با استاندارد DIN16961-2 (مربوط به کنترل ابعاد و مقاومت حلقوی لوله) و EN13476 (سایر آزمون‌های مربوط به مشخصات کیفیت محصول) مطابقت داشته باشد. نسل جدید لوله‌های کاروگیت پارس اتیلن کیش مطابق با تمام استانداردهای سختگیرانه موسسه استاندارد ایران و آلمان است و منطبق بر قوانین و استانداردهای فنی مربوط به مدیریت آب، فاضلاب می‌باشد و دارای تایید فنی عمومی از مؤسسه Bautechnik – DIBT در برلین به شماره 42.1-390 DIBt Z- است. استاندارد جهانی بر تولید لوله کاروگیت با مقاومت مکانیکی بین 16 تا 31.5 کیلیو نیوتن بر متر مربع تاکید دارد. در ایران لوله کاروگیت حتما میبایست 31.5 کیلو نیوتن بر متر مربع مقاومت مکانیکی داشته باشد.تمامی بازرسان تاکید دارند مقاومت مکانیکی لوله کاروگیت تولیدی هر شرکتی در وحله اول باید دارای مقاومت مکانیکی 31.5 کیلو نیوتن بر متر مربع باشد.

(T4) نصب و جااندازی لوله کاروگیت پلی اتیلن با دستگاه تی فور

این راهنما تنها با مهمترین نکات و مقررات موجود در استاندارد‌های مختلف اشاره کرده و تنها بخش کوچکی از آن را در بر می‌گیرد.لذا مطالعه اصل این استانداردها توصیه می‌شود. ( هند‌بوک لوله‌های کاروگیت )

الزامات کیفی و استانداردهای لوله‌های کاروگیت پارس اتیلن کیش :

– لوله‌های دوجداره کاروگیت از دو لایه خارجی و داخلی از نوع پلی اتیلن تشکیل شده‌اند که باید از گونه پلی اتیلن با جریان mfi یکسان و گونه‌های مناسب Pipe Grade و از نوع مواد PE 80 باشد.

– مشخصات کیفی لوله‌های کاروگیت مربوط به کنترل ابعاد و مقاومت حلقوی طبق استاندارد DIN16961-2 و INSO 9116-3 می‌باشد.

– سایر مشخصات آزمون‌های مربوط به لوله کاروگیت باید طبق استاندارد EN13476 انجام می‌گیرد.

– اتصالات لوله‌های کاروگیت پلی اتیلن می‌بایستی طبق استاندارد‌هایDIN16961-2 | EN13476| ASTM-849 باشد.

– داخل لوله‌های کاروگیت باید کاملا صاف و دارای پوشش باشد و همچنین ضخامت کافی برای استفاده از سیستم تحت فشار (حداکثر نیم بار ) را برخوردار باشد. سطح داخلی لوله‌های کاروگیت دارای زبری پایین و بسیار صاف می‌باشد.

– لوله‌ها بصورت کوپلر سرخود و با آب‌بندی کامل با استفاده از واشرهای آب بندی آلمانی تولید می‌شود.

– مقاومت حلقوی لوله کاروگیت حداقل SN=31/5 KN/M2 باشد.

– لوله کاروگیت از مواد اولیه‌ای تولید می‌شود که سطح داخلی و خارجی آن طبق استاندارد ISIRI 7174 باشد.

– در داخل لوله کاروگیت پلی اتیلن باید از مواد غیر مشکی استفاده گردد و باید دارای 4 درصد مواد ANTI UV نیز باشد.

– جهت تولید لایه‌های داخلی و خارجی لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت استفاده از مواد معدنی در مواد اولیه لوله مجاز نمی‌باشد.

– برای تولید لوله کاروگیت نباید از هیچگونه مواد بازیافتی استفاده شود و کاملا باید از مواد نو تولید می‌شود.

•    متن استاندارد INSO 9116-1

•    متن استاندارد INSO 9116-2

•    متن استاندارد INSO 9116-3

•    متن استاندارد DIN 16961-1

•    متن استاندارد DIN 16961-2

•    متن استاندارد EN 13476

مقادیر فوق با احتساب ± 10 mm میباشد جدول مشخصات ابعادی لوله‌های دوجداره کاروگیت

جدول ابعادی لوله‌های دوجداره کاروگیت   تولید لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت

آزمونهای تولید و آزمون لوله دوجداره کاروگیت پلی اتیلن به شرح زیر انجام می پذیرد:

 1-دانسیته (براساس استاندارد ISIRI 7175-5) :  ویژگیهای فیزیکی مواد پلی اتیلن را می‌توان از روی چگالی‌اش با تقریب خوبی پیش بینی کرد. به این منظور این آزمون به روش شناور سازی بر روی مواد اولیه و لوله کاروگیت تولید شده انجام می‌پذیرد.

2- شاخص جریان مذاب ( بر اساس استاندارد6980 ISIRI) : آزمون شاخص جریان مذاب روشی جهت اندازه‌گیری نرخ جریان جرمی مذاب مواد گرما نرم ، تحت شرایط مشخص دما بوده و با برحسب گرم بر ده دقیقه است .

3- مقاومت حلقوی بلند مدت (براساس استاندارد DIN 16961) : استحکام حلقوی دراز مدت لوله کاروگیت پلی اتلین ، تعیین کننده عمر یک لوله در برابر فشارهای خارجی وارد برآن انجام می باشد.

4- مقاومت حلقوی کوتاه مدت(براساس استاندارد ISO 9969) : آزمون مقاومت حلقوی کوتاه مدت روشی جهت اندازه‌گیری مقاومت حلقوی لوله‌ها است.

5- انعطاف پذیری حلقوی (براساس استاندارد EN 1446) : وقتی لوله تحت فشار قرار گیرد ، تحت یک تنش خاص ، تغییر شکل ایجاد شده در آن کشسان می‌باشد و با کاهش تنش لوله به شکل اولیه خود باز می‌گردد. در این آزمون لوله تحت فشار قرار می‌گیرد تا به اندازه 30% قطر آن خمیده گردد، پس از حذف نیرو لوله کاروگیت باید به حالت اولیه خود برگردد و هیچگونه تحرک و شکستگی دائمی در لوله مشاهده نگردد.

6-اندازه گیری میزان دوده(براساس استاندارد ISIRI 7175-2) :  رنگ لوله بر روی پایداری دراز مدت لوله در برابر باد و آفتاب موثر است ، دوده که برای سیاه کردن لوله پلی اتیلن ( به صورت مستربچ ) به آن افزوده می‌شود، پایداری بسیار مناسبی در برابر پرتو فرابنفش ایجاد می‌کند توسط این آزمون میزان دوده مواد اولیه و لوله کاروگیت تولید شده کنترل می‌نماید.

7-پراکنش دوده (براساس استانداردISIRI 7175-6) : پراکنش دقیق و مناسب دوده در پلی اتیلن برای دستیابی به ویژگیهای کارکردی مورد نظر، مورد اهمیت می‌باشد ضمن اینکه پراکنش مناسب دوده در صافی سطح لوله بسیار موثر می‌باشد.دراین آزمون چگونگی پراکنش و توزیع دوده بررسی می‌گردد.

8- بازگشت حرارتی (براساس استاندارد ISIRI 7175-3) : طی این روش طول مشخصی از لوله در دمای 110 سی سی حرارت داده می‌شود که بعد از مرحله حرارت دهی سطوح لوله از لحاظ نقایصی چون شکاف ، تاول یا جداسازی دیواره ها بررسی می‌گردد .

9-کنترل ابعادی ( براساس استاندارد  DIN 16961- ISIRI 9116) : توسط این کنترل قطر داخل ، ضخامت جداره داخلی و ارتفاع پروفیلهای تولیدی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

10- کشش خط جوش (براساس استاندارد EN 1979) : توسط این آزمون با استفاده از دستگاه کشش استحکام کششی خط جوش لوله‌های اسپیرال اندازه‌گیری می‌شود و طی این آزمون بایستی لوله اسپیرال حداقل نیروی کششی لازم برای خط جوش را بتواند تحمل کند .

11-آببندی : در آزمون آببندی فشار آبی به اندازه 0.5 بار به مدت یک دقیقه بر لوله وارد می‌شود و هیچ نشستی نباید در لوله صورت گیرد .

آزمون‌هایی که بر روی مواد اولیه لوله کاروگیت پلی اتیلن انجام می‌گیرد:

1.    آزمون شاخص جریان مذاب (MFI)

2.    آزمون چگالی (دانسیته)

3.    آزمون پایداری حرارتی (OIT)

4.    آزمون تست رطوبت

5.    آزمون پراکنش دوده

آزمون مواد پلی اتیلن

آزمونهای لوله کاروگیت جهت تائیدیه کیفیت و استاندارد بودن

• تست ضربه لوله کاروگیت

• کیفیت مناسب ظاهری لوله کاروگیت و بررسی آن

• نشانه گذاری و مارکینگ لوله کاروگیت

• حداقل ضخامت لایه بیرونی لوله دوجداره کاروگیت

• حداقل ضخامت لایه داخلی لوله دوجداره کاروگیت

• نرخ جریان مذاب لوله کاروگیت

• دانسیته لوله کاروگیت

• پایداری حرارتی لوله کاروگیت

• مقدار دوده

• پراکنش دوده

• آزمون آون مواد اولیه لوله کاروگیت

• مقاومت حلقوی اسمی لوله دوجداره کاروگیت

• مقاومت حلقوی بلند مدت لوله دوجداره کاروگیت

• انعطاف پذیری لوله کاروگیت

آزمون لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت   آزمون مواد پلی اتیلن پروانه شرکت استاندارد لوله دوجداره کاروگیت آزمون مواد پلی اتیلن

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 اتصالات پلی اتیلن
 لوله لایروبی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 قیمت اتصالات پلی اتیلن
 لیست قیمت محصولات پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در لایروبی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

 • pepipe21
 • pepipe23
 • pepipe28
 • pipeproduction31
 • Plastic manhole integration
 • 24
 • cagefishfarming9
 • cagefishfarming10
 • cagefishfarming11
 • cagefishfarming12
 • cagefishfarming13
 • Corrugated double pipe
 • corrugatedpipe17
 • corrugatedpipe18
 • corrugatedpipe19
 • corrugatedpipe25
 • hdpewinder27
 • Manhole
 • manhole2
 • javascript image slider
 • PE pipe production

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

ContactUs
Scroll Up