تصفیه فاضلاب SBR سیستم تصفیه فاضلاب GRAF SBR Klaro E Professional مطابق با اصل فن آوری بالابری SBR کار می کند. که نیازی به نصب قطعات زنده در مخزن نیست. تمام فرآیندهای حرکت توسط سه پمپ بالابر هوا انجام می شود، که با استفاده از کمپرسور کار می کنند. کمپرسور همچنین تهویه صفحه ای موجود […]