بازیافت پلی اتیلن پلی اتیلن (PE) پلاستیک صنعتی، بسیار مفید و کاربردی است. پلی اتیلن ماده ای است که اگر بازیافت آن به خوبی انجام گیرد و ناخالصی های آن حذف شود از نظر اقتصادی بسیار با صرفه است در حقیقت قیمت مواد بازیافتی کمتر از یک پنجم بهای مواد نو می باشد. امروزه در […]