پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

سلام ریداکس2RTL

لوله های فولادی بدون درز

لوله های فولادی بدون درز

1-1-1-2 ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺑﺪوﻥ ﺩﺭﺯ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺑﺪوﻥ ﺩﺭﺯ، ﺩﺭ ﺍﻗﻄﺎﺭ ﮐﻮﭼﮏ و ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻧـﻮﺭﺩ ﮔﺮﻡ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺍی ﻓﺸﺎﺭ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺯﯾﺎﺩ، ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻟﺬﺍ ﺍﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﻄـﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺁﺏ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺕ ﺷﻬﺮی ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

2-1-1-2 ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺩﺭﺯ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻮﻻﺩی ﺩﺭﺯ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻡ و ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺮﺩﻥ وﺭﻕﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﻓﻮﻻﺩی ﺗﻮﻟﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ و ﺩﺭ ﺍﻗﻄﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭوﺵ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺱ، ﺍﺑﺘﺪﺍ وﺭﻕ ﺗﺨﺖ ﻓﻮﻻﺩی ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ U و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ O ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ و ﻣﺤﻞ ﺩﺭﺯ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺱ ﺩو ﻟﺒﻪ وﺭﻕ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻃﻮﻝ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻮﺷﮑﺎﺭی ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. لوله های فولادی بدون درز

3-1-1-2 ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺍﺳﭙﯿﺮﺍﻝ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺍﺳﭙﯿﺮﺍﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﭽﺎﻧﺪﻥ و ﻧﻮﺭﺩ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻧﻮﺍﺭﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮﺹ و ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭوﺵ، ﺩﺭﺯ ﺑﯿﻦ ﺩو ﻟﺒﻪ ﺩو ﻃﺮﻑ وﺭﻕ ﮐــﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﺭﭘﯿــﭻ ﺣﻮﻝ ﻣﺤﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻮﺷﮑﺎﺭی ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، ﻣﺤﺪوﺩﯾﺖ ﻋﺮﺽ وﺭﻕ ﻧﻮﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺍﺧﯿﺮ، ﺳﺎﺧﺖ و ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺯﯾﺎﺩی ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 اتصالات پلی اتیلن
 لوله لایروبی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 قیمت اتصالات پلی اتیلن
 لیست قیمت محصولات پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در لایروبی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

 • pepipe21
 • pepipe23
 • pepipe28
 • pipeproduction31
 • Plastic manhole integration
 • 24
 • cagefishfarming9
 • cagefishfarming10
 • cagefishfarming11
 • cagefishfarming12
 • cagefishfarming13
 • Corrugated double pipe
 • corrugatedpipe17
 • corrugatedpipe18
 • corrugatedpipe19
 • corrugatedpipe25
 • hdpewinder27
 • Manhole
 • manhole2
 • javascript image slider
 • PE pipe production

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

ContactUs
Scroll Up