سمینار علوم پلیمردوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر امسال در تهران و در دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ ۱۲ لغایت ۱۵ آبانماه ۱۳۹۵ (۲ تا ۵ نوامبر) برگزار خواهد شد.