تعدادی اپلیکیشن شناسایی شده که در قالب بازی مخفی شده اند. و جالب است بدانید، 8 میلیون بار هم توسط کاربران دانلود شده است و به صورت تبلیغاتی ناخواسته وارد دستگاه های کاربران می شود. و از همین طریق درآمد زایی می کند همچنین به اطلاعات سیستم ها می توانند دسترسی داشته باشد. این برنامه‌های […]