چکیده:

در سالیان گذشته بیشتر از لوله های فلزی استفاده می کردند که با توجه به شرایط آن دارای یک سری مزیتها و یک سری مزیتها و یک سری معایب بود.
بعد از پیشرفتهای فراوان دانشمندان به این نتیجه رسیدند که با استفاده از مواد جایگزین به جای مواد فلزی می توانیم خاصیت مکانیکی این لوله ها را در مقابل خوردگی، ترک، تنش و … افزایش دهیم و باعث شوند که روز به روز به فکر استفاده از مواد جایگزین باشند.
استفاده از مواد جایگزین باعث می شود تا ما لوله ها را به صورت ظریف تر بسازیم و این می شود تا از لحاظ فضا به نفع ما تمام می شود. دیگر مواد جایگزین که می توان به جای لوله های فلزی مورد استفاده قرار دهیم لوله های پلیمری و کامپوزیتی می باشد که امروزه در خطوط نفت و گاز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و دارای مزیتهای فراوانی می باشد.
انواع لوله های پلیمری که ما استفاده می کنیم عبارتند از پلی اتیلن، لوله های PVC که تا قطر 600mm برای فشار کاری زمان15bar ساخته شده اند.
در مورد لوله کامپوزیتی این نکته ضروری است که بیشتر از نوع فایبر گلاس به خاطر شرایط خوبی که دارد استفاده می کنند.
یکی از روشهای دیگری که می توانیم خاصیت لوله ها را بهبود بخشیم استفاده از پوشش ها می باشد که در این سمینار به آن پرداخته ایم ضمنا در فصل 6 این سمینار مقایسه کلی بین انواع لوله های مورد استفاده در نفت و گاز انجام داده ایم و مزیتها و معایب هر کدام را ذکر کرده ایم و در پایان هم به نتیجه ای رسیده ایم که متوجه شویم با توجه به این شرایط استفاده از چه نوع لوله هایی از همه نظر برای ما بهینه می باشد.