Call Us : (+98 21) 88 20 20 60
لوله پلي اتيلن اسپيرال

مزاياي استفاده از لوله‌هاي پلي اتيلن نسبت به لوله‌هاي فولادي ( کربن استيل)

از مقايسه ويژگي هاي ساختاري و عملكرد كوتاه مدت و بلند مدت لوله پلي‌اتيلن فشرده (HDPE - High Density Poly Ethytene ) و نيز مقايسه اسـتانداردهاي ساخت و توليد در هر مورد (AWWA C906 براي لوله پلي‌اتيلن و استاندارد هاي AWWA C200 براي لوله‌ فولادي) و همچنين آزمايشات عملي انجام شده انستيتو مواد مركب ساختاري (SCI) Structural Composites Incو آزمايشگاه مهندسي پلاستيك (PEL Plastics Engineering Laboratory،و انيسيتو پلاستيک پايپ PPI و اداره استاندارد صنعتي ايران كه همگي مراكز تحقيقاتي معتبر و صاحب نام مي‌باشند، نتايجي استنباط گرديده كه در زير مي‌آيد. جهت مقايسه منطقي در آزمايشات از مطلوب‌ترين جنس پلي‌اتيلن فشرده يعني نوع PE 100 به تصريح استاندارد AWWA C906 استفاده شده است. لوله فلزي آب

اين مقايسه بر اساس ويژگي هاي اين دو نوع لوله گردآوري شده است و مقايسه بر اساس مشخصات ارائه شده سازندگان اين نوع لوله ها مي باشد که صرفنظر از استانداردهاي موجود بايد به عنوان مقايسه مورد توجه قرار گيرد .

مقدمه

لوله‌هاي پلي اتيلن سنگين (چگالي بالاHDPE) در حوزة وسيعي از خطوط لوله شهري، صنعتي، دريايي، حفاري، دفن زباله و کشاورزي به کار مي‌روند. کاربرد مطلوب اين دسته از لوله ها در موقعيت هايي چون سطح زمين، حالت مدفون، شناور و سطوح زير دريا آزمايش و به اثبات رسيده است. اين لوله ها قابليت انتقال آب آشاميدني، فاضلاب، موادشيميايي، دوغاب، و پسماندهاي خطرناک و گازهاي فشرده را دارند.

مشخصات مکانيکي لوله و اتصالات پلي اتيلن شرکت پارس اتيلن کيش

شرح

مقدار

واحد

ضريب زبري مانينگ

0.010= N

---

هيزن ويليامز

C=150

---

آلاستيسيته پلي اتيلن کوتاه مدت

1100

Mpa

آلاستيسيته پلي اتيلن بلند مدت (50سال)

800

Mpa

مقاومت کششي کوتاه مدت

20

Mpa

مقاومت کششي بلند مدت 50 ساله

7

Mpa

حداکثر دماي قابل تحمل(کوتاه مدت)

80

Co

حداکثر دماي قابل تحمل(بلند مدت)

45

Co

ضريب انبساط و انقباض

0.2

mm/m Co

طول عمر با مواد اوليه PE100 در Co 20

100

سال

طول عمر با مواد اوليه PE 80 در 20 Co

50

سال

مقاومت شيميائي

14 1.5

PH

قابليت انعطاف

با شعاع 24تا30 برابر قطر لوله قابليت خم دارد (تابع  SDR لوله)

---

ضريب انتقال حرارت

0.4

[λ[w/m.k

قابليت آتش سوزي

حرارت بيش از Co 340

سانتي گراد

مقاومت الکتريکي

14 10  <

---

کاربرد لوله هاي پلي اتيلن

موارد استفاده از لوله هاي پلي اتيلن سنگين بدين شرح است:

• استفاده در شبکه هاي آبرساني شهري و روستايي
• استفاده در شبکه هاي فاضلاب شهري و روستايي
• استفاده در شبکه هاي گازرساني و زهکشي
• سيستم هاي مايعات و فاضلاب صنعتي
• شبکه هاي آبياري تحت فشار (قطره اي و باراني)
• سيستم هاي آبياري متحرک
• پوشش کابل هاي مخابراتي و فيبر نوري
• پوشش کابل برق
• پوشش لوله هاي فلزي
• به عنوان کانال هاي تهويه

مزاياي کلي لوله پلي اتيلن سنگين نسبت به لوله فولادي

o ارزاني قيمت
o حمل و نقل آسان به علت سبکي
o عدم خوردگي و زنگ زدگي
o يکنواختي ضخامت جدارة لوله ها
o صاف و صيقلي بودن جدارة داخلي و در نتيجه حداقل ته نشين شدن رسوبات
o قابليت انعطاف حتي در سرماي زير صفر
o نشکن و ترک برنداشتن در اثر و فشار خارجي
o توليد در سيستم متريک و غيره با قطرهاي متنوع و به طول هاي مورد نظر به صورت حلقه اي شکل
o عايق بودن در برابر حرارت
o سهولت طريقة اتصال آنها به هم؛ يعني نصب سريع و نياز کمتر به وسايل اتصال
o عدم لزوم ماشين آلات سنگين و حجيم جهت نصب و جوشکاري

ويژگي هاي لوله

اين لوله ها، به دليل عدم امکان نشت، فاسد شدن، لوله فلزي آبنصب آسان و مقاومت در برابر حرکت خاک و فشار، حدود نيم قرن است که مورد مصرف قرار مي گيرند. از طرفي چون پلي اتيلن ماده اي ويسکوالاستيک است و مثل تمامي ترموپلاستيک ها رفتار خزش از خود نشان مي دهد، بر اثر مرور زمان دچار تغيير شکل مي شود. چنين پديده اي حتي در دماي معمولي و فشار نسبتاً کم نيز صورت مي پذيرد و همانند ديگر پلاستيک ها، خواص مکانيکي پلي اتيلن به سه پارامتر زمان، حرارت و فشار وابسته است. بنابراين در محاسبات مربوط به طراحي لوله ها، همواره مقادير خواص مکانيکي توسط آزمايشات طولاني مدت تعيين و الزاماً در يک فاکتور به نام فاکتور ايمني تقسيم مي شود در ادامه به بيان ويژگي هاي اين لوله ها مي پردازيم.

خزش و استحکام کششي

هنگاميکه لوله هاي پليمري تحت فشار بارهاي خارجي و داخلي قرار مي گيرند ،پس از مدتي مشخصه هاي مکانيکي آنها تغيير شکل مي يابد که اين پديده با نام خزش در لوله هاي پليميري از اهميت بالائي برخوردار مي باشد .
لوله هاي فولادي اصولا رفتار داکتيل دارند و مقاومت خزشي کمتري نسبت به گونه هاي ديگر لوله هاي مورد اشاره دارد برخلاف لوله فولادي، لوله‌هاي پلي‌اتيلن در مقادير تنش كششي دچار خزش مي‌شوند.در اينگونه موارد لوله فولادي از خود رفتار داکتيل نشان مي دهد و مي شکند .

هنگام كاهش سرعت بارگذاري روي لوله پلي‌اتيلن يا هنگامي كه لوله تحت بار ثابت براي مدت زمان طولاني قرار مي گيرد، مولكول‌ها فرصت جداشدن و آزاد شدن از يكديگر را دارند كه اين امر باعث تقليل تنش مورد نياز براي تغيير شكل و جلوگيري از عدم شکست مي شود که دامنه کاربرد آن را براي اجراي پروژه هاي زيرزميني با ريسک جابجائي زمين و يا ناصاف بودن آن ساده تر و کاربردي تر مي نمايد .هرچند تجارب سازندگان و پيمانکاران نشان مي دهد لوله هاي پلي اتيلن در اينمورد از خود مقاومت بيشتري را نشان مي دهد و با توجه به مولفه هاي شيميائي مورد استفاده در مواد اوليه آن مي تواند خزش بيشتري را قبل از پارگي تحمل نمايد . رويه آزمون‌هاي استاندارد خزش در استاندارد انجمن امريکايي آزمون و مواد ASTM E139 آورده شده‌است. 

Tensile Strength

بارگذاري خمشي و مقاومت فشاري 

مستقيم‌ترين روش جهت اندازه‌گيري مقاومت لوله مقابل فشار، تست هيدرواستاتيك است. تمامي لوله‌هاي پلي اتيلن كه تا مرحله شكست تحت فشار قرار گرفتند فقط دچار ترك به طول 37 تا 100 سانتيمتر شدند.

Tensile Strength

افزايش دائمي قطر نمونه‌هاي پلي‌اتيلن پس از آزادشدن فشار داخلي و پايان تست در جدول 1 آمده است. لوله هاي پلي اتيلن مي تواند تا فشار 10mpa را تحمل نمايد و در برابر تغييرات زمين شناسي و زلزله بسيار مقاوم مي باشد .ولي لوله هاي فولادي در برابر اين تغييرات بسيار شکننده هستند .

Tensile Strength

سازگاري با محيط زيست 

توليد لوله هاي پلي اتيلن هيچگونه آثار زيست محيطي ندارد و لوله هاي پلي اتيلن نيز در مقابل حمله ميکرو ارگانيسم ها مقاوم مي باشند چراکه پلي اتيلن ماده تغذيه کننده اي براي آنها نمي باشد .با توجه به ترکيب اکسيژن با هوا و زنگ زدگي لوله هاي فولادي اين نوع لوله ها مي تواند به محيط زيست صدمه بزند ولي لوله هاي پلي اتيلن به عنوان لوله هاي دوستدار محيط زيست قلمداد مي شوند .

مقاومت در برابر مواد شيميائي

پلي اتيلن ها خانواده اي از گرمانرم ها (ترموپلاستيک ها) هستند که از طريق پليمريزاسيون گاز اتيلن به دست مي آيند. اين پليمريزاسيون تحت فشار و دماي بالا و در حضور کاتاليست هاي فلزي انجام مي شود. تحت اين شرايط، مولکول هاي اتيلن به زنجيره هايي به طول 50 تا 50000 واحد تبديل مي شوند و گاز اتيلن به يکداخل لوله کربن استيل مادة جامد سفيد کريستالي تغيير حالت مي دهد. پلي اتيلن شامل ساختار بسيار ساده اي است، به طوري که ساده تر از تمام پليمرهاي تجاري است. يک مولکول پلي اتيلن زنجير بلندي از اتم هاي کربن مي باشد که به هر اتم کربن آن دو اتم هيدروژن چسبيده است. پلي اتيلني که تعداد زنجيره هاي جانبي آن کم و طول آنها کوتاه باشد، پلي اتيلن سنگين (پلي اتيلن خطي) ناميده مي شود. در اين حالت هيچ شاخه اي در مولکول وجود ندارد. پلي اتيلن خطي سخت تر از پلي اتيلن شاخه اي است، اما پلي اتيلن شاخه اي آسانتر و ارزانتر ساخته مي شود. شکل اين پليمر کريستالي است. پلي اتيلن خطي محصول نرمالي با وزن مولکولي 200000 تا 500000 گرم است که آن را تحت فشار و دماهاي نسبتاً پايين پليمريزه مي کنند. چگالي آن بين 941/0 تا 965/0 گرم بر سانتي متر مکعب است و آن را بيشتر به وسيلة فرايند پليمريزاسيون، که زيگلر ناتا ناميده مي شود، تهيه مي کنند. تفاوت هاي خواص پلي اتيلن نوع سبک و سنگين به اندازه اي زياد است که کاربردهاي آنها را کاملاً متفاوت مي کند و مي توان آنها را از دو خانوادة گوناکون فرض کرد.

لوله هاي پلي اتيلن از مقاومت قابل توجهي در مقابل مواد شيميائي آلي و غيرآلي برحوردار مي باشد از اين منظر لوله هاي .در يك تحقيق كه بوسيله آزمايشگاه تحقيقات مهندسي و محيط زيست دانشگاه بركلي كاليفرنيا انجام شده است گزارش شده كه 15 درصد لوله‌هاي فولادي نفوذ پذيري داشته‌اندو اصولا در برابر مواد شيميائي مقاومت ندارند و نياز به مقاوم سازي دارند. اين در حالي است كه پلي اتيلن در مقابل مواد شيميائي مقاومت دارد.

شرايط بسترسازي

شرايط بستر در مورد لوله هاي فولادلوله فولادي خرابي بسيار مهمتر از لوله پلي اتيلن مي‌باشد. بستر مناسب براي كنترل اعوجاج كه تنها معيار طراحي لوله هاي فولادي در مقابل بارهاي خارجي است مورد نياز است. استاندارد كارگذاري لوله هاي فولادي بيان مي‌دارد كه بستر لوله آماده سازي گردد. بنابراين خاك اطراف لوله بايد بقدري فشرده باشد كه نيروهاي جانبي را به صورت كاملاً يكنواخت به لوله اعمال ننمايد. همچنين خاك بايستي عاري از هرگونه مواد آلي باشد. كف بستر بايد مسطح و عاري از سنگ‌هاي بزرگ و كلوخه باشد چون اين سنگ‌ها باعث كاهش استحكام در اثر ايجاد سايش و خراش لوله مي‌گردند. لازم به يادآوريست بسياري از اين تمهيدات در عمل فراهم نمي‌گردد. برعكس بدليل استحكام ذاتي لوله هاي پلي اتيلن كف مسطح بدون خاك‌ريزي يا كف مسطح با خاك ريزي سبك براي بسياري از كاربردها در مورد لوله هاي پلي اتيلن كافي است. هرچند عدم رعايت اين توع ترانشه گذاري نيز مشکلي براي لوله هاي پلي اتيلن فراهم نمي نمايد .

استفاده از تكيه‌گاه (Saddle) براي نصب شير

استاندارد هاي موجود استفاده از Saddle را براي شيرگذاري اجباري كرده است. برعكس استفاده از Saddle براي لوله‌هاي پلي اتيلن در مصارف معمولي غيرضروري است.

اتصالات و قطعات

اتصال پذيري لوله پلي اتيلن ، ارزانتر و سريعتر از لوله فولادي است. چون سريعتر آب بندي مي شود و نشتي ندارد و سرعت پروژه را افزايش مي دهد با استفاده از مواد پلي اتيلن امکان ساخت انواع اتصالات وجود دارد که با استفاده از انواع روشهاي جوشکاري مي تواند خط لوله مطمئني را طراحي و اجرا نمود .

بررسي اتصالات لوله لوله پلي اتيلن

اتصالات اين دسته از لوله ها با توجه به کاربردهاي گوناگون شان متفاوت است. اتصالات الکتوفيوژن براي پروژه هاي گازرساني و اتصالات پيچي براي پروژه هاي آبرساني تا فشار 10 اتمسفر استفاده مي شود. براي بقية پروژه ها از اتصالات جوشي پلي اتيلن طبق استاندارد DIN 16963 آلمان استفاده مي شود. فاضلاب خانگي از قوانين اشاره شده تبعيت نمي کنند.
ويژگي اتصالات اين لوله ها بدين شرح است: 

o مقاومت بسيار خوب اتصالات پلي اتيلن در برابر شکستگي و ترک خوردگي ناشي از فشارهاي خارجي
o مقاومت بالا در مقابل فشار و ضربه
o مقاوم در برابر مواد شيميايي
o مقاوم در برابر خوردگي و ساييدگي
o مقاومت عالي در برابر ارتعاشات ناشي از زلزله
o مقاوم در برابر زنگ زدگي
o صاف و صيقلي بودن جدارة داخلي و خارجي
o عدم رسوب گيري و افت فشار بسيار کم ناشي از اصطکاک سطح داخلي
o انعطاف پذيري بالا، هزينة بسيار پايين نصب و اجرا، سرعت اجرا و عدم نياز به ماشين آلات سنگين در زمان اجراي خطوط لوله هاي پلي اتيلن

شناوري و اجراي پروژه هاي دريائي

لوله پلي‌اتيلن روي آب شناور مي‌شود. بنابراين هنگامي كه احتمال آمدن سيل در بستر لوله مي‌رود يا سطح آب‌هاي زيرزميني در محل بالاست، تمهيدات خاصي بايستي انديشيده شود. به اين منظور لوله بايستي مهار شود. اما لوله هاي فولادي با توجه به ماهيت وزن بالا امکان شناوري را ندارند و عملا استفاده هاي در پروژه هاي دريائي ندارند .(بصورت غرقابي استفاده مي شود ).

لوله استيل ترکيده

اثر خراشيدگي

در مقايسه با لوله فولادي، پلي‌اتيلن ماده بسيار نرمتري است. بنابراين در مقابل خراش‌ها و ساير صدمات ايجاد شده در حين حمل و نقل کمتر آسيب‌پذيرتر مي‌باشد.

سهولت حمل و نقل

با توجه به مقاومت در برابر ضربه و سهولت بارگذاري و سهولت در جابجائي لوله هاي پلي اتيلن حمل و نقل اين نوع لوله ها بيشتر بوده و درصد از بين رفتن لوله در اثر حمل و نقل صفر بوده و اين نوع لوله ها ضايعات حمل و نقل ندارد .ضمنا با توجه به وزن کمتر لوله هاي پلي اتيلني هزينه حمل آن بسيار کمتر از نمونه هاي فولادي است .

لوله فلزي آب

بررسي رفتار لرزه اي لوله ها

لوله هاي فولادي: اين لوله ها، به ويژه اگر در مسيرهاي انحنادار يا داراي شکستگي استفاده شوند، در برابر زلزله مقاومند و آسيب پذيري آنها بيشتر در حالت برخورد عمود بر گسل اتفاق مي افتد. اين لوله ها در مقايسه با لوله هاي چدني، بتني و آزبست کمتر آسيب مي بينند. اگر از خوردگي اين لوله ها ممانعت شود، کاربرد آنها در مناطق زلزله خيز با خطر کم و متوسط وحتي بدون اتصال انعطاف پذير قابل قبول است. لازم به ذکر است که در صورت اتصال جوشي و به صورت يکپارچه در آوردن خطوط لوله مي توان انتظار عملکرد لرزه اي بهتر و مناسب تري از اين لوله ها داشت.
لوله هاي پلي اتيلن سنگين: اين لوله ها با جوش هاي فيوژن رفتار لرزه اي خوبي دارند و براي مناطقزلزله خيز توصيه مي شوند. داراي انعطاف پذيري مناسبي هستند و در زلزله هاي گذشته کمتر دچار آسيب شده اند. اما با گذشت زمان در برابر کلر موجود در آب لايه لايه شده و بايستي نسبت به عمر آنها دقت کافي داشت.
 

مقايسه ميزان ترميم ناشي از زلزله در لوله ها

ميزان حرکت در گسل و جنس لوله دو پارامتر اساسي در برآورد ميزان خرابي لوله هاست؛ اگرچه خصوصيات مقاومتي خاک، زاوية استقرار خط لووله نسبت به جهت گسل و عمق کارگذاري لوله نيز جزء پارامترهاي مؤثر مي باشند. در شکل 6 ميزان ترميم براي آسيب ناشي از حرکت گسل براي انواع لوله نمايش داده شده است. 

نتيجه گيري :

با توجه به آنچه عنوان شد صرفنظر از محدوديت ها و اشکالات هر کدام از لوله هاي مورد مقايسه به نظر مي رسد لوله هاي پلي اتيلن مشخصات بهتري را نسبت به محصول ديگر دارد که استفاده از آن را در پروژه اي اجرائي سهل تر مي نمايد و ضرر کمتري را نيز به مجريان و طراحان تحميل مي نمايد که آنرا اقتصادي تر و با استقبال بيشتري مواجه کرده است که در نمودار ذيل مي توان آنرا بصورت مشهود ديد .

نمودار لوله پلي اتيلن

1- مقاومت در برابر مواد شيميايي: اين لوله ها در برابر محيط هاي اسيدي و بازي، همچنين بسياري از محلول ها و مواد شيميايي مقاوم اند.

2- وزن کم: اين لوله ها داراي وزن کمتري نسبت به انواع لوله هاي فولادي، چدني و بتني اند که باعث سهولت حمل، بارگيري و نصب آسان لوله و اتصالات مي شود.

3- استحکام و انعطاف پذيري بالا و قابليت تحمل تنش: استحکام و قابليت تحمل تنش هاي کششي و فشاري و انعطاف پذيري بالاي اين لوله ها به کاربر امکان حمل و نصب لوله و اتصالات را در اجراي انواع پروژه هاي صنعتي مي دهد.

4- عدم نشت: اين لوله ها، به دليل دارا بودن ويژگي عدم نشت، گزينة مناسبي براي انتقال گاز هستند و از طرفي باعث کاهش تلفات و هزينه ها در پروژه هاي آبرساني مي شوند.

5- مقاوم بودن در برابر ضربه: مقاومت بسيار بالاي اين لوله ها در مقابل ضربه نياز به کارگيري فشارهاي بالاتر لوله و اتصالات و خريداري تجهيزات ضد ضربه را منتفي مي کند. اين خاصيت در پروژه هاي بزرگ صنعتي باعث سهولت اجرا و کاهش بسيار زياد هزينه هاي اجرا مي شود، ضمن آنکه ضايعات اجرا را به ميزان صفر کاهش مي دهد. اين عامل مي تواند دليل بسيارز موجهي براي جايگزيني لوله و اتصالات پلي اتيلن سنگين با انواع لوله هاي بتني باشد.

6- رسوب ناپذيري: به دليل صيقلي و صاف بودن و داشتن زبري بسيار پايين سطح داخلي لوله، سيالات درون آن جريان سريعي دارند. ترکيدگي لوله آب

7- مقاوم بودن در برابر سايش: اين لوله مقاومت بالايي در مقابل ساييدگي دارد. بنابراين انتخابي خوب براي انتقال مايعات داراي مواد جامد غير محلول است.

8- مقاوم در برابر حمله جوندگان و ريز جاندارها: به دليل فقدان ارزش غذايي و سختي سطح لوله و اتصالات، جوندگان نمي توانند به آنها آسيبي برسانند.

9- عدم نياز به پوشش و حفاظت کاتدي: اين لوله ها به علت مقاومت در برابر زنگ زدگي و خوردگي نيازي به پوشش و حفاظت کاتدي ندارد.

10- داشتن عمر طولاني: اين لوله داراي دورة مصرف طولاني است. نکته اي که بايد همواره در مباحث عمر مفيد بدان توجه کرد، کيفيت و نحوة نصب و کارگذاري لوله است. تمامي سازه هاي مدفون به نوعي بخشي از ساختار خاک محسوب شده، لذا نيروهاي وارده را با برهمکنشي که با يکديگر دارند، تحمل مي نمايند. در نتيجه نصب بي دقت لوله، مي تواند باعث عملکرد ضعيف آن در بستر خاک شود.

11- مقاوم در برابر حلال هاي آلي

12- مقاوم در برابر اشعة فرا بنفش آفتاب

13- مقاوم در برابر سرما و گرماي شديد

14- سهولت در نصب و اجراي سريع و حمل و نقل آسان

15- امکان استفاده از انواع اتصالات 

 

مطلب مقايسه لوله پلي اتيلن و لوله‌هاي فولادي کربن استيل را از اينجا دانلود کنيد


عناوین پربازدید

 تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 آکادمی پارس اتیلن کیش
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه اتحادیه اروپا
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 لوله پلی اتیلن لایروبی
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 محفظه شیر -  جعبه کنتور
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 خبر نامه
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 دانشگاه‌های معتبر
 پایان نامه مهندسی و تخصصی پلیمر و شیمی
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد.

:: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::