کوهنوردی یکی از ورزش‌ها و تفریحات مفید است. اما در برخی موارد به عنوان یک شغل محسوب می شود . کوهنوردی به صورت راهپیمایی، کوه روی، کوهپیمایی و صعود به قلل مختلف و یا صخره‌نوردی انجام می گیرد. این ورزش به عنوان یک ورزش رسمی مورد توجه جوانان است. به خاطر داشته باشید کوهنوردی با پیاده […]