سمینار آموزشی و کارگاه آشنایی با لوله و اتصالات پلی اتیلن

سمینار و کارگاه دوره آموزشی فنی, تخصصی آشنایی با لوله و اتصالات پلی اتیلن و روش‌های اجرا , به همت شرکت پارس اتیلن کیش و همکاری سازمان آب و برق خوزستان برگذار گردید و به شرکت کنندگان در این سمینار یکروزه‌ی آموزشی , گواهینامه اعطا گردید.

مباحث مطرح شده در این سمینار آموزشی شامل سر فصل‌های زیر بوده است :

- معرفی تاریخچه لوله پلی اتیلن
- ترکیبات شیمیایی و مواد اولیه تولید لوله پلی اتیلن و تفاوت‌های مواد اولیه
- معرفی انواع لوله‌های پلی اتیلن و عمده کاربرد لوله‌های پلی اتیلن آن
- کاربرد‌های لوله پلی اتیلن و مزایا و محدویت‌های آن
- روش‌های نصب و جوشکاری لوله پلی اتیلن
- معرفی اتصالات پلی اتیلن و مزایا و محدویت‌های انواع مختلف اتصالات
- روش‌های انبارش , نگهداری و حمل و نقل لوله پلی اتیلن
- استانداردهای تولید و گواهینامه‌های لازم تولید لوله پلی اتیلن
- معرفی شرکت پارس اتیلن کیش
 
سمینار و کارگاه لوله پلی اتیلن
 

سمینار و کارگاه لوله پلی اتیلن

سمینار و کارگاه لوله پلی اتیلن

سمینار و کارگاه لوله پلی اتیلن

سمینار و کارگاه لوله پلی اتیلن

سمینار و کارگاه لوله پلی اتیلن

سمینار و کارگاه لوله پلی اتیلن

سمینار و کارگاه لوله پلی اتیلن

سمینار و کارگاه لوله پلی اتیلن

سمینار و کارگاه لوله پلی اتیلن

سمینار و کارگاه لوله پلی اتیلن

سمینار و کارگاه لوله پلی اتیلن

سمینار و کارگاه لوله پلی اتیلن

سمینار و کارگاه لوله پلی اتیلن