رشد ۱۳% معاملات پلیمرها

داد و ستد نزدیک به ۷۳ هزار تن که بیشترین حجم معاملات در ۴ هفته اخیر بوده است را می توان مهمترین خبر بازار محصولات پتروشیمی در هفته گذشته به شمار آورد. همین سیگنال به معنی آن است که از این به بعد حجم تزریق کالا از بورس به بازار آزاد افزایش می یاید یعنی امیدواری به عقب نشینی قیمت ها در بستر بازار آزاد جدی تر خواهد شد. البته رشد حجم معاملات را باید مدیون افزایش حجم عرضه های هفتگی دانست که در اوایل و اواخر فعالیت بازار در طول هفته گذشته مشاهده شد.

افزایش یابد اگرچه جذابیت خرید در هفته گذشته به کمک فاصله قیمتی بین بورس و بازار را باید دلیل اصلی رشد تقاضا دانست. در طول هفته گذشته نزدیک به ۹۶ درصد از عرضه های پلیمرها در بورس کالا مورد معامله قرار گرفت که این مطلب هم یک رکورد جانبی در این بازار محسوب می شود.

سیگنال های حمایتی در بازار پلیمرها به همین جا ختم نمی شود بلکه عدم اعلام قیمت های پایه جدید در هفته پیش رو و حتی نیمه تعطیل بودن این هفته نیز موجب خواهد شد تا حجم تقاضای مؤثر در بازار داخلی کاهش یابد بنابراین تقابل عرضه و تقاضا به نفع ثبات قیمت ها نوسان خواهد کرد که در نهایت به نفع بازار خواهد بود.

 

رشد معامله در بازار محصولات پلیمری و شیمیایی

از خریداران و البته افزایش حجم معاملات بورس کالا این احتمال وجود دارد که در طول هفته جاری و حتی بازار نیمه تعطیل پیش رو شاهد عقب نشینی قیمت ها باشیم اگرچه این ادعا به تمامی گریدهای پلیمری گسترش پیدا نمی کند.

رشد ۲۱% معاملات شیمیایی ها

رشد بیش از ۲۱ درصدی حجم معامله محصولات شیمیایی در بورس کالا و ثبت رقمی نزدیک به ۳۱ هزار تن که نشان می دهد این بازار باز هم به مسیر افزایش حجم معاملات باز گشته است خبر دیگری است که در بازار محصولات پتروشیمی شایان ذکر بوده و می تواند محرک دیگری برای بازار پلیمرها به شمار رود. این مطلب نشان می دهد که بازار پلیمرها و محصولات شیمیایی هر دو با هم وارد یک فاز رشد معاملاتی شده اند که می تواند به تقویت بنیادین این بازار منجر شود.

منبع: پلیم پارت