بررسی پلی اتیلن یکی از اساسی ترین مواد اولیه نایلون ها، پلی اتیلن می باشد. برای داشتن محصولی با کیفیت حتماً باید از کیفیت مواد اولیه سازنده آن مطمئن شوید. پلی اتیلن نوعی پلیمر است با خاصیت ترموپلاستیکی. خاصیت ترموپلاستیکی باعث ایجاد قابلیت ارتجاعی در پلی اتیلن می شود. از این نوع پلیمر در ساخت […]