دوازدهمین نمايشگاه بين‌المللی آب و تاسيسات آب و فاضلاب روز یکشنبه 4 مهر ماه 1395 در محل دائمی نمايشگاه‌های بين‌المللی تهران آغاز به‌کار کرد.