هم آوردي نو در صنعت پلاستيک و پليمر

البته بازار پليمرها با اغلب بازارهاي کالايي اندکي متفاوت شده يعني در شرايطي که اغلب بازارها وارد يک فاز کاهشي شده‌اند، بهاي پليمرها رشد نرخ را برگزيده است که نشان مي‌دهد اين بازار راه خود را در پيش گرفته و به بازارهاي مشابه کاري ندارد.

محصولات پتروشيمي

رشد حدود 3 درصدي دلار نيمايي

البته ماه رمضان و کاهش سنتي تقاضا هم مزيد بر علت شده تا شاهد رشد شتابان قيمت‌ها نباشيم. رشد قيمت دلار نيمايي در نرخ‌هاي پايه پتروشيمي‌ها موجب شد تا در دو بازار اصلي محصولات پتروشيميايي يعني پليمرها و ترکيبات شيميايي شاهد رشد جدي نرخ بوده و به جز چند ترکيب خاص شيميايي، بازاري يکدست مثبت را در قيمت‌ها پايه شاهد باشيم.

اين در حالي است که نوسان دلار نيمايي در نرخ‌هاي اخير رشدي نزديک به 3 درصد را نشان مي‌دهد ولي اغلب گريدهاي پليمري رشد کمتري داشته‌اند يعني مي‌توان جريان غالب قيمتي در بازارهاي صادراتي و حتي جهاني را متعادل با ميل به کاهش قيمت‌ها به شمار آورد.

اين داده را بايد جدي گرفت زيرا بدون در نظر گرفتن تحريم‌ها و دشواري‌هاي انتقال پول و کالا، به اين دليل احتمالا از جذابيت صادرات کاسته خواهد شد اگرچه رفتار عرضه‌کنندگان در هفته‌هاي اخير نشان داده که چندان هم نبايد به رشد عرضه‌ها در بورس کالا خوش‌بين بود.

البته جريان عمومي نرخ در بورس کالا در هفته گذشته افزايشي بوده و با توجه به رشد مضاعف قيمت‌هاي پايه براي هفته جاري، پتانسيل تداوم افزايش نرخ در بازار وجود دارد اگرچه حضور در ماه رمضان به معني ورود به زماني براي کاهش فصلي تقاضاست اما اين حجم از تقاضاي کاهش يافته در هفته‌هاي آينده به بازار باز خواهد گشت.

البته جريان عمومي نرخ در بورس کالا در هفته گذشته افزايشي بوده و با توجه به رشد مضاعف قيمت‌هاي پايه براي هفته جاري، پتانسيل تداوم افزايش نرخ در بازار وجود دارد اگرچه حضور در ماه رمضان به معني ورود به زماني براي کاهش فصلي تقاضاست اما اين حجم از تقاضاي کاهش يافته در هفته‌هاي آينده به بازار باز خواهد گشت.

نياز به افزايش عرضه‌ها را بايد جدي گرفت و کم‌توجهي به آن پتانسيل نوسان قيمت‌ها را از شرايط طبيعي و نوسان متعادل نرخ به التهاب سوق خواهد داد اگرچه اين فرآيند زمان‌بر است.

منبع: پليم پارت