پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

single.php

تجارت ایران در فصل اول 2015

آمارهای گمرک از مبادلات تجاری ایران در فصل اول سال 2015 میلادی، نشان از کاهش 9 درصدی حجم تجارت غیر نفتی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن دارد. براساس آمارها، طی 3 ماه اول سال 2015، صادراتی به ارزش 9 میلیارد و 71 میلیون دلار و وارداتی به ارزش 12 میلیارد و 112 میلیون دلار برای تجارت خارجی کشور رقم خورده است. از این رو تراز بازرگانی کشور در این فصل، کسری 3 میلیارد و 41 میلیون دلاری را تجربه کرده که این کسری در مدت مشابه سال گذشته، 7 میلیارد و 275 میلیون دلار بوده است. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد اقلام عمده وارداتی کشور طی این دوره با تغییرات بالایی در ارزش و وزن نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه بوده‌اند که می‌تواند به دلیل تغییر اولویت وارداتی کشور طی این دوره باشد.
تجارتهمچنین طبق آمارهای گمرک از تجارت خارجی کشور در فصل اول سال 2015 میلادی، صادرات کشور نسبت به فصل مشابه سال گذشته با رشد حدود 13 درصدی همراه بوده است، این در حالی است که ارزش واردات کشور در این فصل، افت حدود 21 درصدی را تجربه کرده است. براساس آمارهای گمرک از کشورهای طرف معامله با بیشترین تراز تجاری مثبت طی سه ماه نخست سال 2015، «عراق» با اختصاص سهم 45/ 44 درصد از کل ترازهای مثبت تجاری و ثبت تراز تجاری یک میلیارد و 433 میلیون دلاری، بیشترین سود را برای کشور به همراه داشته است. پس از آن نیز «افغانستان» با تراز تجاری 500 میلیون دلار در رتبه دوم، «پاکستان» با تراز 226 میلیون دلار در رتبه سوم، ترکمنستان با تراز 224 میلیون دلار در رتبه چهارم و در نهایت مصر نیز با تراز تجاری 165 میلیون دلار در جایگاه پنجم کشورهای با بیشترین تراز تجاری مثبت قرار دارد.

از سوی دیگر در بین کشورهای طرف معامله با بیشترین تراز تجاری منفی طی سه ماه نخست سال 2015، «امارات متحده عربی» با ثبت تراز تجاری منفی یک میلیارد و 493 میلیون دلاری و اختصاص سهم 77/ 23 درصدی از کل ترازهای منفی، بیشترین سود را از تجارت با ایران به دست آورده است. پس از آن نیز جمهوری کره با ثبت تراز تجاری منفی 986 میلیون دلار در جایگاه دوم، چین با تراز تجاری منفی 966 میلیون دلار در رتبه سوم، سوئیس با تراز تجاری منفی 690 میلیون دلار در جایگاه چهارم و آلمان نیز با ثبت تراز تجاری منفی 383 میلیون دلار پنجمین کشور طرف معامله ایران با بیشترین تراز تجاری منفی طی مدت ذکر شده است.

اقلام و کشورهای عمده صادراتی
طی فصل نخست سال 2015 میلادی «پروپان مایع شده»، «پلی‌اتیلن گرید فیلم با چگالی کمتر از 94 درصد به‌جز نوع پودری» و «متانول» سه قلم عمده صادراتی ایران ثبت شده‌اند که سهم 5/ 14 درصد از کل صادرات کشور را از آن خود کرده‌اند. طبق آمارها، «پروپان مایع شده» به ارزش 561 میلیون دلار و همچنین سهم ارزشی 19/ 6 درصدی و سهم وزنی 29/ 4 درصدی، در حالی اولین قلم عمده صادراتی کشور طی فصل اول سال 2015 میلادی بوده که طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ارزشی حدود 20 درصدی و رشد وزنی 48 درصدی را تجربه کرده است. پس از آن نیز «پلی‌اتیلن گرید فیلم با چگالی کمتر از 94 درصد به‌جز نوع پودری»، که سهم وزنی 37/ 1 درصدی و سهم ارزشی 2/ 4 درصدی از کل صادرات کشور را به خود تخصیص داده است، با ارزش صادرات 381 میلیون دلار، دومین قلم عمده صادراتی کشور طی این دوره بوده است. «متانول» نیز که سهم وزنی 13/ 6 درصدی و سهم ارزشی 03/ 4 درصدی از کل صادرات کشور را طی سه ماه نخست سال 2015 به خود تخصیص داده است، با صادرات به ارزش 366 میلیون دلار، در جایگاه سوم اقلام عمده صادراتی کشور طی این مدت قرار دارد.

از سوی دیگر، طبق آمارهای گمرک از کشورهای عمده مقصد صادرات طی سه ماه نخست سال 2015، «چین» با ارزش صادرات 2 میلیارد و 98 میلیون دلار در حالی رتبه اول کشورهای عمده صادراتی را از آن خود کرده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با افت 5/ 5 درصدی در ارزش صادرات مواجه بوده است. سهم این کشور از ارزش کل صادرات ایران طی دوره ذکر شده، 13/ 23 درصد بوده است. پس از آن نیز، «عراق» با صادراتی به ارزش یک میلیارد و 438 میلیون دلار و سهم ارزشی85/ 15 درصدی، رتبه دوم کشورهای عمده صادراتی را به خود تخصیص داده و همچنین به لحاظ ارزشی با افت حدود یک درصدی همراه بوده است. پس از آن «امارات متحده عربی» با ارزش صادرات یک میلیارد و 189 میلیون دلار و سهم ارزشی 11/ 13 درصدی در رتبه سوم، «هند» با ارزش صادرات 736 میلیون دلاری و با سهم ارزشی11/ 8 درصدی در رتبه چهارم و «ترکیه» نیز با ارزش صادرات 689 میلیون دلاری و سهم ارزشی 6/ 7 درصدی جایگاه پنجم کشورهای عمده صادراتی را به خود تخصیص داده است. از این رو این 5 کشور سهمی حدود 68 درصد از ارزش کل صادرات را از آن خود کرده‌اند. براساس آمارها نیز، متوسط هر تن کالای صادراتی طی سه ماه نخست سال 2015 میلادی، معادل 492 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، 55/ 31 درصد افزایش داشته است.

اقلام و کشورهای عمده وارداتی 
«وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 تا 2500 سی‌سی به‌جز آمبولانس و هیبریدی»، «ذرت دامی» و «دانه گندم به‌جز گندم دامی» سه قلم عمده وارداتی طی سه ماه نخست سال 2015 میلادی بوده‌اند که طی این مدت هم به لحاظ ارزشی و هم به لحاظ وزنی با رشد نسبتا بالایی همراه بوده‌اند. بر این اساس «وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 تا 2500 سی‌سی به‌جز آمبولانس و هیبریدی» با ارزش واردات 593 میلیون دلاری، سهم ارزشی 9/ 4 درصدی و سهم وزنی 43/ 0 درصدی از کل واردات کشور، رتبه اول اقلام عمده وارداتی را از آن خود کرده و همچنین طی این مدت به لحاظ ارزش واردات با رشد نسبتا بالایی همراه بوده است. پس از آن «ذرت دامی» که دومین قلم عمده وارداتی کشور طی فصل نخست سال 2015 میلادی است، با رشد ارزشی 3 هزار و 158 درصدی، وارداتی به ارزش 431 میلیون دلار را به خود تخصیص داده است. سهم این کالا از ارزش کل واردات کشور 56/ 3 درصد بوده است. رتبه سوم اقلام عمده وارداتی نیز مربوط به «دانه گندم به‌جز گندم دامی» بوده که با رشد 246 درصدی، وارداتی به ارزش 407 میلیون دلار را طی این مدت ثبت کرده است. سهم این کالا از ارزش کل واردات، 36/ 3 درصد بوده است. از این رو این سه قلم عمده وارداتی، طی مدت ذکر شده سهمی معادل 82/ 11 درصد از کل واردات کشور را به خود تخصیص داده است.

همچنین بین کشورهای وارداتی به ایران طی سه ماه نخست سال 2015، «چین» با واردات به ارزش 3 میلیارد و 64 میلیون دلار و سهم ارزشی 3/ 25 درصدی اولین کشور عمده وارداتی، «امارات متحده عربی» که با سهم 14/ 22 درصدی از ارزش کل واردات کشور، وارداتی به ارزش 2 میلیارد و 682 میلیون دلار را داشته، رتبه دوم کشورهای عمده وارداتی، «جمهوری کره» با ارزش واردات یک میلیارد و 156 میلیون دلار و سهم ارزشی 54/ 9 درصدی رتبه سوم کشورهای عمده وارداتی را از آن خود کرده است.

پس از آن «ترکیه» در حالی در جایگاه چهارم کشورهای عمده وارداتی قرار دارد که وارداتی به ارزش 912 میلیون دلار را طی سه ماه نخست سال 2015 میلادی ثبت کرده است. «هند» نیز به‌عنوان پنجمین کشور عمده مبدأ واردات، به میزان 820 میلیون دلار از واردات کشور را طی این مدت از آن خود کرده است. بر این اساس این پنج کشور عمده مبدأ واردات، سهمی برابر 28/ 71 درصد را از کل واردات کشور داشته‌اند. همچنین متوسط هر تن کالای وارداتی طی سه ماه نخست سال 2015 میلادی، معادل 1236 دلار و نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن با کاهش حدود 12 درصدی همراه بوده است.

منبع:انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران

footer module

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 آکادمی پارس اتیلن کیش
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 لوله پلی اتیلن لایروبی
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 محفظه شیر -  جعبه کنتور
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 خبر نامه
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 دانشگاه‌های معتبر
 پایان نامه مهندسی و تخصصی پلیمر و شیمی
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

Scroll Up