شرکت پارس اتیلن کیش با همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی میزبان برگزاری سمینار تخصصی کاربرد لوله‌های پلی اتیلن , اتصالات و منهول پلی اتیلن در صنعت پتروشیمی بود.
در این سمینار یک روزه که با هدف آشنایی با کاربرد انواع لوله‌های پلی اتیلن ( تک جداره و نسل جدید لوله کاروگیت ) , اتصالات و منهول‌های پلی اتیلن  ، ارائه توانمندی‌ها  و بررسی چالش‌ها و مشکلات تولید کنندگان و مصرف کنندگان دراین حوزه برگزار شد کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداشت ، صیانت از دارایی‌های فیزیکی و سرمایه‌های ملی، حذف خوردگی و پیشگیری از نشتی‌ها و افت ناخواسته فشار در شبکه آب آتش نشانی و همچنین بالابردن ضریب اطمینان در شبکه آب آتش نشانی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین آشنایی با تکنولوژی‌های جدید تولید لوله‌های پلی اتیلنی ، موارد مصرف و جایگاه ، نگرانی برای تامین مواد اولیه و استانداردهای موجود از دیگرمحور‌های سخنرانان این همایش بود.
این سمینار که از سوی شرکت پارس اتیلن کیش و با مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی با حضور کارشناسان طرح‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی سراسر کشور برگزار شد و شرکت کنندگان در این سمینار گواهینامه اعطا گردید.
با امید به آنکه شاهد ارتقاء دانش فنی و افزایش کیفیت اجرای پروژه‌های آتشنشانی, آب و فاضلاب و  آبرسانی در صنعت کشور باشیم.

 سمینار کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در سیستم‌های آتشنشانی
 سمینار کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در سیستم‌های آتشنشانی
 سمینار کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در سیستم‌های آتشنشانی
 سمینار کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در سیستم‌های آتشنشانی
 سمینار کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در سیستم‌های آتشنشانی
 سمینار کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در سیستم‌های آتشنشانی
 سمینار کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در سیستم‌های آتشنشانی
 سمینار کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در سیستم‌های آتشنشانی
 سمینار کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در سیستم‌های آتشنشانی
 سمینار کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در سیستم‌های آتشنشانی
 سمینار کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در سیستم‌های آتشنشانی
 سمینار کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در سیستم‌های آتشنشانی
 سمینار کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در سیستم‌های آتشنشانی
 سمینار کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در سیستم‌های آتشنشانی
 سمینار کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در سیستم‌های آتشنشانی
 سمینار کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در سیستم‌های آتشنشانی
 سمینار کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در سیستم‌های آتشنشانی
 سمینار کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در سیستم‌های آتشنشانی
 سمینار کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در سیستم‌های آتشنشانی
 سمینار کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در سیستم‌های آتشنشانی