این مقاله به شرح کامل در مورد تولید لوله پلی اتیلن به روش اکستروژن پرداخته است. مواد اولیه به صورت گرانول به داخل دستگاه اکسترودر وارد شده و در اثر حرارت ذوب می شود. سپس مواد ذوب شده به وسیله ماردون (میله مارپیچ) به جلو رانده می شود و پس از خروج از اکسترودر وارد […]