چکیده:

پلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی بالا چون ماده ای است که دارای خواص مکانیکی عالی از جمله، مقاومت ضربه الا و مقاومت شیمیایی خوب و مقاومت در برابر مواد شیمیایی خوب و همچنین میزان چروکیدگی کم می باشد، لذا از آن به عنوان سپراتور می توان استفاده کرد . پس در این پایان نامه به بررسی خصوصیات و ویژگی ها و نحوه استفاده و تهیۀ این سپراتور می پردازیم. همچنین چول ژل ریسی در سرعت کم فرایند وقت گیر و پر هزینه ای است لذا ریسندگی با سرعت بالای این ماده را نیز مورد بررسی قرار داده ایم و عواملی که می تواند بر روی این ریسندگی نقش داشته باشد را در این پایان نامه مورد بررسی قرار می د هیم.