فلنج‌های لوله کشی – انواع فلنج در سیستم‌های لوله کشی عملکرد و انواع فلنج‌ها فلنج‌ها، اجزای لوله کشی هستند که با استفاده از واشر بین دو فلنج، به عنوان ماده آب‌بندی، به هم پیچ می‌شوند. فلنج‌ها برای اتصال لوله‌ها به هم، اتصال لوله‌ها به دریچه‌های فلنجی، اتصال لوله‌ها به اتصالات فلنجی، اتصال لوله‌ها به موارد […]