پتروشیمی کارون از عرضه دو محصول جدید خود خبر داد. پتروشیمی کارون با هدف تامین نیاز صنایع تکمیلی و متنوع سازی سبد تولید محصولات از رونمایی دو محصول جدید خود از زنجیره ایزوسیانات به صورت رسمی خبر داد. عرضه این دو محصول با دو گرید جدید MTDI و KMT-10 که به زودی و به صورت […]