رباتی از جنس DNA برای درمان سرطان به تازگی پژوهشگران دانشگاه فناوری و اطلاعات ایتمو ITMO روسیه نانو رباتی از جنس DNA ساختند که به‌طور بالقوه می‌تواند نه تنها برای از بین بردن سلول‌های سرطانی، بلکه برای قرار دادن آن‌ها در بدن نیز مورد استفاده قرار گیرد. مزایای قابل توجه این پژوهش، قیمت آن است. […]