Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

 خلاقیت لازمه پیشرفت

نوآوري و خلاقيت تكنولوژيكي

امروزه مسايل سازماني با بكارگيري راه حل‌هاي كهنه قابل حل نيستند. از سويي با پيش بيني وقايع نيز نمي‌توانيم، مشكلاتي را كه در آينده پيش روي خواهيم داشت، برطرف كنيم. لذا بايد به گونه‌اي ديگر انديشيد چنانچه سهراب سپهري شاعر معاصر نيز می‌گويد: "جور ديگر بايد ديد" و اين گونه ديدن چيزي نيست ،مگر نگاه و توجه بيشتر به موضوعاتي چون خلاقيت ، نوآوري ، هنر ، عشق ، زيبايي ، طبيعت و ارزش‌هاي انساني .تفکر برتر

در اين راستا خانه مديران سازمان مديريت صنعتي در يكي از نشست‌هاي خود از آقاي دكتر بهرخ خوشنويس، مخترع و استاد دانشگاه (University Southern California) USC دعوت بعمل آورد تا تجارب و ديدگاه خود را درباره خلاقيت‌هاي تكنولوژيكي در اختيار مديران حاضر در اين نشست قرار دهد.
آقاي دكتر خوشنويس، سخنان خود را با تاكيد بر اين جمله آغاز كرد كه كليدي‌ترين مساله در جامعه ما و تمام جوامع در حال توسعه، خلاقيت است .يعني مساله‌اي كه با آن درست برخورد نشده است. خلاقيت نه ژنتيكي است و نه مربوط به نژادي خاص، بلكه اكتسابي است .زمينه‌اش در نهاد انسان‌ها قرار دارد و قابليت‌هاي بسيار زياد آن انسان را از حيوان جدا مي‌كند.
خلاقيت به راحتي پديدار نمي‌شود و اغلب باهوش، حافظه و... اشتباه گرفته مي‌شود. در اين راستا آموزشي به شيوه صحيح انجام نمي‌شود. همه آموزش‌ها بر توسعه نيمكره چپ مغز متمركز است. تمام امور سمبوليك ،رياضي، زبان ، هندسه و... مربوط‌ به نيكره چپ مغز است بندرت بر روي نيكره راست كار مي‌شود و اغلب به آن بي توجهي مي‌شود .به عبارت بهتر هميشه ياد مي‌گيريم كه چگونه آنچه وجود دارد را آناليز كنيم و به اين نكته كه چگونه طرح مورد نظر از خلاقيت نشات گرفته است ،بي‌توجهي مي‌شود. تا زماني كه خلاقيت به صورت يك نياز درنيايد،انسان خلاق نمي‌شود. بدون نگراني ، انگيزش ، درگيري ذهني و صرف وقت براي خلاقيت امري ناممكن است.
 وي افزود ، خلاقيت هيچ ارتباطي با تحصيلات و سواد ندارد،چنانچه در طول تاريخ بسياري از زنداني هايي كه اغلب بي‌سواد بوده‌اند ،براي‌فرار از خود خلاقيت‌هاي بسياري نشان داده‌اند. عرفا معتقدند كه وقتي نياز در انسان شكل مي‌گیرد، او به سمت مراد حركت مي‌كند .اين نياز از طلب در عرفان شروع مي شود .عرفا دعا مي كنند كه اين طلب پيش بيايد و به تبع آن بقيه مسايل انجام مي شود.اين طلب هم اتفاق نمي‌افتد مگر آنكه نيازي حس شود و اين نياز توسط سيستم‌هاي ارزشي حس مي شود. تا زماني كه به شرايط فعلي قانع باشيم ،محركه‌اي براي حركت وجود ندارد.زماني حركت به صورت نياز در مي‌آيد كه انسان از شرايطي كه در آن هست ،ارزيابي انجام دهد و به سمت جلوخلاقیت نیاز ما برای پیشرفت حركت كند. ارزيابي با سيستم ارزش انجام مي شود ، لذا سيستم ارزشي بايد درست باشد تا تحرك در انسان جان بگيرد. در اين صورت انسان با آگاهي و اعتقاد به اينكه ،آنچه انجام مي دهد مفيد است ،مصمم حركت مي‌كند.بنابراين لازم است كه انسان از صميم قلب باور داشته باشد،كه حركتي را كه انجام مي‌دهد ،كه جنبه‌هاي انساني آن را در نظر گرفته است و به دنبال چنين انگيزه‌هايي است .

دكتر خوشنويس ،اهميت خلاقيت و نوآوري را از ديدگاه چند تن از بزرگان مطرح كرد و گفت : توليد كردن كار انساني است ولي خلق كردن كاري خدايي . بالاتر از انسان توليد كننده ، انسان ديگري است . علاقه به خلاقيت ، احساسات بدي چون حسادت ،جاه طلبي و غيره را از بين مي‌برد .من يا بايد خودم خلق كنم يا بايد برده آنچه باشم كه ديگري خلق كرده است .

چرا خلاقيت مهم است؟

سخنران در ادامه سخنان خود افزود ، قوي ترين عامل براي كسب اعتماد به نفس خلاقيت است . حتي در كشور‌هاي پيشرفته نيز اگر سيستم‌هاي خلاق آنها از كار بيافتد، از رقابت‌ها عقب مي‌افتند و نابود مي‌شوند لذا تنها راه نجات كشورهاي در حال توسعه خلاقيت است و راه ديگري ندارند. افرادي كه خلاق نيستند مدام در پي كپي كردن هستند و بهترين حالت ايده‌آل آنها اين است كه كپي كردن را به نحو احسن انجام دهند. در صورتي كه آدم خلاق به دنبال شكستن سيستم هاي موجود است و آنچه خلق مي كند را قادر است توسعه دهد و بهتر كند .او با نيمكره راست مغز خود استراتژي تدوين مي‌كند و با نيمكره چپ تاكتيك .بهتر بگويم راز موفقيت افراد خلاق استفاده از هر دو نيمكره مغزشان است.

دكتر خوشنويس تاكيد كرد كه خلاقيت در همه زمينه‌ها است .در انواع و اقسام هنر ، صنعت و... با اين تفاوت كه اگر در صنعت خلاقيت انجام شود به آن اختراع (INVENTION)گويند.براي خلاق بودن مواردي چون اتكا به نفس ، نترسيدن از مخاطره ،داشتن اتكا به نفس،نترسيدن از مخاطره ،داشتن پايه هاي علمي درست ، تحمل ابهام،دادن آزادي به خود و گرفتار نشدن در گشتاور رواني از اهميت بسزايي برخوردارند.
به طور كلي ميتوان گفت براي خلاق بودن( واقعيت , صداقت خوب بود‌ن و زيبايي)سه عامل لازم و با اهميت است. مراد از واقعيت اين است كه به حقيقت عشق بورزيم. اين حقيقت از طريق طبيعت به بهترين وجه جلوه ميكند . بهترين زبان طبيعت هم علم است.پس به علم علاقمند باشيم و به دانشمندان احترام بگذاريم .عشق به زيبايي نيز از طريق هنر است . بايد به جنبه هاي مختلف هنر احترام بگذاريم و در نهايت خوب بودن در طرز تلقي ها و ارزشها متجلي مي‌شود.ارزشها بايد واقعي و براساس آرمانهاي بزرگ باشد.نترسيد و سعي كنيد بر روي زمين اثر گذاريد.

فرق روش تحقيق و روش اختراعي روش تحقیق

اين مخترع، تفكر خلاق را فرآيندي كه در آن ايده‌هايي كه از ضمير نا خودآگاه و آگاه انسان نشات مي‌گيرد تعريف كرد و گفت : فرق روش تحقيق و اختراعي در اين است ،روش تحقيقي معمولا براساس فكر عمودي است.شما مساله را داريد و به صورت عمودي در آن عميق و عميق‌تر مي‌شويد.اين روش براساس منطق است و پيش بيني اينكه چگونه ،با چه هزينه‌اي و در چه مدت زماني انجام مي‌شود ، ممكن مي‌شود .به همين دليل براي پروژه‌هاي طرحهاي اوليه (PROPOSAL)نوشته مي‌شود.به عبارتي اقدامات را مي‌توان زمان‌بندي و برنامه ريزي كرد و نتيجه كار به صورت گزارش فني در نشريات مختلف قابل چاپ است.اما روش اختراعي بيشتر براساس گسترده فكر كردن و عميق شدن است .آدم‌هاي خلاق انسان‌هايي جامع الاطراف هستند.آنها در چندين زمينه خوب و مسلط عمل مي‌كنند و فكر آنها در حوزه‌هاي مختلف پخش مي‌شود.به هر چيز كنجكاو هستند و هميشه دوست دارند همه چيز را بدانند وياد بگيرند. لذا در راحت‌ترين شرايط و از كنه مطالب نگاه مي‌كنند. سعي ندارند همه چيز را محكم كنند به عبارتي كمتر به سازماندهي علاقه دارند.
آقاي دكتر خوشنويس در بخش پاياني سخنان خود به حضار گفت،سعي كنيد اميد جديد ايجاد كنيدو به مسيري كه مي‌رويد عشق بوزيد و فكر كنيد مي‌توانيد بزرگترين آدم دنيا باشيد.

منبع : مقاله " نوآوري و خلاقيت تكنولوژيكي "- گزارش از :مريم خليلي عراقي -ماهنامه تدبير 

روش اتصال لوله و اتصالات پلی اتیلن

مقاله نوآوری و خلاقیت تکنولوژیکی را از اینجا دانلود کنید

کاتالوگ لوله | کاتالوگ اتصالات | کاتالوگ منهول | کاتالوگ دستگاه جوش | کاتالوگ زهکش و PVC

Polyethylene pipe | PE80 | PE100 | Corrugated pipe | Spiral pipe | PVC pipe | Sewerage pipe

گواهینامه OHSAS 18001 پارس اتیلن کیش گواهینامه ISO 14001 پارس اتیلن کیش گواهینامه ISO 9001 پارس اتیلن کیش

لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن

اتصالات پلی اتیلن

اتصالات پلی اتیلن

منهول پلی اتیلن

منهول پلی اتیلن

جوش پلی اتیلن

دستگاه جوش پلی اتیلن


عناوین پربازدید

 تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 آکادمی پارس اتیلن کیش
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه اتحادیه اروپا
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 لوله پلی اتیلن لایروبی
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 محفظه شیر -  جعبه کنتور
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 خبر نامه
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 دانشگاه‌های معتبر
 پایان نامه مهندسی و تخصصی پلیمر و شیمی
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد.

:: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::