پیشرفت فیزیکی مجتمع پلیمر کرمانشاه از 95 درصد گذشتشمارش معکوس بهره برداری از نخستین مجتمع پتروشیمی خط لوله اتیلن غربشانا _ گروه پتروشیمی: پتروشیمی پلمیر کرمانشاه به عنوان نخستین مجتمع پتروشیمی که قرار است در مسیر خط لوله اتیلن غرب امسال به بهره‌برداری برسد، بیش از 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.به گزارش خبرنگار شانا، این طرح که […]