گروه رنو و ایرباس قصد دارند تحقیقات الکتریکی سازی را ارتقا دهند تولوز، بولون-بیلانکور، 30 نوامبر 2022 – گروه رنو و ایرباس که رهبران جهانی صنایع خودروسازی و هوانوردی هستند، توافق تحقیق و توسعه ای را امضا کرده اند که قصد دارد همکاری ها را جهت تسریع نقشه راه الکتریکی سازی هردو شرکت ارتقا دهد […]