پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

single.php

جمله های ناب از سخنان بزرگان

لازم نیست گوش کنید، فقط منتظر شوید.

حتی لازم نیست منتظر شوید، فقط بیاموزید که آرام و ساکن و تنها باشید.

جهان آزادانه خود را به شما پیشکش خواهد کرد تا نقاب از چهره ‌اش بردارید.

انتخاب دیگری ندارد؛ مسرور به پای شما در خواهد غلطید.

“فرانتس کافکا – Franz Kafka”

گذشت را می‌توان در مورد آدم‌ها به کار گرفت.

اما باید دانست این درس از آن آدم‌ها است نه کشورها؛

سکوت در مقابل وحشی گری دشمن هیچگاه درست نیست.

“مجتبی شرکاء (اُرُد) – Orod”

     

       

«کارما» گواه جاودان آزادی انسان است؛ اندیشه‌‌‌ها و گفتار و کردارمان تارهای پیله ‌ای است که پیرامون خود می‌‌‌تنیم.

“سوامی ویو کاناندا – Swami Vivekananda”

دانای فرزانه بدون ‌آنکه گام سپارد، می‌‌داند؛ بدون ‌آنکه بنگرد، می‌بیند؛ بدون آنکه ‌عمل کند، سامان می‌دهد.

“لائوتسه – Laozi”

نرمش و نرمدلی، منش آدمی است و سنگدلی و سختسری منش اهریمن است.

“مجتبی شرکاء (اُرُد) – Orod”

 

بیشتر کسانی موفق شده‌اند که کمتر تعریف شنیده اند.

“امیل زولا – Émile Zola”

دو اشتباه بسیار بزرگ:

یکی این است که قبل از موعد اقدام به عمل کنیم،

و دیگری این است که فرصت مناسب را از دست بدهیم.

“پائولو کوئلیو – Paulo Coelho”

فروتنی در برابر گردن کشان، اشتباهی بزرگ است.

چرا که این کار آنها را گستاختر و بی پرواتر می‌نماید.

“مجتبی شرکاء (اُرُد) – Orod”

آنکه کارهایم به دست اوست، یار وفادار من است، از هر تعلق و دلبستگی بری است و به هر موجودی مهر می‌ورزد. او به سویم می‌آید.

“بهاگاواد گیتا – Bhagavad Gita”

 

اگر غذایی نامطبوع بخوری، آبی ناگوار بنوشی و بر خم بازوانت بالین بسازی، هنوز می‌توانی شادمانی و سرور را بیابی.

“کنفسیوس – Confucius”

 

فروتنی زمانی هویدا می‌شود که آدمی از کوهستان وجودش پایین آمده و یا در حال فرود آمدن است.

“مجتبی شرکاء (اُرُد) – Orod”

               

غفلت بورزید تا سرگشته بمانید. بجویید تا بیابید!

“منسیوس – Mencius”

 

آنگاه که هنر خوار می‌گردد جادو ارجمند می‌شود.

“فردوسی (ابوالقاسم فردوسی طوسی) – Ferdowsi”

 

اندیشه کردن به اینکه چه بگویم، بهتر است از پشیمانی از این که چرا گفتم.

“سعدی – ابومحمّد مُشرف‌الدین مُصلِح بن عبدالله بن مشرّف”

 

به راستی که شماری بسیار از مردم با یاوه گویی‌های خود نشان می‌دهند که میان تهی هستند.

اما اندکی از آنان نیز با سکوت خود نشان می‌دهند که الهی هستند.

“یوهانس تاولر – Johannes Tauler”

شایستگان با گذشت و بخشنده هستند.

“مجتبی شرکاء (اُرُد) – Orod”

   

فصیح ترین زبان عمل است.

“ویلیام شکسپیر – William Shakespeare”

   

از دیروز بیاموز برای امروز،

زندگی کن، و امید به فردا داشته باش.

“آلبرت انیشتن – Albert Einstein”

   

هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند از پویندگی ما جلوگیری کند.

“مجتبی شرکاء (اُرُد) – Orod”

   

ای سالک، یک به یک، قدم به قدم؛ راهی نیست.

راه با پیمودن پدید می‌آید. با پیمودن است که راه را می‌سازی، و اگر واپس بنگری، هر آن چه می‌بینی، فقط رد گام هایی است که روزی پاهایت دوباره آنها را می‌پیماید.

ای سالک، راهی نیست، راه با پیمودن پدید می‌آید.

“آنتونیو ماچادو – Antonio Machado”

   

آنکه دم خور آدمی است که بدگویی همواره با او پیوسته است، خیلی زود اسیر وهم و سیاهی دل می‌گردد.

“مجتبی شرکاء (اُرُد) – Orod”

                     

به دنبال نکات مثبت و نقاط قوت دیگران باشید تا آن‌ها را پیدا کنید.

آنگاه دیگر بیست دقیقه با او باشید، یا بیست سال؛ تفاوتی نخواهد داشت.

زمانی را که در این حال سپری کنید، با عشق سپری می‌شود، زیرا در تمام طول این مدت شما در جست و جوی همین عشق بودید و همین عشق بود که بدان دست می‌یافتید.

“باربارا دی آنجلیس – Barbara De Angelis”

   

اگر مردم را به حال خود گذاشتی، تو را به حال خودت خواهند گذاشت.

“توماس مان – Thomas Mann”

     

میدان پیمان‌های گسسته، همچون مردابی دهشتناک است که باید از آن گریخت.

“مجتبی شرکاء (اُرُد) – Orod”

   

تنها علاج‌ عشق‌، ازدواج‌ است‌.

“آرتور بوخوالد – Arthur “Art” Buchwald”

انسان همان چیزی است که باور دارد.

“آنتوان چخوف – Anton Chekhov”

   

هیچ آغازی را مزاری نیست چرا که همواره در حال دگرگونی و رشد است.

“مجتبی شرکاء (اُرُد) – Orod”

   

از کدامین ستاره بر زمین افتادیم تا در اینجا یکدیگر را ملاقات کنیم؟

“فردریش نیچه – Friedrich Wilhelm Nietzsche”

   

خوش بین باشید اما خوش بینِ دیر باور.

“ساموئل اسمایلز – Samuel Smiles”

           

وقتی باور داری که می توانی، حتما می توانی!

“ماکسول مالتز – Maxwell Maltz”

   

باور خود را در عملکردتان پیاده کنید.

“رالف والدو امرسون – Ralph Waldo Emerson”

     

اگر باور دارید که احساس بد یا نگرانی زیاد، در آنچه در گذشته اتفاق افتاده یا در آینده رخ می دهد تغییری ایجاد می کند، بدان که گویی بر روی این کره زندگی نمی کنید و از واقعیت های آن سر در نمی آورید.

“وین دایر – Wayne Dyer”

     

اهل بازار بر این باور اشتباه هستند که فرهنگ را هم می توان با زمان بندی دگرگون ساخت!

“مجتبی شرکاء (اُرُد) – Orod”

     

من به این مسأله باور راسخ دارم که تنها یک راه برای رهایی از شر سرمایه داری وجود دارد: برقراری اقصاد ِ سوسیالیستی به یاری آموزش و پرورشی درخور ِ تحقق اهداف سوسیالیستی. در چنین ساختاری ابزار تولید و فرآورده های آن به کل جامعه تعلق داشته و مصرف آن نیز طبق برنامه خواهد بود.

“آلبرت انیشتین – Albert Einstein”

   

شاید بتوان از هجوم سیل آسای یک ارتش ممانعت کرد، اما از هجوم اندیشه‌ها و باورها نمی توان جلوگیری نمود.

“ویکتور ماری هوگو – Victor Hugo”

   

اگر شما باوری داشته باشید، دست از جست و جو برخواهید داشت؛ اگر باوری داشته باشید گمان می کنید که از قبل می دانید.

“اشو – Osho”

   

هر وقت می بینم مردم در امری با من هم عقیده اند، یقین می کنم که در آن خصوص به خطا رفته ام.

“فرانسوا دو لا روشفوکو – François de La Rochefoucauld”

             

به خاطر داشته باشید، آنکه برای ابلهان می‌نویسد همواره مخاطبِ بسیار می‌ یابد.

“آرتور شوپنهاور – Arthur Schopenhauer”

   

باور چیست؟ از کجا سرچشمه می گیرد؟ هر باور، چیزی را حقیقی انگاشتن است.

“فریدریش ویلهِلم نیچه – Friedrich Wilhelm Nietzsche”

   

انسان برای برخورداری از شادی باید خودش را باور کند.

“توماس پین – Thomas Paine”

     

من همیشه باور داشته ام که در طبیعت، زیباتر از زن وجود ندارد.

“گابریل گارسیا مارکز – Gabriel García Márquez”

     

شما نمی توانید با تنفر داشتن از دیگری خودتان را به خدا نزدیکتر کنید؛ چه باور داشته باشید که این خشمی به جاست و یا نه.

رابطه میان روح – که شمایید – و خدا بر اساس عشق است, و جایی که عشقی پاک هست، هیچ جایی برای هیچ نوع خشمی وجود ندارد.

“هارولد کلمپ – Harold Klemp”

     

هنگامی که فیلسوفی بر این باور است که مدام حواس انسانی او را می فریبد، فیلسوف دیگری سوگند یاد می کند که هرگز حواس ما را نفریفته است.

“ژان دو لا فونتن – Jean de La Fontaine”

     

شاعران همه باور دارند که هر گاه کسی بر چمن یا بر دامنه ای خلوت دراز بکشد و گوش کند، از آن چیزهایی که در میان زمین و آسمان است چیزی دستگیرش نخواهد شد.

“فریدریش ویلهِلم نیچه – Friedrich Wilhelm Nietzsche”

     

هر آنچه که باید، انجام بدهید و به تحقق آرزوهای تان ایمان داشته باشید؛ هر آنچه که باشند.

“یوهان ولفگانگ فون گوته – Johann Wolfgang von Goethe”

                 

با حقیقت و با ایمان به آن چیزی که بر روی صحنه انجام می دهید در تماشاگر نفوذ کنید.

“کنستانتین استانیسلاوسکی – Konstantin Stanislavski”

     

کسانی که به توانایی های خود باور دارند، به کارهای دشوار به دیده ی چالش هایی می نگرند که باید بر آنها پیروز شوند نه به شکل تهدیدهایی که باید از آنها دوری گزینند.

“آلبرت بندورا – Albert Bandura”

     

من باور دارم که دو انسان از قلبشان به هم متصل هستند و مهم نیست که چه کار می کنید، که هستید و کجا زندگی می کنید؛ اگر مقدر شده که دو نفر با هم باشند، هیچ مرز و مانعی بین آنها وجود نخواهد داشت.

“جولیا رابرتز – Julia Roberts”

     

به آرزوهای خود ایمان بیاورید و به گونه ای به آنها بیندیشید که گویی به زودی رخ می دهند.

“مجتبی شرکاء (اُرُد) – Orod”

         

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 اتصالات پلی اتیلن
 لوله لایروبی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 قیمت اتصالات پلی اتیلن
 لیست قیمت محصولات پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در لایروبی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

 • pepipe21
 • pepipe23
 • pepipe28
 • pipeproduction31
 • Plastic manhole integration
 • 24
 • cagefishfarming9
 • cagefishfarming10
 • cagefishfarming11
 • cagefishfarming12
 • cagefishfarming13
 • Corrugated double pipe
 • corrugatedpipe17
 • corrugatedpipe18
 • corrugatedpipe19
 • corrugatedpipe25
 • hdpewinder27
 • Manhole
 • manhole2
 • javascript image slider
 • PE pipe production

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

ContactUs
Scroll Up