Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

خط لوله صنعت نفت

روشهای تعیین نمودن اندازه خط لوله

طراحی خطوط لوله در صنعت نفت

در صنايع نفت در كشور ايران با وجود مناطقی چون پارس جنوبی، خارك و آزادگان، طراحی خطوط لوله از جايگاه ويژه‌ای برخوردار است. در طراحی خطوط لوله متغيرهای مهمی همچون افت فشار، سرعت سيال و مسائل اقتصادی نقش تعيين کننده‌ای دارند. براي چنين امری روشها و روابط گوناگونی پيشنهاد شده است. در اين بين انتخاب روش و معادله مناسب با توجه به شرايط طراحی و ماهيت سيال از اهميت ويژه‌ای برخوردار است. در اين مطالعه تلاش شده است تا با استفاده از منابع و اطلاعات معتبری مانند GPSA ، EXXON ، API روشها و معادلات در شرايط ، يکسان مورد مقايسه، بررسی و ارزيابی قرار گيرد و بهترين روش با توجه به شرايط معرفي گردد. روشهای فوق برای خطوطی از واحد ١٠٥ (واحد بازيافت اتان) فازهاي ٩ و ١٠ پارس جنوبی مورد استفاده قرار گرفته است و نتايج حاصل شده با يكديگر و همچنين با اطلاعات ارائه شده از سوی طراح مقايسه شده است. نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد در بخش سيالات تكفازي مايع، مهمترين متغير تاثير گذار بر روی اندازه خط لوله، ضريب اصطکاک و روش محاسبه آن می باشد. استاندارد انجمن نفت امريكا نتايج بهتري را در اين مورد حاصل مي‌كند. در بخش سيالات تك فازی گاز، روشهای تجربی بر معادلات عمومی ارجح بوده و محاسبات نشان میدهد روش EXXON خطای كمتری را نسبت به ديگر روشها ايجاد مينمايد. API، با تخمين سرعت ٦.٦١ متر بر ثانيه براي سيال گازی، ٨ درصد خطا نسبت به داده‌های طراح نشان میدهد. در بخش سيالات دوفازی روش مرجع GPSA بهترين نتايج را برای تعيين الگوی جريان و محاسبات افت فشار با مقدار ١ درصد خطا حاصل میكند. اين در حاليست كه خطا براي EXXON مقدار ٨ درصد می‌باشد كه علت آن عدم لحاظ تجمع مايع در محاسبات است.خط لوله نفت

مقدمه طراحی خط لوله

خطوط لوله, گستره وسيعی از مواد (تك فازی و دو فازی) را در يك فرآيند و يا در طول صدها كيلومتر با عبور از مرزهاي بین‌المللی جابجا مینمايند. علاوه بر انتقال سيالات، اين خطوط در واحدهای صنعتی نيز مورد استفاده قرار میگيرند. از آنجائيكه خطوط لوله مهمترين و ساده‌ترين روش برای انتقال سيالات ميباشند، دانش طراحی آنها بسيار مهم جلوه مينمايد. در اين راستا مهمترين معيار طراحی خطوط لوله، محاسبات افت فشار مربوط به سيالات ميباشدبرای چنين امری روشهای متنوع و گوناگون پيشنهاد شده است در اين مطالعه، از چندين روش متداول و معتبر جهت محاسبات افت فشار در هر دو بخش سيالات تك فازی و دوفازی استفاده شده است كه از جمله ميتوان به توصيه‌های انجمن نفت امريكا ( استاندارد API ) اطلاعات شركت مهندسی EXXON و مراجعی چون GPSA اشاره كرد.
برای مقايسه روشهای استفاده شده، نتايج برای خطوطی از واحد ۱۰۵ فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی مورد آزمون قرار گرفته كه در ادامه توضيح داده میشود.خط لوله صنعت نفت

روشهای انتخاب روش طراحی خط لوله

در بسياری از طراحی های خطوط لوله، فاکتور مهم برای يافتن قطر داخلی لوله (محل عبور مقدار مشخص سيال) افت فشار است. اين موضوع اغلب شامل يك رابطه حدس و خطا است. اگر افت فشار محاسبه شده بسيار بزرگ باشد، قطر بزرگ‌تری برای حدس بعدی انتخاب می‌شود و اگر افت فشار كوچك تر از مقدار لازم باشد، قطر كوچك‌تری از لوله انتخاب خواهد شد.
در مورد مواد ساختمانی گران قيمت، يك آناليز اقتصادی برای يافتن بهترين اندازه خط لازم به نظر ميرسد. در مورد فشارهای خيلي بالا و خطوط بخار نيز، يافتن اندازه خط لوله به روشی مشابه ضروری خواهد بود.
در قسمت سيالات تك فازی مايع، شركت EXXON لوله‌ها را برای محاسبه افت فشار به چهار بخش مستقيم افقی با سطح مقطع ثابت، مستقيم افقی با تغييرات سطح مقطع، غير افقی با سطح مقطع ثابت و غير افقی با سطح مقطع متغير تقسيم میكند. در همين قسمت انجمن نفت امريكا دو رابطه برای محاسبه سرعت متوسط مايع و افت فشار بيان می كند. در روش HAZEN- WILLIAMS دبی جريان مايع بر اساس افت فشار مرتب می‌شود و در روش MOODY از افت فشار شتابی صرفنظر شده و تنها ترم های اصطكاكی و ارتفاعي مورد بحث قرار مي گيرند.
در قسمت سيالات تك فازی گاز شركت EXXON. روش تفصيلی و نموداری را ارائه میدهد .مرجع API پس ار بيان معادله عمومي افت فشار روابط تجربی چون معادلات ،Weymouth  Spitz Glass ، PANHANDLE را توصيه میكند. روش PANHANDLE B از ترم افت فشار شتابی برای گاز صرفنظر كرده و انجمن گاز آمريكا دبی سيال گازی شكل را بر اساس افت فشار مرتب می‌كند.
در بخش سيالات دو فازی، شركت EXXON دو روش با در نظر گرفتن تجمع مايع و بدون لحاظ آن ارائه ميدهد API به محاسبه سرعت و دانسيته مخلوط دوفازی پرداخته سپس معادله‌ای برای افت فشار مرتب می‌كند. در روش Beggs and Brill ضريب اصطکاک و تجمع ، مايع وابسته به الگوی جريان هستند و در روش GPSA رژيم جريان دوفازی با توجه به سرعت های ظاهری گاز و مايع بيان می‌شوند
از ديگر روشهای موجود در بخش سيالات دوفازی مي‌توان به روشهای ارائه شده توسط Taitel & Dukler ،Olgas ، كه روش خاصی را برای تعيين ر ژيم جريان ارائه داده‌اند Glegory et al ،Olieman ,Govier & Aziz اشاره كرد.


روشهای تعیین نمودن اندازه خط لوله

خط لوله نفت
خط لوله نفت
خط لوله نفت
خط لوله نفت
خط لوله نفت
خط لوله نفت

مطالب مرتبط

عناوین پربازدید

 تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 آکادمی پارس اتیلن کیش
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه اتحادیه اروپا
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 لوله پلی اتیلن لایروبی
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 محفظه شیر -  جعبه کنتور
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 خبر نامه
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 دانشگاه‌های معتبر
 پایان نامه مهندسی و تخصصی پلیمر و شیمی
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد.

:: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::