رسوب در لوله های آب عواملی همچون رسوب در لوله های آب، انباشته شدن موادی مانند کربنات سدیم، سولفات کلسیم، سولفات منیزم و …باعث خوردگی و رسوب گذاری لوله آب خواهد شد. این مواد معدنی از طریق آب به لوله کشی ساختمان وارد می شود و در قسمت های مختلف لوله رسوب می کند. این […]