پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

سلام ریداکس2RTL

استاندارد لوله پلی اتیلن آتشنشانی

  استاندارد INSO 21266

استاندارد خطوط لوله پلیمری جهت کاربرد‌های صنعتی و آتشنشانی

استاندارد 21266 (استاندارد لوله پلی اتیلن آتشنشانی) در مورد شیوه لوله گذاری و نصب لوله‌های پلیمری و لوله‌های پلی اتیلن در پروژه‌های آتشنشانی و صنعتی میباشد و یک استاندارد اجرایی میباشد برای پروژه‌های خاص. نام‌گذاری این استاندارد در سازمان استاندارد ایران بسیار کلی میباشد اما در فصلهای داخلی آن مشخصا درباره لوله پلی اتیلن و سیستم‌های آتشنشانی صحبت شده است و کمیته و افرادی که در تهییه این استاندارد نقش اساسی داشتند از اعضا شرکت پارس اتیلن کیش و دیگر شرکتهای تولید کننده لوله پلی اتیلن و همچنین نماینده انجمن لوله پلی اتیلن در این جلسات حضور مستمر داشتند. این استاندارد ملی (INSO 21266 ) بر مبنای پذیرش استاندارد بین المللی زیر به روش “ترجمه تغییر یافته” تهیه و تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی همراه با اعمال تغییرات با توجه به مقتضیات کشور است: ISO 15494:2015, Plastics piping systems for industrial applications – Polybutene (PB), Polyethylene (PE), Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT), crosslinked  Polyethylene (PE-X), Polyethylene(PP) – Metric series for specifications for components and the system.

استاندارد INSO 21266

استاندارد “پلاستیک ها – سامانه‌های لوله گذاری برای کاربردهای صنعتی – پلی بوتن (PB) ، لوله پلی اتیلن (PE)، لوله پلی اتیلن مقاوم به دمای بالا(PE-RT)، پلی اتیلن شبکه ای شده (PE-X) ، پلی پروپلین(PP) – ویژگی‌های اجزا و سامانه” که پیش نویس آن در کمیسیون‌های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین المللی به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد پ بند 7 ، استاندارد ملی شماره 5 تهیه و تدوین شده، در یک هزار و پانصد و بیست و چهارمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد شیمیایی و پلیمر مورخ 06/10/1395  تصویب شد. اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مصوب بهمن ماه 1371، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

هدف و دامنه کاربرد استاندارد INSO 21266

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مشخصات و الزامات اجزایی از قبیل لوله‌ها، اتصالات و شیرآلات مورد استفاده در سامانه‌های لوله گذاری پلاستیکی برای کاربردهای صنعتی روزمینی و مدفون است، که از یکی از مواد زیر تولید می‌شوند :

– پلی بوتن (PB)

– پلی اتیلن (PE)

– پلی اتیلن مقاوم به دمای بالا (PE-RT)

– پلی اتیلن شبکه ای شده (PE-X)

– پلی پروپیلن (PP)

این استاندارد برای لوله‌ها ، اتصالات و شیرآلات PE-X,PE-RT,PE,PB یا PP ، محل اتصال آن ها با هم ، محل اتصال آنها با اجزای پلاستیکی و غیرپلاستیکی، بسته به مناسب بودن، به منظور انتقال سیالات مایع و گازی و مواد جامد معلق در سیالات برای کاربردهای صنعتی زیر کاربرد دارد :

– صنایع شیمیایی

– مهندسی شبکه های فاضلاب صنعتی

– مهندسی نیروگاه (آب برای خنک کاری و مصارف عمومی)

– معدن کاری

– سیستم‌های آتشنشانی

طراحی سامانه‌های لوله گذاری پلی اتیلن و پلاستیکی برای کاربردهای صنعتی

برای طراحی یک سامانه مونتاژ شده لوله گذاری مانند تعیین حداکثر فشار کاری، ، توصیه عوامل زیر در نظر گرفته شوند:

–    دما(T) که به طور معمول ثابت است. در صورت تغییر دما، توصیه می شود از اصل ماینر در ISO 13760    استفاده شود؛

–    فشار (P) که به طور معمول ثابت است . در صورت تغییر فشار، توصیه می شود از اصل ماینر در ISO 13760 استفاده شود.

–    عمر (t) که به طور معمول 25 سال است.

–    تنش (..) که بر حسب کاربرد، از معادلات داده شده در پیوست الف تا پیوست ث محاسبه می شود.

–    مقاومت به رشد سریع ترک برای لوله انتقال دهنده هوا یا گاز تراکم پذیر

–    مقاومت شیمیایی مواد اجزای سامانه به سیال

–    ضریب طراحی لازم(C) که حداقل مقدار آن در استاندارد ملی ایران شماره 17615 داده شده است.

–    تأثیر فرسایش و سایش ذرات جامد موجود در سیالات

–    تأثیر تغییر طول (ناشی از دما، تورم، فشار داخلی)

–    نوع نصب (ثابت ، شناور و غیره)

–    فواصل تکیه گاهی در سامانه لوله گذاری نصب شده

طراحی سامانه لوله گذاری با استفاده از این عوامل همراه با منحنی‌های حداقل استحکام هیدروستاتیک لازم با در نظر گرفتن الزامات ملی و یا محلی انجام می‌شود؛ که در صورت لزوم با روش های طراحی آزمایش تکمیل می‌شود. یادآوری – به دلیل این که روش‌های متعدد محاسبه برای طراحی سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی برای کاربردهای صنعتی وجود دارد، فقط برخی عوامل کلی می‌تواند داده شود. راهنمای نصب سامانه‌های صنعتی می تواند در آیین نامه‌های ملی یا محلی یافت شود.

نصب سامانه های لوله گذاری پلی اتیلنی و پلاستیکی

برای نصب اجزای مطابق با این استاندارد، الزامات ملی و یا محلی کاربرد دارد. علاوه بر این، تولید کننده اجزا می‌تواند آیین نامه‌ای برای نصب ارائه دهد؛ که در آن حمل و نقل ، انبارش، جابجایی و نصب مطابق با دستورالعمل‌های ملی و یا محلی ارجاع شود. برای کاربردهای روزمینی، توصیه می‌شود الزامات اضافی مربوط به شرایط جوی بین تولید کننده و خریدار توافق شود.

فهرست مندرجات استاندارد INSO 21266

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران کمیسیون فنی تدوین استاندارد پیش گفتار 1- هدف و دامنه کاربرد

2- مراجع الزامی

3- اصطلاحات و تعاریف

4- نمادها و کوته نوشت ها

5- مواد

6- مشخصات کلی

7- مشخصات مهندسی

8- مشخصات مکانیکی

9- مشخصات فیزیکی

10- مشخصات شیمیایی

11- مشخصات الکتریکی

12- الزامات کارایی

13- رده بندی اجزای سامانه

14- طراحی و نصب

15- اظهار انطباق

16- نشانه گذاری

پیوست الف (الزامی) مشخصات و الزامات ویژه برای سامانه های لوله گذاری صنعتی از پلی بوتن(PB)

پیوست ب (الزامی) مشخصات و الزامات ویژه برای سامانه های لوله گذاری صنعتی از پلی اتیلن(PE)

پیوست پ (الزامی) مشخصات و الزامات ویژه برای سامانه های لوله گذاری صنعتی از پلی اتیلن مقاوم به دمای بالا (PE-RT)

پیوست ت (الزامی) مشخصات و الزامات ویژه برای سامانه های لوله گذاری صنعتی از پلی اتیلن شبکه‌ای شده(PE-X)

پیوست ث (الزامی) مشخصات و الزامات ویژه برای سامانه های لوله گذاری صنعتی از پلی پروپیلن(PP)

پیوست ج(آگاهی دهنده) طراحی و نصب

پیوست چ(آگاهی دهنده) تغییرات اعمال شده در استاندارد منبع

کتاب نامه

دانلود متن استاندارد INSO 21266

گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش استاندارد 14427 لوله های پلی اتیلن استاندارد لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت گواهینامه FM Approval

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 اتصالات پلی اتیلن
 لوله لایروبی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 قیمت اتصالات پلی اتیلن
 لیست قیمت محصولات پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در لایروبی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

 • pepipe21
 • pepipe23
 • pepipe28
 • pipeproduction31
 • Plastic manhole integration
 • 24
 • cagefishfarming9
 • cagefishfarming10
 • cagefishfarming11
 • cagefishfarming12
 • cagefishfarming13
 • Corrugated double pipe
 • corrugatedpipe17
 • corrugatedpipe18
 • corrugatedpipe19
 • corrugatedpipe25
 • hdpewinder27
 • Manhole
 • manhole2
 • javascript image slider
 • PE pipe production

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

ContactUs
Scroll Up