Acu-Tech و PolyWeld Tech در همکاری با یکدیگر تست جوشکاری تاییدشده NATA را ارائه کرده اند. آکادمی PolyWeld Tech مجهز به تاسیسات تست NATA تخصصی در زمینه تست کششی جوش های انتهایی و انسجام زدایی ورکنی برای جوش های الکتروفیوژن در کنار طیف کاملی از تست های QA/QC است. PolyWeld Tech با استفاده از آخرین […]