بارتومئو، رئیس باشگاه بارسلونا اعتقاد دارد که لوئیز سوارز به اشتباهش پی برده و از همه معذرت خواهی کرده است مدیر بارسا در گفت و گو با نشریه times بیان کرد: “قرار نیست شهرت سوارز ما را تحت تاثیر قرار دهد؛ ما به او کمک می کنیم که به شکل مناسب و راه درست به […]