پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

سلام ریداکس2RTL

مشخصات سپتیک تانک

مشخصات سپتیک تانک

هر سپتیک تانک ساخته شده باید حداقل مشخصات زیر را داشته باشد:

 • عمق داخلی مخزن باید حداقل 5 فوت با عمق مایع حداقل 4 فوت را داشته باشد.
 • طول مخزن سپتیک تانک نباید بیش از سه برابر عرض آن باشد و ظرفیت مایع نباید کمتر از 960 گالن باشد.
 • سپتیک تانک باید حداقل دارای دو بخش باشد، و حداقل یک سوراخ به اندازه مناسب باید در هر محفظه داشته باشد.
 • ورودی و خروجی مخزن سپتیک تانک باید یک چاه عمودی چهار اینچ داشته باشد که دو فوت پائینتر از سطح فوقانی سپتیک تانک و شش اینچ بالاتر از سطح مایع مخزن باشد.
 • مخزن سپتیک تانک باید آبگیر باشد (آب را در خود نگهدارد) و از پلی اتیلن، بتن، بلوک بتنی، آجر یا کاشی ساخته شود.
 • بالای مخزن سپتیک باید از بتن آرمه که حداقل چهار اینچ ضخامت دارد ساخته شده باشد.
 • برای سپتیک تانک هایی که از بتن ساخته شده اند، دیوارها و کف سپتیک تانک باید حداقل 6 اینچ ضخامت داشته باشند و باید با فولاد یا مواد تایید شده دیگر تقویت شده باشد.
 • بتن استفاده شده برای مخازن باید شامل یک بخش سیمانی ، دو بخش شن و ماسه تیز و چهار بخش سنگ خرد شده یا شن باشد.
 • در سپتیک تانک هایی که از آجر، بلوک بتونی یا کاشی در ساخت آن استفاده می شود، باید  داخل آن با ملات سیمان پرتلند، یک بخش از سیمان و سه بخش از شن استفاده شود.
 • دیوارهای جانبی سپتیک تانک باید به اندازه کافی با فولاد یا مواد تایید شده دیگر تقویت شود تا بتواند فشار داخل یا خارج را تحمل کند.
مشخصات سپتیک تانک

جدول ابعاد سپتیک تانک بر اساس نیاز بر مبنای میزان فاضلاب روزانه (تعداد گالن)

میانگین جریان فاضلاب – گالن در هر روز
حداقل ابعاد سپتیک تانک بر حسب گالن از ظرفیت موثر لازم (1)
0-500
900
601-700
1200
801-900
1500
1001-1240
1900
2001-2500
3200
4501-5000
5800

جدول مشخصات فنی و ابعاد سپتیک تانک مورد نیاز بر اساس تعداد اتاق منزل

مخزن سپتیک تانک چه ابعادی باید داشته باشد؟ و بر اساس تعداد اتاق خانه باید  چقدر بزرگ باشد؟ بعضی کارشناسان از تعداد اتاق ها به جای تعداد ساکنان یا جریان تخلیه روزانه فاضلاب برای تخمین اندازه سپتیک تانک و پیاده سازی آن استفاده می کنند. مشخصات سپتیک تانک

ابعاد سپتیک تانک بر حسب گالن بر حسب تعداد اتاق خانه

تعداد اتاق
حداقل ابعاد سپتیک تانک (گالن)
حداقل سطح مخزن مایع مخزن (sq.ft.)
0 bedrooms
750 gal. (2) – obsolete in NYS
1, 2, or 3 bedrooms
1,000 gallons
27 sq.ft.
4 bedrooms
1,200 gallons
34 sq.ft.
5 bedrooms
1,500 gallons
40 sq.ft.
6 bedrooms
1,750 gallons
47 sq.ft.

نکاتی برای اندازه گیری ابعاد مخزن سپتیک تانک:

در بعضی شرایط محیطی ممکن است حداقل ابعاد و اندازه سپتیک تانک را بر اساس :

 • تعداد اتاق خانه (طبق جدول فوق)
 • سیستم پمپاژ اپتیکی
 • شرایط و آب و هوای محلی منطقه
مشخصات سپتیک تانک

نحوه محاسبه اندازه مخزن سپتیک تانک و ظرفیت آن (بر حسب گالن)

چگونه می توان محاسبه اندازه ظرفیت سپتیک تانک را بر حسب تعداد گالن جهت تولید سپتیک تانک به روش اندازه گیری های ساده و مقدماتی انجام داد؟

چطور ظرفیت سپتیک تانک را برحسب گالن محاسبه کنیم؟

مخازن سپتیک تانک گرد
3.14 x radius squared x depth (all in feet) = cubic capacity. Cubic capacity x 7.5 = gallons capacity.
مخازن سپتیک تانک مستطیلی
Length x Width x Depth in feet x 7.5 = gallons
مخازن سپتیک تانک مستطیلی (روش جایگزین 1)
Length x width in inches / 231 = gallons per inch of septic tank depth. Multiply this number by septic tank depth in inches to get gallons
مخازن سپتیک تانک مستطیلی (روش جایگزین 2)
Length x Width x Depth in feet / .1337 = gallons
مخازن سپتیک تانک معمولا حدود 4.5 فوت عرض ضرب در 8.0 (فوت) طول و به ارتفاع 6 فوت می باشد. مخازن سپتیک تانک معمولا با توجه به شرایط محلی، شکل، شیب و عوامل دیگر از 4 اینچ تا 4 فوت عمق دارد. .در اینجا محاسبات اولیه برای بدست آوردن اندازه سپتیک تانک بر حسب (حجم) در گالن است واندازه گیری ها بر پایه، ابعاد داخلی مخزن سپتیک گرفته شده است.  

ابعاد سپتیک تانک بر مبنای اندازه مخزن و نوع سپتیک تانک به سه دسته تقسم میشود:

ابعاد سپتیک تانک پلی اتیلنی/ فایبر گلاس، سپتیک تانک بتنی، فولادی

جدول ابعاد، ظرفیت و سایر اطلاعات مخزن سپتیک تانک بتنی

ابعاد سپتیک تانک بتنی (بر حسب گالن)
طول مخزن (Inches)
عرض مخزن (Inches)
عمق مخزن (ارتفاع) (Inches)
توضیحات سپتیک تانک( )بتنی
600 gallons
78
56
60
Not legal in many jurisdictions
800
96
67
57
Not legal in many jurisdictions
1000 heavy duty
96
78
61
1000 low profile
120
67
57
low profile septic tank
1000 /600
145 in.
68 in.
61 in.
two compartment tank
1200
111
78
61
1250/750
162
78
64
two compartment tank
1600
145
78
61
1600/1400
174
90
73
two compartment tank
2000
162
78
64
2600
147
90
73
3000
165
92
76
5000
204
96
93
 

سپتیک تانک پلی اتیلنی یا فایبرگلاس

پلی اتیلن / فایبرگلاس ابعاد سپتیک تانک (حجم بر حسب گالن)
طول سپتیک تانک (Inches)
عرض سپتیک تانک (Inches)
عمق سپتیک تانک (ارتفاع) (Inches)
توضیحات سپتیک تانک پلی اتیلنی / فایبرگلاس
500 spherical
64
64
64
holding tank or pumping tank, Norwesco
750 linear
96
60
51
sold as single or dual compartment
900
Snyder Industries.
1050
126
60
51
1250
161
60
51
1500
191
60
51
 

ابعاد سپتیک تانک فولادی

اندازه سپتیک تانک فولادی (Gallons Capacity)
طول سپتیک تانک (Inches)
عرض سپتیک تانک (Inches)
عمق سپتیک تانک (ارتفاع) (Inches)
توضیحات سپتیک تانک فولادی
500 gallons round
46
46
73
Cylindrical, laid horizontally. In the U.S. older round cylindrical septic tanks were placed end-wise, that is with a flat end down and a flat cover on top. Recangular steel septic tanks are installed in low-profile forms in problem sites in some jursidictions.
750
58
58
73
1000
58
58
96
1250
58
58
120
1500
58
58
144
2000
58
58
192
  جدول مشخصات عمومی سپتیک تانکهای پلی اتیلنی مشخصات سپتیک تانک  
جدول مشخصات فنی سپتیک تانک پلی اتیلنی
ردیف مدل ظرفیت (m3) قطر D(mm) ضخامت t(mm) مدل مقطع طول L(m) (mm) قطر لوله
ورودی خروجی
1 SP 02 2 1200 10+35 S1 1.80 125 125
2 SP 03 3 1200 10+35 S1 2.65 125 125
3 SP 04 4 1200 10+35 S1 3.55 125 125
4 SP 05 5 1400 10+35 S1 3.30 125 125
5 SP 08 8 1400 10+35 S1 5.20 125 125
6 SP 10 10 1600 10+35 S1 5.00 125 125
7 SP 12 12 1600 10+35 S1 6.00 125 125
8 SP 15 15 1800 10+35 S2 5.90 160 160
9 SP 18 18 2000 10+35 S2 5.80 160 160
10 SP 20 20 2000 10+35 S2 6.00 160 160
11 SP 25 25 2500 10+35 S3 5.10 160 160
12 SP 30 30 2500 10+84 S4 6.00 160 160
13 SP 35 35 2500 10+84 S4 7.10 160 160
14 SP 40 40 2500 10+84 S4 8.10 160 160
15 SP 50 50 2500 10+84 S4 10.10 160 160
16 SP 60 60 2500 10+84 S4 12.00 200 200
17 SP 70 70 3000 10+84 S5 9.90 200 200
18 SP 80 80 3000 10+84 S5 11.30 200 200
19 SP 85 85 3000 10+84 S5 12.00 200 200
 

در حالی که اندازه های مخزن سپتیک تانک معمولا برحسب حجم فاضلاب ( گالن یا لیتر) محاسبه می شود، ابعاد فیزیکی واقعی یک مخزن سپتیک تانک می تواند برای برخی از موارد مهم باشد.به عنوان مثال در یک محیط که سنگ بسیاری دارد که در آن کاوش برای اجرای سپتیک تانک و دفن مخزن آن به مشکل انجام می شود،ممکن است نصب کننده برای نصب سپتیک تانک تصمیم بگیرد یک مخزن سپتیک کم عمق، اما بزرگ را “Flat” اجراکند.البته تجربه نشان داده اجرای سپتیک تانک با مخازن کم عمق،  خیلی خوب کار نمی کنند و نیاز به پمپاژ بیشتری دارند.در اینجا یک جدول از برخی از اندازه های مخزن معمولی و دیگر جزئیات آن آمده است.

مشخصات سپتیک تانک   مشخصات سپتیک تانک

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 اتصالات پلی اتیلن
 لوله لایروبی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 قیمت اتصالات پلی اتیلن
 لیست قیمت محصولات پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در لایروبی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

 • pepipe21
 • pepipe23
 • pepipe28
 • pipeproduction31
 • Plastic manhole integration
 • 24
 • cagefishfarming9
 • cagefishfarming10
 • cagefishfarming11
 • cagefishfarming12
 • cagefishfarming13
 • Corrugated double pipe
 • corrugatedpipe17
 • corrugatedpipe18
 • corrugatedpipe19
 • corrugatedpipe25
 • hdpewinder27
 • Manhole
 • manhole2
 • javascript image slider
 • PE pipe production

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

ContactUs
Scroll Up