مروری بر پرکاربردترین استفاده های اپلیکیشن اینستاگرام  امروزه کمتر کسب و کار موفقی دیده می شود که حضور فعالی در شبکه‌های اجتماعی نداشته باشد. سرآمد این شبکه‌های اجتماعی، اینستاگرام است که بیشتر از هر شبکه اجتماعی دیگری پیشرفت داشته است. تاریخچه کوین سیستروم و مایک کرایگر خالقان اینستاگرام هستند. این دو ابتدا اپلیکیشنی به نام burbn ساخته […]