گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه پارس اتیلن کیش

 
آزمایشگاه شرکت پارس اتیلن کیش سال‌های گذشته تمدید گواهینامه 17025در راه استاندارد‌سازی محصولات خود موفق به دریافت گواهینامه آزمایشگاه آکرودیته از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با عنوان استاندارد ایران – ایزو / آی ای سی 17025 در زمینه آزمون لوله پلی اتیلن شده بود و هم اکنون این گواهینامه در بازدید و پس از طی نمودن ممیزی سخت‌گیرانه کارشناسان سازمان ملی استاندارد و بازرسی‌های متعدد تمدید شد.

بازرسی‌ها و ممیزی مراقبتی جهت تمدید این گواهینامه‌ در ماه جاری توسط بازرسان و کارشناسان سازمان ملی استاندارد با موفقیت و بدون عدم انطباق انجام شد. با انجام این ممیزی ، شرکت موفق به تمدید گواهینامه 17025 ( آزمایشگاه آکرودیته ) شده است.

آزمایشگاه آکرودیته یا آکرودیته کردن آزمایشگاه عبارتست از ارزیابی و تایید منظم عملیات یک آزمایشگاه در مقایسه با استاندارد‌های مربوطه . این عمل معمولا توسط یک سازمان مستقل انجام می‌گیرد. به طوری که عملیات آزمایشگاه در مقایسه با یک سری عناصر کلیدی که در استاندارد کیفیت آزمایشگاه تعریف شده‌اند، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند .


 
  گواهینامه 17025 آزمایشگاه پارس اتلین کیش


گواهینامه 17025 آزمایشگاه پارس اتلین کیش

گواهینامه 17025 آزمایشگاه پارس اتلین کیش

گواهینامه 17025 آزمایشگاه پارس اتلین کیش

گواهینامه 17025 آزمایشگاه پارس اتلین کیش