صنعت پتروشیمیچهار محصولی که بیش از تقاضا تولید می شدند ترفتالیک اسید، پلی استایرن، لاستیک سنتزی و PVC بودند. در مجموه 11 شرکت مختلف مشغول تولید این محصولات بودند. از جمله مهم ترین این شرکت‌ها می توان به LG Chem، Lotte Chemical و Hanwha Chemical اشاره کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت این کشور آقای Hyung-hwan شرکت های پتروشیمی را گرد هم جمع کرد تا به صورت داوطلبانه به سامان دهی مجدد کسب و کارها و مقابله با اشباع بازار بپردازند. چهار محصول نام برده شده 12 درصد از بازار پتروشیمی این کشور را در بر می گیرند. این اشباع بازار بر چهارمین قدرت اقتصادی آسیا تاثیر گذاشته است. در 5 سال گذشته، کره با صادرات بیش از 70 درصد از تولیدات خود یکی از 4 اقتصاد قدرتمند آسیا شناخته شد.