سمینار آموزشی و کارگاه آشنایی با لوله و اتصالات پلی اتیلن سمینار و کارگاه دوره آموزشی فنی, تخصصی آشنایی با لوله و اتصالات پلی اتیلن و روش‌های اجرا، به همت شرکت پارس اتیلن کیش و همکاری سازمان آب و برق خوزستان برگزار گردید و به شرکت کنندگان در این سمینار یکروزه‌ی آموزشی، گواهینامه اعطا گردید. […]