تاثیر امواج موبایل بر سلامت کودکان کودکان به علت رشد سیستم عصبی در حال رشد و جذب انرژی از ناحیه سر بیشتر در معرض خطر امواج موبایل هستند. از آنجایی که همواره تشعشعات و امواج حاصل از گوشیهای موبایل بر سر زبانهاست و آمار و ارقام ضد و نقیضی هم در این خصوص منتشر شده است. […]