پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

سلام ریداکس2RTL

روش های تعیین اندازه خط لوله

  خط لوله صنعت نفت-روش های تعیین اندازه خط لوله

طراحی خطوط لوله در صنعت نفت

در صنایع نفت در کشور ایران با وجود مناطقی چون پارس جنوبی، خارک و آزادگان، طراحی خطوط لوله از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در طراحی خطوط لوله متغیرهای مهمی همچون افت فشار، سرعت سیال و مسائل اقتصادی نقش تعیین کننده‌ای دارند. برای چنین امری روشها و روابط گوناگونی پیشنهاد شده است. در این بین انتخاب روش و معادله مناسب با توجه به شرایط طراحی و ماهیت سیال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مطالعه تلاش شده است تا با استفاده از منابع و اطلاعات معتبری مانند GPSA ، EXXON ، API روشها و معادلات در شرایط ، یکسان مورد مقایسه، بررسی و ارزیابی قرار گیرد و بهترین روش با توجه به شرایط معرفی گردد. روشهای فوق برای خطوطی از واحد ١٠۵ (واحد بازیافت اتان) فازهای ٩ و ١٠ پارس جنوبی مورد استفاده قرار گرفته است و نتایج حاصل شده با یکدیگر و همچنین با اطلاعات ارائه شده از سوی طراح مقایسه شده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد در بخش سیالات تکفازی مایع، مهمترین متغیر تاثیر گذار بر روی اندازه خط لوله، ضریب اصطکاک و روش محاسبه آن می باشد. استاندارد انجمن نفت امریکا نتایج بهتری را در این مورد حاصل می‌کند. در بخش سیالات تک فازی گاز، روشهای تجربی بر معادلات عمومی ارجح بوده و محاسبات نشان میدهد روش EXXON خطای کمتری را نسبت به دیگر روشها ایجاد مینماید. API، با تخمین سرعت ۶.۶١ متر بر ثانیه برای سیال گازی، ٨ درصد خطا نسبت به داده‌های طراح نشان میدهد. در بخش سیالات دوفازی روش مرجع GPSA بهترین نتایج را برای تعیین الگوی جریان و محاسبات افت فشار با مقدار ١ درصد خطا حاصل میکند. این در حالیست که خطا برای EXXON مقدار ٨ درصد می‌باشد که علت آن عدم لحاظ تجمع مایع در محاسبات است.خط لوله نفت

مقدمه طراحی خط لوله

خطوط لوله, گستره وسیعی از مواد (تک فازی و دو فازی) را در یک فرآیند و یا در طول صدها کیلومتر با عبور از مرزهای بین‌المللی جابجا مینمایند. علاوه بر انتقال سیالات، این خطوط در واحدهای صنعتی نیز مورد استفاده قرار میگیرند. از آنجائیکه خطوط لوله مهمترین و ساده‌ترین روش برای انتقال سیالات میباشند، دانش طراحی آنها بسیار مهم جلوه مینماید. در این راستا مهمترین معیار طراحی خطوط لوله، محاسبات افت فشار مربوط به سیالات میباشدبرای چنین امری روشهای متنوع و گوناگون پیشنهاد شده است در این مطالعه، از چندین روش متداول و معتبر جهت محاسبات افت فشار در هر دو بخش سیالات تک فازی و دوفازی استفاده شده است که از جمله میتوان به توصیه‌های انجمن نفت امریکا ( استاندارد API ) اطلاعات شرکت مهندسی EXXON و مراجعی چون GPSA اشاره کرد. برای مقایسه روشهای استفاده شده، نتایج برای خطوطی از واحد ۱۰۵ فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی مورد آزمون قرار گرفته که در ادامه توضیح داده میشود.خط لوله صنعت نفت

روشهای انتخاب روش طراحی خط لوله

در بسیاری از طراحی های خطوط لوله، فاکتور مهم برای یافتن قطر داخلی لوله (محل عبور مقدار مشخص سیال) افت فشار است. این موضوع اغلب شامل یک رابطه حدس و خطا است. اگر افت فشار محاسبه شده بسیار بزرگ باشد، قطر بزرگ‌تری برای حدس بعدی انتخاب می‌شود و اگر افت فشار کوچک تر از مقدار لازم باشد، قطر کوچک‌تری از لوله انتخاب خواهد شد. در مورد مواد ساختمانی گران قیمت، یک آنالیز اقتصادی برای یافتن بهترین اندازه خط لازم به نظر میرسد. در مورد فشارهای خیلی بالا و خطوط بخار نیز، یافتن اندازه خط لوله به روشی مشابه ضروری خواهد بود. در قسمت سیالات تک فازی مایع، شرکت EXXON لوله‌ها را برای محاسبه افت فشار به چهار بخش مستقیم افقی با سطح مقطع ثابت، مستقیم افقی با تغییرات سطح مقطع، غیر افقی با سطح مقطع ثابت و غیر افقی با سطح مقطع متغیر تقسیم میکند. در همین قسمت انجمن نفت امریکا دو رابطه برای محاسبه سرعت متوسط مایع و افت فشار بیان می کند. در روش HAZEN- WILLIAMS دبی جریان مایع بر اساس افت فشار مرتب می‌شود و در روش MOODY از افت فشار شتابی صرفنظر شده و تنها ترم های اصطکاکی و ارتفاعی مورد بحث قرار می گیرند. در قسمت سیالات تک فازی گاز شرکت EXXON. روش تفصیلی و نموداری را ارائه میدهد .مرجع API پس ار بیان معادله عمومی افت فشار روابط تجربی چون معادلات ،Weymouth  Spitz Glass ، PANHANDLE را توصیه میکند. روش PANHANDLE B از ترم افت فشار شتابی برای گاز صرفنظر کرده و انجمن گاز آمریکا دبی سیال گازی شکل را بر اساس افت فشار مرتب می‌کند. در بخش سیالات دو فازی، شرکت EXXON دو روش با در نظر گرفتن تجمع مایع و بدون لحاظ آن ارائه میدهد API به محاسبه سرعت و دانسیته مخلوط دوفازی پرداخته سپس معادله‌ای برای افت فشار مرتب می‌کند. در روش Beggs and Brill ضریب اصطکاک و تجمع ، مایع وابسته به الگوی جریان هستند و در روش GPSA رژیم جریان دوفازی با توجه به سرعت های ظاهری گاز و مایع بیان می‌شوند از دیگر روشهای موجود در بخش سیالات دوفازی می‌توان به روشهای ارائه شده توسط Taitel & Dukler ،Olgas ، که روش خاصی را برای تعیین ر ژیم جریان ارائه داده‌اند Glegory et al ،Olieman ,Govier & Aziz اشاره کرد.

روشهای تعیین نمودن اندازه خط لوله

خط لوله نفت-روش های تعیین اندازه خط لوله   روش های تعیین اندازه خط لوله   خط لوله نفت   خط لوله نفت   خط لوله نفت   خط لوله نفت-روش های تعیین اندازه خط لوله

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 اتصالات پلی اتیلن
 لوله لایروبی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 قیمت اتصالات پلی اتیلن
 لیست قیمت محصولات پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در لایروبی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

 • pepipe21
 • pepipe23
 • pepipe28
 • pipeproduction31
 • Plastic manhole integration
 • 24
 • cagefishfarming9
 • cagefishfarming10
 • cagefishfarming11
 • cagefishfarming12
 • cagefishfarming13
 • Corrugated double pipe
 • corrugatedpipe17
 • corrugatedpipe18
 • corrugatedpipe19
 • corrugatedpipe25
 • hdpewinder27
 • Manhole
 • manhole2
 • javascript image slider
 • PE pipe production

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

ContactUs
Scroll Up