شرکت پارس اتیلن کیش اقدام به میزبانی , برگزاری سمینار تخصصی کاربرد لوله‌های پلی اتیلن , اتصالات و منهول پلی اتیلن در صنعت آب و فاضلاب نمود.
در این سمینار یک روزه که با هدف آشنایی با کاربرد انواع لوله‌های پلی اتیلن ( تک جداره و نسل جدید لوله کاروگیت ) , اتصالات و منهول‌های پلی اتیلن  ، ارائه توانمندی‌ها  و بررسی چالش‌ها و مشکلات تولید‌کنندگان و مصرف کنندگان در این حوزه برگزار شد کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداشت خطهای انتقال فشار قوی آب و شبکه فاضلاب ، صیانت از دارایی‌های فیزیکی و سرمایه‌های ملی، حذف ترکیدگیها, خرابی‌ها و پیشگیری از نشتی‌ها و افت ناخواسته فشار در شبکه آبرسانی و مخصوصا انتقال و جمعآوری فاضلاب و همچنین آبهای سطحی و همچنین بالابردن ضریب اطمینان در این سامانه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین آشنایی با تکنولوژی‌های جدید تولید لوله‌های پلی اتیلنی دوجداره پلی اتیلن که در انحصار پارس اتیلن کیش می‌باشد ، موارد مصرف و جایگاه ، نگرانی برای تامین مواد اولیه و استانداردهای موجود از دیگر محور‌های سخنرانان این همایش بود.
این سمینار که از سوی شرکت پارس اتیلن کیش و  با حضور کارشناسان طرح‌ها و مناطق آبفای روستایی و شهری سراسر کشور برگزار شد و شرکت کنندگان در این سمینار گواهینامه اعطا گردید.
با امید به آنکه شاهد ارتقاء دانش فنی و افزایش کیفیت اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب و آبرسانی در صنعت و زیربنای کشور باشیم.

سمینار کاربرد لوله , اتصالات و منهول پلی اتیلن در آب و فاضلاب
سمینار کاربرد لوله , اتصالات و منهول پلی اتیلن در آب و فاضلاب
سمینار کاربرد لوله , اتصالات و منهول پلی اتیلن در آب و فاضلاب
سمینار کاربرد لوله , اتصالات و منهول پلی اتیلن در آب و فاضلاب
سمینار کاربرد لوله , اتصالات و منهول پلی اتیلن در آب و فاضلاب
سمینار کاربرد لوله , اتصالات و منهول پلی اتیلن در آب و فاضلاب
سمینار کاربرد لوله , اتصالات و منهول پلی اتیلن در آب و فاضلاب
سمینار کاربرد لوله , اتصالات و منهول پلی اتیلن در آب و فاضلاب
سمینار کاربرد لوله , اتصالات و منهول پلی اتیلن در آب و فاضلاب