پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

page.php

سلام ریداکس2RTL

گالری پارس اتیلن کیش

منتخبی از تصاویر گالری پارس اتیلن کیش

شرکت پارس اتیلن کیش

استفاده از تجارب شرکتهای بزرگ که لوله و اتصالات پلی اتیلن شرکت پارس اتیلن کیش را برای اجرای پروژه های خود انتخاب نموده اند می تواند دورنمای بهتری را برای گزینش این محصول ارائه نماید. این گالری پارس اتیلن کیش برای آشنائی بیشتر بینندگان، مجریان، پیمانکاران، کارفرمایان با پروژه های بزرگ اجرا شده توسط لوله و اتصالات پلی اتیلن بصورت دیداری طراحی شده است. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با واحد فنی شرکت پارس اتیلن کیش تماس حاصل فرمائید.

..::پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است::..

..:: اروپائی ها هم پارس اتیلن کیش میخرند ::..

..:: پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت ::..