پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

page.php

سلام ریداکس2RTL

سایزهای لوله پلی اتیلن

سایزهای لوله پلی اتیلن

سایزهای لوله پلی اتیلن

سایزهای لوله پلی اتیلن را بر اساس میلیمتر مشخص می کنند ولی بعضی از افراد سایزهای لوله پلی اتیلن را بر اساس اینچ فرا گرفته‌اند .در جداول استانداردهای بین المللی و استاندارد INSO 14427 سایزها همگی بر اساس میلیمتر است و جداول مشخصات لوله پلی اتیلن, لوله‌ها را بر اساس سایز، وزن و ضخامت تقسیم بندی کرده‌اند و لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 10 بار دارای ضخامت کمتری نسبت به لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 16 بار است.لوله پلی اتیلن سایزهای لوله پلی اتیلن از 16 میلیمتر تا 2500 میلیمتر است که لوله پلی اتیلن تا سایز 750 میلیمتر توجیه اقتصادی دارد و لوله بزرگتر از 750 میلیمتر جهت کاربری‌های خاص و متفاوت که دیگر لوله‌ها کارایی و بهره‌وری مناسب ندارند استفاده می شود. استاندارد سایز انواع لوله های پلی اتیلن با یکدیگر متفاوت است, به عنوان نمونه لوله تکجداره 75 میلیمتر تولید و عرضه میشود اما لوله دوجداره کاروگیت با این اندازه تولید نمیشود و جداول استاندارد و مشخصات ابعادی آنها متفاوت می‌باشد. تولید سایزهای مختلف لوله پلی اتیلن نیازمند خط تولید لوله پلی اتیلن و ماشین آلات مناسب همان سایزها است و به عنوان نمونه خط تولید لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر قابلیت تولید لوله تا سایز 90 و نهایتا 110 میلیمتر را دارد و خط های تولید معمولی قابلیت تولید لوله تا سایز 730 را دارند. در خط تولید برای تولید سایزهای مختلف لوله باید ادوات انتهای خط نیز متناسب باشند تا لوله تولید شده استاندارد و با کیفیت باشد.

..:: پارس اتیلن کیش نامی که سالهاست می شناسید و به آن اعتماد دارید ::..

در ادامه مطلب، سایزهای لوله پلی اتیلن جداول سایز لوله پلی اتیلن و جداول وزنی و مشخصات انواع لوله‌های پلی اتیلن را آورده‌ایم ولی قبل از آن سایزهای لوله پلی اتیلن را بر اساس میلیمتر به همراه معادل آنها بر اساس اینچ، ذکر می کنیم که از آن به عنوان راهنمای سایز لوله پلی اتیلن می توان استفاده کرد.

– لوله پلی اتیلن ۱۶  میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۳/۸ اینچ

– لوله پلی اتیلن ۲۰ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۱/۲ اینچ

– لوله پلی اتیلن ۲۵ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۳/۴ اینچ

– لوله پلی اتیلن ۳۲ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۱ اینچ

– لوله پلی اتیلن ۴۰ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۱۱/۴ اینچ

– لوله پلی اتیلن ۵۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۱۱/۲ اینچ

– لوله پلی اتیلن ۶۳ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۲ اینچ

– لوله پلی اتیلن ۷۵ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۲۱/۲ اینچ

– لوله پلی اتیلن ۹۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۳ اینچ

– لوله پلی اتیلن ۱۱۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۴ اینچ

– لوله پلی اتیلن ۱۲۵ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۵ اینچ

– لوله پلی اتیلن ۱۴۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۵/۶ اینچ

– لوله پلی اتیلن ۱۶۰ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۶ اینچ

– لوله پلی اتیلن ۱۸۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۷/۲ اینچ

– لوله پلی اتیلن ۲۰۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۸ اینچ

– لوله پلی اتیلن ۲۲۵ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۹ اینچ

– لوله پلی اتیلن ۲۵۰ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۱۰ اینچ

– لوله پلی اتیلن ۲۸۰ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۱۱ اینچ

– لوله پلی اتیلن ۳۱۵ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۱۲ اینچ

– لوله پلی اتیلن ۳۵۵ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۱۴ اینچ

– لوله پلی اتیلن ۴۰۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۱۶ اینچ

– لوله پلی اتیلن ۴۵۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۱۸ اینچ

– لوله پلی اتیلن ۵۰۰ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۲۰ اینچ

– لوله پلی اتیلن ۵۶۰ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۲۲ اینچ

– لوله پلی اتیلن ۶۳۰ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۲۴ اینچ

جداول سایز , وزن و مشخصات ضخامت لوله‌های پلی اتیلن بر اساس استاندارد DIN8074 و استاندارد ISIRI 1331 و ISIRI 14421 برای لوله پلی اتیلن PE100 با ضریب ایمنی 1.25 و شرایط دمایی 20 درجه و 50 سال فشار کار مجاز تنظیم گردیده است.