خواص مرتبط و بادوام مواد اولیه لوله پلی اتیلن   مواد اولیه لوله پلی اتیلن با دو هدف اصلی، محتوی پایدار کننده هستند. برای جلوگیری از تجزیه رزین در زمان فراورش و جوشکاری گرمایی است که در آن‌ها ماده ذوب شده و تحت دماهای بسیار زیاد قرار می‌گیرد. برای جلوگیری از کاهش خواص عملکردی لوله […]