پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۶ تا ۲۳ آبان ۱۳۹۶ توسط وزارت راه و شهرسازی- موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو- پژوهشکده سوانح طبیعی – دبیرخانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید. پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
حوزه های تحت پوشش: علوم محیط زیست ، محیط زیست (عمومی) ، مهندسی محیط زیست ، معماری و شهرسازی ، مهندسی عمران و سازه ، خاک و پی ، مهندسی عمران (عمومی)
برگزار کننده: وزارت راه و شهرسازی- موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو- پژوهشکده سوانح طبیعی – دبیرخانه دائمی کنفرانس
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: تهران

خدمات مهندسی برای مدیریت سیلاب

– مدل‌سازی سیلاب در حوضه‌های آبریز کوچک و کوهستانی
– کاهش مخاطرات سیل در چارچوب مهندسی رودخانه‌ و اقدامات سازه‌ای هدایت، کنترل و مدیریت سیلاب
– شبیه‌سازی، کنترل و هدایت سیلابهای واریزه‌ای
– شبیه سازی شکست سد و مدل‌سازی ریسک آن
– رویکردهای نوآورانه مدیریت سیلاب
– سیلاب و اثرات زیست‌محیطی آن
– مدیریت بهینه مخازن سدها در کاهش ریسک خسارت سیلاب
– مدیریت کیفیت آب در شرایط سیلاب
– فناوریهای نوین سنجش ویژگیهای کمی و کیفی سیلاب
– روشهای مدلسازی و تخمین خسارت سیلاب

اثر تغییرات اقلیمی و انسانی بر سیلاب

– ارزیابی اثر تغییرات اقلیمی گذشته و آینده بر مشخصات سیلاب‌
– راهکارهای افزایش ظرفیت رودخانه‌ها برای مدیریت سیلاب در شرایط تغییراقلیم و تطابق با ریسک سیلاب
– ارزیابی سهم دستکاریهای انسانی در حوضه های آبریز بر تواتر و شدت سیلاب ها
– روشهای تحلیل آماری سیلاب در شرایط تغییرات محیطی

 سیل از منظر حکمرانی آب

– جایگاه مدیریت سیل در رویکرد مدیریت جامع منابع آب
– آموزش، آگاهی‌رسانی و فرهنگ‌سازی و نقش آنها در مدیریت سیلاب
– ارزیابی ساختار مدیریت سیلاب کشور
– بیمه و مدیریت ریسک سیلاب
– ارزیابی اثرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سیلاب
– راهکارهای ارتقاء مشارکت اجتماعی در مدیریت سیلاب
– نقش سازمان‌های مردم نهاد در مدیریت سیلاب
– چارچوب های حاکمیتی برای مدیریت ریسک سیلاب
– نقش برنامه‌ریزی منطقه‌ای و شهری در کاهش مخاطرات سیلاب

پیش بینی و پیش هشدار سیلاب

– تجارب موفق و ناموفق ملی و بین‌المللی در زمینه پیش‌بینی و هشدار سیلاب
– کاربرد مدلهای پیش بینی بارش و رواناب در مدیریت سیلاب
– پیشرفت‌های علمی و فناوری در ابزارهای پایش و پیش‌هشدار سیل
– راهکارهای اشتراک سریع اطلاعات مربوط به سیلاب برای کاهش تلفات