پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

single.php

44 پروژه پژوهشی پتروشیمی غربالگری و تصویب شد

کارشناس ارشد پژوهش سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در گفت‌وگو با خبرنگار شانا اظهار کرد: پس از شکل‌گیری واحد پژوهش، کارشناسان این واحد با استعلام درون‌سازمانی از واحدهای زیرمجموعه، به جمع‌آوری اولویت‌های پژوهشی سازمان، با رعایت مباحث توجیه فنی و تخصصی، مقرون به صرفه و اقتصادی بودن، کاربردی بودن، همچنین امکان تبدیل به سرمایه سازمانی اقدام کردند.

اکبر پیربدلی ثمرین افزود: در این فراخوان، 97 طرح پژوهشی، تعریف و به واحد پژوهش ارائه شد که از میان اولویت‌های پژوهشی، پس از کارشناسی فنی و اقتصادی در کارگروه و شورای پژوهشی سازمان، 44 طرح در زمینه‌های مختلف غربالگری شد.پتروشیمی

وی با بیان این که از 44 پروژه غربال شده، 17 طرح پژوهشی در زمینه محیط زیست، 10 پروژه در باره مدیریت انرژی، چهار پروژه در زمینه تاسیسات زیربنایی، پنج پروژه در زمینه ایمنی، سه پروژه در زمینه مدیریت راهبردی، سه پروژه بهداشتی و دو پروژه فضای سبز تصویب شد، گفت: نتیجه پژوهش دو طرح از پروژه‌ها، به چاپ دو جلد کتاب در زمینه محیط زیست و راهبردی منجر خواهد شد.

پیربدلی ادامه داد: پس از غربالگری، این 44 طرح ، در دو گروه تقسیم‌بندی شدند؛ گروه نخست با 21 طرح، در بهمن 90 و با اعتبار افزون بر 15 میلیارد و 800 میلیون ریال و گروه دوم نیز با 23 طرح در اسفند 90 با اعتبار 101 میلیارد و 190 میلیون ریال، به تصویب معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت رسید.

وی گفت: کل اعتبارات پروژه‌های پژوهشی مصوب، 116 میلیارد و 990 میلیون ریال است.

کارشناس ارشد پژوهش سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ادامه داد: این اعتبار، بیش از سقف اعتبارات و هزینه‌های پژوهشی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است؛ از این رو مقرر شد پروژه‌ها بر اساس سقف بودجه اولویت‌بندی شود.

به گفته پیربدلی، این تعداد پروژه پژوهشی نه تنها در سطح پتروشیمی، بلکه در سطح وزارت نفت بی‌سابقه است، در حالی که واحد پژوهش سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در سال اول فعالیت خود توانست این افتخار را کسب کند.

وی با بیان این که واحد پژوهش این سازمان با هدف تقویت و توسعه همکاری‌ها و دستیابی به دانش فنی و فناوری‌های روزآمد و موردنیاز سازمان، با 12 دانشگاه تراز اول کشور تفاهمنامه‌های همکاری علمی، پژوهشی و فناوری منعقد کرده است، افزود: بر این اساس، طرح‌های مدیریت انرژی از سوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، طرح‌های زیربنایی از سوی دانشگاه علم و صنعت ایران و طرح‌های محیط زیست از سوی دانشگاه تهران انجام خواهد شد، همچنین دانشگاه‌های علوم پزشکی اهواز، شیراز و همدان نیز اجرای طرح‌های بهداشتی را به عهده دارند.

پیربدلی با اشاره به ضرورت تشکیل واحد پژوهش در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: بر اساس مفاد بند”الف” ماده واحده 108 قانون بودجه سال 90 تمام دستگاه‌های اجرایی کشور مکلفند حداقل نیم تا 3 درصد از اعتبار خود را صرف انجام امور پژوهشی، توسعه علمی و دانش و فناوری کنند.

وی ادامه داد: با توجه به الزام قانون و با تخصیص یک درصد اعتبار و درآمد سازمان به موضوع پژوهش، به منظور مدیریت صحیح در این بخش، با موافقت مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، شورای پژوهش این سازمان تشکیل شد.

به گفته وی، سیاست گذاری و تعیین اولویت‌های پژوهشی، بررسی و تایید برنامه‌های راهبردی بلندمدت و کوتاه‌مدت پژوهشی، تعیین سازوکارها به منظور روان‌سازی فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، بررسی پیشرفت طرح‌های پژوهشی در حال اجرا و بررسی گزارش‌های مالی و تامین اعتبار انجام طرح‌ها، از جمله اهداف اصلی این واحد است.

بر اساس این گزارش، واحد پژوهش سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در اردیبهشت 90 با هدف گسترش تحقیق و توسعه در سازمان و به منظور استقرار نظام جامع اطلاعات، دانش و فناوری، انجام پژوهش‌های کاربردی در زمینه‌های مرتبط با ماموریت سازمان، همچنین استفاده از نتایج پژوهش‌های انجام شده در زمینه گسترش تحقیق و توسعه، فعالیت خود را زیر نظر مدیریت انرژی این سازمان آغاز کرد.

کارشناس ارشد پژوهش سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در گفت‌وگو با خبرنگار شانا اظهار کرد: پس از شکل‌گیری واحد پژوهش، کارشناسان این واحد با استعلام درون‌سازمانی از واحدهای زیرمجموعه، به جمع‌آوری اولویت‌های پژوهشی سازمان، با رعایت مباحث توجیه فنی و تخصصی، مقرون به صرفه و اقتصادی بودن، کاربردی بودن، همچنین امکان تبدیل به سرمایه سازمانی اقدام کردند.

اکبر پیربدلی ثمرین افزود: در این فراخوان، 97 طرح پژوهشی، تعریف و به واحد پژوهش ارائه شد که از میان اولویت‌های پژوهشی، پس از کارشناسی فنی و اقتصادی در کارگروه و شورای پژوهشی سازمان، 44 طرح در زمینه‌های مختلف غربالگری شد.

وی با بیان این که از 44 پروژه غربال شده، 17 طرح پژوهشی در زمینه محیط زیست، 10 پروژه در باره مدیریت انرژی، چهار پروژه در زمینه تاسیسات زیربنایی، پنج پروژه در زمینه ایمنی، سه پروژه در زمینه مدیریت راهبردی، سه پروژه بهداشتی و دو پروژه فضای سبز تصویب شد، گفت: نتیجه پژوهش دو طرح از پروژه‌ها، به چاپ دو جلد کتاب در زمینه محیط زیست و راهبردی منجر خواهد شد.

پیربدلی ادامه داد: پس از غربالگری، این 44 طرح ، در دو گروه تقسیم‌بندی شدند؛ گروه نخست با 21 طرح، در بهمن 90 و با اعتبار افزون بر 15 میلیارد و 800 میلیون ریال و گروه دوم نیز با 23 طرح در اسفند 90 با اعتبار 101 میلیارد و 190 میلیون ریال، به تصویب معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت رسید.

وی گفت: کل اعتبارات پروژه‌های پژوهشی مصوب، 116 میلیارد و 990 میلیون ریال است.

کارشناس ارشد پژوهش سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ادامه داد: این اعتبار، بیش از سقف اعتبارات و هزینه‌های پژوهشی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است؛ از این رو مقرر شد پروژه‌ها بر اساس سقف بودجه اولویت‌بندی شود.

به گفته پیربدلی، این تعداد پروژه پژوهشی نه تنها در سطح پتروشیمی، بلکه در سطح وزارت نفت بی‌سابقه است، در حالی که واحد پژوهش سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در سال اول فعالیت خود توانست این افتخار را کسب کند.

وی با بیان این که واحد پژوهش این سازمان با هدف تقویت و توسعه همکاری‌ها و دستیابی به دانش فنی و فناوری‌های روزآمد و موردنیاز سازمان، با 12 دانشگاه تراز اول کشور تفاهمنامه‌های همکاری علمی، پژوهشی و فناوری منعقد کرده است، افزود: بر این اساس، طرح‌های مدیریت انرژی از سوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، طرح‌های زیربنایی از سوی دانشگاه علم و صنعت ایران و طرح‌های محیط زیست از سوی دانشگاه تهران انجام خواهد شد، همچنین دانشگاه‌های علوم پزشکی اهواز، شیراز و همدان نیز اجرای طرح‌های بهداشتی را به عهده دارند.

پیربدلی با اشاره به ضرورت تشکیل واحد پژوهش در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: بر اساس مفاد بند”الف” ماده واحده 108 قانون بودجه سال 90 تمام دستگاه‌های اجرایی کشور مکلفند حداقل نیم تا 3 درصد از اعتبار خود را صرف انجام امور پژوهشی، توسعه علمی و دانش و فناوری کنند.

وی ادامه داد: با توجه به الزام قانون و با تخصیص یک درصد اعتبار و درآمد سازمان به موضوع پژوهش، به منظور مدیریت صحیح در این بخش، با موافقت مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، شورای پژوهش این سازمان تشکیل شد.

به گفته وی، سیاست گذاری و تعیین اولویت‌های پژوهشی، بررسی و تایید برنامه‌های راهبردی بلندمدت و کوتاه‌مدت پژوهشی، تعیین سازوکارها به منظور روان‌سازی فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، بررسی پیشرفت طرح‌های پژوهشی در حال اجرا و بررسی گزارش‌های مالی و تامین اعتبار انجام طرح‌ها، از جمله اهداف اصلی این واحد است.

بر اساس این گزارش، واحد پژوهش سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در اردیبهشت 90 با هدف گسترش تحقیق و توسعه در سازمان و به منظور استقرار نظام جامع اطلاعات، دانش و فناوری، انجام پژوهش‌های کاربردی در زمینه‌های مرتبط با ماموریت سازمان، همچنین استفاده از نتایج پژوهش‌های انجام شده در زمینه گسترش تحقیق و توسعه، فعالیت خود را زیر نظر مدیریت انرژی این سازمان آغاز کرد.

منبع: شانا

footer module

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 آکادمی پارس اتیلن کیش
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 لوله پلی اتیلن لایروبی
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 محفظه شیر -  جعبه کنتور
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 خبر نامه
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 دانشگاه‌های معتبر
 پایان نامه مهندسی و تخصصی پلیمر و شیمی
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

Scroll Up