نتایج بررسی عرضه محصولات پلی اتیلن سنگین در هفته های گذشته نشان داد که شرکت های پتروشیمی با عرضه 2.464 تن محصولات پلی پروپیلن در هفته اول آذرماه نسبت به آخرین هفته آبان ماه با رشد 11 درصدی داشته است که این عرضه در گرید های مختلف محصولات پلی پروپیلن در شرکت پتروشیمی مارون بوده […]