والیبال، بازی ای که توسط دو تیم، معمولاً شش بازیکن در یک طرف، انجام می شود، که در آن بازیکنان از دستان خود برای ضربه زدن به توپ به جلو و عقب بر روی یک تور بلند استفاده می کنند، و سعی می کنند توپ را قبل از لمس زمین در محوطه بازی حریفان قرار […]