پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

single.php

قیمت بنزین در اروپا ٢ برابر ایالات متحده و چند برابر کشورهای نفت خیز

استفاده و قیمت گذاری بنزین و نفت گاز (دیزل) در هر کشور و منطقه ای از عواملی مانند قیمت جهانی نفت خام، هزینه های فراوری و توزیع، تقاضای محلی، ارزش پول ملی، مالیات وضع شده و در دسترس بودن منابع (عرضه) تاثیر می پذیرد.

بنزین و نفت گازی که در سراسر جهان داد و ستد می شود دارای قیمت تجاری مشابهی در سطح بین الملل هستند، اما قیمت پرداخت شده توسط قیمت بنزینمصرف کننده نهایی تا حد زیادی منعکس کننده سیاستهای قیمت گذاری ملی است. در برخی مناطق از جمله اروپا، شاهد تحمیل مالیاتهای بالا و در کشورهایی مانند ایران، ونزوئلا و عربستان شاهد پرداخت سوبسیدهای بالاتر به مصرف کنندگان سوخت هستیم.

این در حالی است که کشورهای غربی تقریبا بالاترین نرخ ها را در استفاده بنزین و نفت گاز به ازای هر فرد نسبت به دیگر کشورها دارا هستند و این به معنی درآمدهای بیشتر برای غربی ها از محل مالیات بر بنزین و نفت گاز ( دیزل) است.

در این گزارش به طور مختصر به بررسی چگونگی محاسبه مالیاتها در برخی از کشورهای عمده مصرف کننده بنزین و نفت گاز ( دیزل) پرداخته شده است:

ایالات متحده

مقدار بنزین موتور ۴۴ درصد از کل مصرف فراورده های نفتی ایلات متحده را در بر می گیرد. در سال ٢٠١٢ هزینه نفت خام ۶٢ درصد، هزینه تصفیه ١٢ درصد، مالیاتها و توزیع ١٢ درصد و بازاریابی ١۴ درصد از قیمت نهایی یک گالن بنزین را در ایالات متحده به خود اختصاص داده است.

ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین مصرف کننده بنزین در جهان در سال ٢٠١١، روزانه به طور متوسط حدود ٣۶٨ میلیون گالن آمریکا ( هر گالن ٣,٧٨۵ لیتر) یعنی حدود ١.۴ میلیارد لیتر در روز، بنزین مصرف کرده است.

در سال ٢٠١٢ و تا ٣١ ماه دسامبر، متوسط قیمت هر گالن بنزین در آمریکا ٣,٣ دلار در هر گالن ( ٨٧ سنت برای هر لیتر) گزارش شده است. بیشترین قیمت در این دوره مربوط است به نیویورک با ٣.٣ دلار در هر گالن ( ٨٧ سنت برای هر لیتر) و کمترین قیمت با ٢.٩٩ دلار در هر گالن ( ٧٩ سنت برای هر لیتر ) در کلرادو ثبت شده است.

امروزه، مالیات بر سوخت در ایالات متحده بر اساس ایالتها متفاوت است. در دولت فدرال ایالات متحده مالیات غیر مستقیم بر روی بنزین ١٨,۴ سنت در هر گالن ( ۴.٨۶ سنت در هر لیتر) و بر روی سوخت دیزل ٢۴.۴ سنت در هر گالن ( ۶.۴۵ سنت در هر لیتر) است. در ژانویه ٢٠١٣، به طور متوسط، مالیات ایالتی و محلی ٣٠.۴ سنت برای بنزین و ٣٠ سنت برای سوخت دیزل محاسبه شده است و بر این اساس کل مالیات سوخت در ایالات متحده عبارت است از: ۴٨.٨ سنت در هر گالن برای بنزین ( ١٢.٨٩ سنت در هر لیتر) و ۵۴.۴ سنت در هر گالن برای سوخت دیزل ( ١۴.٣٧ سنت در هر لیتر)، که البته به طور ثابت یک درصد مالیات به عنوان مالیات ایالتی و محلی نیز به قیمت فروش افزوده می شود.

اروپا

اکثر کشورهای اروپایی مالیات بر مصرف سوخت بالایی را به مردم خود تحمیل می کنند. قیمت سوخت در اروپا تقریبا بیش از دو برابر قیمتها در ایالات متحده و چندین برابر کشورهای نفت خیز است.

ترکیه

ترکیه به دلیل مالیاتهای بالا و حاشیه سود بالا ، دارای رتبه اول قیمت بنزین ( ٢,۶٩ دلار برای هر لیتر در ژوئن ٢٠١٣) و رتبه دوم قیمت دیزل ( ٢,٣۶ دلار برای هر لیتر در ژوئن ٢٠١٣ ) در جهان است.

در سال ٢٠١٢، در کشور ترکیه سهم مالیات در قیمت بنزین ٧٢ درصد بود که در مقام مقایسه با سهم مالیات در قیمت بنزین در آلمان ( ۶٢ درصد)، ایتالیا ( ۵٧ درصد)، ژاپن ( ۶٠ درصد)، کانادا ( ٢۵ درصد) و ایالات متحده ( ١٢ درصد) رقم بالاتری را به خود اختصاص داده است.

هند

در هند مالیات دولت مرکزی و ایالتی تقریبا نیمی از قیمت بنزین فروش رفته در پمپ بنزینها را تشکیل می دهد. مجموع مالیات های دولت مرکزی ( ٢۴ تا ٢۶ درصد) به همراه دیگر مالیاتها در نهایت حدود ۵٠ درصد از قیمت نهای بنزین فروخته شده از سوی پمپ بنزینها به مشتریان را در بر می گیرد. بر خلاف انتظار، در هند درآمد به دست آمده از سوی صاحبان پمپ بنزینها، تنها حدود ١ تا ٢ درصد از قیمت بنزین فروخته شده است.

برای مثال در ١۶ می ٢٠١١ در بنگالر کارناتاکا،قیمت بنزین ١,٢٠ دلار در هر لیتر گزارش شده است. از این مقدار ٢٩ سنت در قالب مالیات غیر مستقیم و ٢٩ سنت به عنوان مالیات بر فروش و دیگر مالیاتها از سوی دولت اخذ شده است. بنابراین در مجموع و در قالب اشکال مختلف مالیاتی از فروش هر لیتر بنزین با قیمت ١,٢٠ دلار، ۵٨ سنت مالیات از سوی دولت اخذ شده که ۴٧ درصد از قیمت کل را در بر می گیرد.

کشورهای با سوبسید بنزین

تعداد دیگری از کشورهای جهان به بنزین و دیگر فراورده های نفتی سوبسید پرداخت می کنند. سوبسیدها حمل و نقل مردم و کالاها را ارزانتر می کند اما بهره وری سوخت را به شدت پایین می آورد که این مشکل اساسی بیشتر کشورهای نفت خیز است که هزینه های بالایی را به آنها تحمیل می کند. البته بسیاری از کشورها با افزایش بهای نفت خام، سوبسیدهای بخش انرژی را قطع کرده اند که این امر تورم را در پی داشته و نیازمند کنترل از سوی دولتها است.

ونزوئلا

ونزوئلا یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت در جهان است که از سال ١٩٩٨ قیمت هر لیتر بنزین را در حدود ٠,٠٣ دلار در هر لیتر ثابت نگه داشته است و در نتیجه پایین ترین قیمت بنزین و دیزل در جهان را به خود اختصاص داده است.

ایران

دولت ایران در فوریه سال ٢٠١٠ نسبت به یک بازبینی اقتصادی با عنوان طرح هدفمندی یارانه ها، برای اصلاح قیمت انرژی در این کشور مبادرت کرد. هدف اصلی این سیاست کم کردن سرعت روند رو به رشد مصرف انرژی و بالا بردن بهره وری انرژی با حذف یارانه های انرژی است.این طرح شامل برق، گاز طبیعی، بنزین و سوخت دیزل است که به موجب آن تمام قیمتهای انرژی مشمول ٢٠ درصد افزایش قیمت سالانه می شوند. اصلاح قیمتها در ایران، به خصوص در بخش مربوط به بنزین امری ضروری به نظر می رسد چرا که مصرف افسار گسیخته در این بخش به طوری چشم گیر فشار زیادی را به بودجه دولت وارد می کند. علاوه بر این، تقاضای بیش از اندازه برای سوخت، دولت ایران را مجبور به واردات بنزین از کشورهای دیگر می کرد که البته با توجه به تحریمهای ایالات متحده و اروپا می توانست خطرناک باشد.

قیمت بنزین در ایران قبل از اصلاح قیمت ها در بخش انرژی و با سهمیه ماهیانه ١٠٠ لیتر بنزین برای هر اتومبیل، هر لیتر ١٠٠ تومان بود. با اجرای طرح تحول اقتصادی و اصلاحات در بخش انرژی قیمت بنزین به ۴٠٠ تومان در هر لیتر و سهمیه هر اتومبیل، در مرحله اول به ۶٠ لیتر در ماه کاهش یافته است. البته خودروها امکان استفاده از بنزین آزاد با قیمت ٧٠٠ تومان در هر لیتر را برای مصرفی بیش از سهمیه بندی دولتی را دارند.

نتیجه

چنانکه ملاحظه شد کشورهای اروپایی و دیگر واردکنندگان نفت خام، بیشترین مالیاتها را بر روی فروش بنزین و نفت گاز( دیزل) وضع نموده و از درآمدهای بالایی در این بخش برخوردار هستند.

در نقطه مقابل کشورهایی مانند ایران و ونزوئلا قرار دارند که علی رغم شدت بالای مصرف سوخت و راندمان پایین در بهره وری انرژی، بیشترین سوبسیدها را در بخش انرژی پرداخت می کنند و از این محل فشارهای بسیاری به درآمدهای عمومی دولت های این کشورها وارد می شود.

 منبع:خبرگزاری شانا


منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 اتصالات پلی اتیلن
 لوله لایروبی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 قیمت اتصالات پلی اتیلن
 لیست قیمت محصولات پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در لایروبی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

 • pepipe21
 • pepipe23
 • pepipe28
 • pipeproduction31
 • Plastic manhole integration
 • 24
 • cagefishfarming9
 • cagefishfarming10
 • cagefishfarming11
 • cagefishfarming12
 • cagefishfarming13
 • Corrugated double pipe
 • corrugatedpipe17
 • corrugatedpipe18
 • corrugatedpipe19
 • corrugatedpipe25
 • hdpewinder27
 • Manhole
 • manhole2
 • javascript image slider
 • PE pipe production

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

ContactUs
Scroll Up