تاریخ همایش: ۳ اردیبهشت ماه  سال ۹۸

محل برگزاری همایش: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

محورهای همایش
۱.بررسی روندهای اقتصاد کلان کشور و توصیه هایی برای سال ۹۸
روندهای اقتصاد کلان
تحلیل بودجه و تاثیر آن درصنعت پلاستیک
۲.تحریم ها و اثرات آن بر صنعت پلاستیک
۳. صنعت پلاستیک جایگاه، چالش ها و فرصت ها
جایگاه صنعت پلاستیک و چشم انداز پلاستیک های مهندسی
نگاه استراتژیک به بازار صنعت پلاستیک و استراتژی های توسعه ای این صنعت
۴.بررسی روندهای عمده دنیا در صنعت پلاستیک
۵.راهکارهای توسعه صادرات صنعت پلاستیک ( سرمایه گذاری، تکنولوژی، بررسی بازارها و … )

همایش چشم انداز اقتصاد صنعت پلاستیک در سال ۹۸

منبع: پلیم پارت