چکیده در این مقاله، اندازه بزرگ لوله های پلی اتیلن (PE) (قطر 1000 میلی متری) که در زیر زمین نصب شده اند، تحلیل می شود تا اثر فشار داخلی و خارجی بر رفتار مکانیکی آن ها مشخص شود. اثر تغییر دما و خاک پیرامونی که در زمان نصب و عملیات به وجود می آید نیز […]